Inne przetargi

 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wybór Wykonawcy projektu i robót budowlanych dot.: Modernizacji i przebudowy budynku G 321 na potrzeby prototypowni w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zlokalizowanego na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. obszar po Stoczni Gdynia S.A. przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni".

Treśc ogłoszenia o przetargu (521kB) word

Uwaga!

Z uwagi na prośby oferentów Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zmienia opublikowane w treści ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2013 r. terminy: wpłaty wadium i składania ofert, oraz miejsce składania ofert i godzinę ich otwarcia.

Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie biura Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w terminie do dnia 18.09.2013 r. do godziny 08 min 45 przy ul. Stoczniowców budynek G 319 piętro II.
Dzień i godzinę złożenia oferty określa się według dnia i godziny wpływu oferty do Sekretariatu Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2013 r. o godzinie 09 min 00 w Sali konferencyjnej w budynku G 330 (Akwarium) na terenie po Stoczni Gdynia S.A. przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni na parterze budynku.
Zmienia się termin wpłaty Wadium na dzień 17.09.2013 r. godzina 15 min 00.

Przepraszamy za kłopoty wynikłe z korekty terminów wpłaty Wadium i terminów składania ofert.

metryczka


Wytworzył: Roman Reinhard (5 września 2013)
Opublikował: Iwona Paliszewska (9 września 2013, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3938