Zapytanie ofertowe nr DIS-BOT.260.4.AL.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DIS-BOT.260.4.AL.2020 z dn. 23.11.2020r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: Przebudowa instalacji wod-kan wraz z montażem zestawu hydroforowego na instalacji hydrantowej oraz prace towarzyszące, w budynku Biura Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie, przy ul. Władysława IV nr 9. 

Termin składania ofert: 08.12.2020r., g. 14:00
Termin realizacji zadania: do 6 miesięcy od zawarcia umowy
Przewidywany termin rozpoczęcia robót: 1 lub 2 tydzień stycznia 2021r. 

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postepowaniu oraz materiały przetargowe, znajdują się w poniższym linku:

http://82.177.32.141:8080/share.cgi?ssid=0fY5Ipu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DIS-BOT.260.4.AL.2020 z dn. 23.11.2020r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: Przebudowa instalacji wod-kan wraz z montażem zestawu hydroforowego na instalacji hydrantowej oraz prace towarzyszące, w budynku Biura Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie, przy ul. Władysława IV nr 9.

Szczegółowe informacje o rozstrzygnięciu znajdują się w załączniku - piśmie nr DIS-BOT.260.4.2.AL.2020.

DIS-BOT.260.4.2.AL.2020_Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (539kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Chajewski (23 listopada 2020)
Opublikował: Dominik Boratyński (24 listopada 2020, 17:06:27)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (22 grudnia 2020, 14:13:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 201