Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/4/10/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. w imieniu własnym oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:Wycenę aktywów PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych na Wyspie Ostrów oraz wartości udziałów spółek PSSE sp. z o.o. oraz PSSE MO sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu (253kB) pdf  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (731kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (25kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie (808kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU (903kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (903kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt Umowy (604kB) pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz uslug (22kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (23kB) word
Załącznik nr 8.1 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia (370kB) pdf
Załącznik nr 8.2 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia - PROPOZYCJA_ARP_OSTRÓW_podział_działek_6_KW_rew_01 (820kB) pdf
Załącznik nr 8.3 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia - PROPOZYCJA_PSSE_OSTRÓW_podział_działek_5_KW_rew_02 (793kB) pdf
Załącznik nr 8.4.1 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia - ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI do WYCENY (16kB) excel
Załącznik nr 8.4.2 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia - ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI do WYCENY (17kB) excel
Załącznik nr 8.5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - ZESTAWIENIE RUCHOMOŚCI do WYCENY (34kB) excel
Załącznik nr 8.6 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia - odpis_aktualny PSSE (24kB) pdf
Załącznik nr 8.7 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia - Sprawozdanie finansowe za 2019 r (2421kB) pdf  
Załącznik nr 8.8 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia - Sprawozdanie Zarządu (5934kB) pdf  
Załącznik nr 8.9 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia -odpis_aktualny PSSE MO (17kB) pdf  
Załącznik nr 8.10 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia - Sprawozdanie-dla-jednostki-innej-PSSE MEDIA SP_ Z O_O_ (3023kB) pdf  
Załącznik nr 8.11 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia - Informacja dodatkowa (371kB) pdf  
Załącznik nr 8.12 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia -Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok (1414kB) pdf  

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 22.10.2020 r.
Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 22.10.2020 r. (624kB) pdf

Wyjaśnienia zmiana_treści SIWZ z dn. 23.10.2020 r.
Wyjaśnienia zmiana_treści SIWZ z dn. 23.10.2020 r. (799kB) pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt Umowy_ZAKTUALIZOWANY (414kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.10.2020 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.10.2020 r. (82kB) pdf

Zmiana_treści SIWZ z dn. 26.10.2020 r.
Zmiana_treści SIWZ z dn. 26.10.2020 r. (793kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.10.2020 r.

Wyjaśnienia zmiana_treści SIWZ z dn. 28.10.2020 r.


Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

metryczka


Wytworzył: Dominik Boratyński (16 października 2020)
Opublikował: Dominik Boratyński (16 października 2020, 19:28:41)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (17 listopada 2020, 20:59:11)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 738