Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.22.1.2022.AL

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DOT-ZOT.260.19.1.2022.AL z dn. 14.09.2022r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na wykonywanie przeglądów okresowych, usuwanie i utylizacja zawiesin i substancji olejowych z 4 zespołów podczyszczających wody opadowe i roztopowe (osadnik/separator) oraz pozimowe oczyszczanie wpustów deszczowych przynależnych do tych zespołów, zlokalizowanych w Gdyni, na terenie Bałtyckiego Portu Nowych Technologii,  prowadzonych w okresie od 03.10.2022r. – 31.05.2024 r., w ramach Zadania nr 4.
 
Termin składania ofert: 28.09.2022r., g. 14:00
Termin realizacji zadania: od 03.10.2022 do 31.05.2024r.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach
 

0.0_Zaproszenie nr DOT-ZOT.260.22.1.2022.AL_przegl. separ. Gdynia-par._Zadanie nr 4.pdf (8192kB) pdf

1.0_Zał. 1 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.22.1.2022.AL-Zadanie nr 4_Wzór umowy.pdf (748kB) pdf
1.1_Zał. 1 do Umowy-Zadanie nr 4_OPZ.pdf (8192kB) pdf
1.2_Zał. 2 do Umowy-Zadanie nr 4_Formularz ofertowy.pdf (1897kB) pdf
1.3_Zał. 3 do Umowy-Zadanie nr 4_Harmonogram rzezczowo-finansowy.pdf (852kB) pdf
1.6_Zał. 6 do Umowy-Zadanie nr 4_Zakres inf. przekaz. przez Wykonawcę.pdf (895kB) pdf
1.7_Zał. 7 do Umowy-Zadanie nr 4_Zakres inf. przekaz. przez Zamawiającego.pdf (824kB) pdf
2.0_Zał. 2 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.22.1.2022.AL-Zadanie nr 4_Wykaz zleceń.pdf (634kB) pdf
3.0_Zał. 3 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.22.1.2022.AL-Zadanie nr 4_Klauzula RODO.pdf (769kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Chajewski (15 września 2022)
Opublikował: Dominik Boratyński (16 września 2022, 13:47:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201