Zapytanie ofertowe DOT-ZOT.260.30.1.2021.RG

Zaproszenie do składania Ofert nr DOT-ZOT.260.30.1.2021.RG z dnia 08.09.2021 r.
 
„Rozbiórka wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki  budynku biurowego oznaczonego jako  ZEW-80 A,B, oraz części kanału ciepłowniczego zlokalizowanych w Kartoszynie, gm. Krokowa, pow. pucki (dz. nr 198/38)”.
 
Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2021 r.  godzina 14:00. 

Zaproszenie do złożenia oferty DOT-ZOT.260.30.1.2021.RG (8192kB) pdf
Zał. nr 1 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.30.1.2021.RG - wzór umowy z załącznikami (8192kB) pdf
Zał. nr 2 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.30.1.2021.RG - wzór oferty (1544kB) pdf
Zał. nr 3 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.30.1.2021.RG - Gwarancja należytego wykonania umowy (564kB) pdf
Zał. nr 4 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.30.1.2021.RG - Wykaz zrealizowanych zamówień (637kB) pdf
Zał. nr 5a do Zaproszenia - Projekt rozbiórki wraz z uzgodnieniami (8192kB) pdf
Zał. nr 5b do Zaproszenia - Decyzja Starostwa pozwolenie na rozbiórkę (2776kB) pdf
Zał. nr 5c do Zaproszenia - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (393kB) pdf  

Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty DOT-ZOT.260.30.1.2021.RG
Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty DOT-ZOT.260.30.1.2021.RG (472kB) pdf  

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania DOT-ZOT.260.30.1.2021 (429kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Chajewski (10 września 2021)
Opublikował: Wiktoria Mazur (10 września 2021, 12:55:59)

Ostatnia zmiana: Wiktoria Mazur (6 października 2021, 15:06:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 342