Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP.260.3.1.2021.DB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (160kB) pdf

SWZ_cz. I_Instrukcja dla Wykonawców.pdf (805kB) pdf

SWZ_cz. I_Instrukcja dla Wykonawców_załączniki 1-4.docx (123kB) word
SWZ_cz. I_Instrukcja dla Wykonawców_załącznik 5_JEDZ.zip (85kB) zip
SWZ_cz. II.1_Wzór umowy_część 1.pdf (914kB) pdf
SWZ_cz. II.2_Wzór umowy_część 2.pdf (1034kB) pdf
SWZ_cz. II.3_Wzór umowy_część 3.pdf (922kB) pdf
SWZ_cz. III.1_Opis przedmiotu zamówienia_część 1.pdf (2566kB) pdf
SWZ_cz. III.2_Opis przedmiotu zamówienia_część 2.pdf (1520kB) pdf
SWZ_cz. III.3_Opis przedmiotu zamówienia_część 3.pdf (605kB) pdf

Zmiana treści SWZ z dnia 16.12.2021
Zmiana treści SWZ z dnia 16.12.2021.pdf (689kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf (67kB) pdf

Wyjaśnienia_zmiana treści SWZ z dnia 21.12.2021
Wyjaśnienia_zmiana treści SWZ z dnia 21.12.2021.pdf (997kB) pdf
SWZ_cz. I_Instrukcja dla Wykonawców_załącznik 1_ZMODYFIKOWANY.docx (118kB) word

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (1399kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (2900kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (148kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przemysław Sztandera i Maciej Kazienko (1 grudnia 2021)
Opublikował: Dominik Boratyński (8 grudnia 2021, 18:58:43)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (7 kwietnia 2022, 15:14:59)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 633