Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP.260.18.1.2022.DB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: dostawę i montaż robotów edukacyjnych na potrzeby Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku.

Ogłoszenie o zamówieniu (160kB) pdf

SWZ_cz. I_Instrukcja dla Wykonawców (820kB) pdf
SWZ_cz. I_Instrukcja dla Wykonawców_załączniki nr 1-8 (144kB) word
SWZ_cz. I_Instrukcja dla Wykonawców_załącznik nr 9_JEDZ.zip (84kB) zip
SWZ_cz. II_Istotne postanowienia umowy (922kB) pdf
SWZ_cz. III_OPZ wraz z załącznikami (667kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przemysław Sztandera (19 lipca 2022)
Opublikował: Dominik Boratyński (26 lipca 2022, 16:20:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133