Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.26.1.AŻ.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na „Wykonaniu prac zabezpieczających dach, elewacji zewnętrznej i otworów okiennych obiektu nieczynnej elektrociepłowni  EC-II (budynków G-10 i G-15), zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się w jej bliskim otoczeniu osób i pojazdów oraz zabezpieczenie obiektu przed możliwością wejścia do niego osób nieupoważnionych".  
 
Termin składania ofert: do dn. 12.08.2021 r. do godz. 12.00.

Zaproszenie DOT-ZOT.260.1.AŻ.2021 (3460kB) pdf
Zał. nr 1 do Zaproszenia_DOT-ZOT.260.26.1.AŻ.2021_wzór umowy (4801kB) pdf
Zał. nr 3 do Umowy_uzgodnienie konserwatora zabytków (2422kB) pdf
Zał. nr 6 do Umowy_wzór protokołu odbioru końcowego.pdf (1022kB) pdf
Zał. nr 12 do Umowy-RODO inf. przek. przez Zamawiającego.pdf (445kB) pdf
Zał. nr 2 do Zaproszenia_formularz ofertowy (569kB) pdf
Zał. nr 3 do Zaproszenia_wykaz zrealizowanych zleceń (295kB) pdf
Zał. nr 4 do Zaproszenia_nr 11 do Umowy_RODO inf. przek. przez Wykonawcę (486kB) pdf
Zał. nr 5 do Zaproszenia_nr 1 do Umowy_szkic lokalizacji budynków G-10 i G-15 (915kB) pdf
Zał. nr 6 do Zaproszenia_oświadczenie Wykonawcy (303kB) pdf

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert_DOT-ZOT.260.26.1.AŻ.2021. (651kB) pdf

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania DOT-ZOT.260.26.1.AŻ.2021

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania DOT-ZOT.260.26.1.AŻ.2021 (275kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Chajewski (21 lipca 2021)
Opublikował: Dominik Boratyński (22 lipca 2021, 13:12:48)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (2 września 2021, 17:19:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 488