Procedura obsługi Inwestora


 1. Pierwszy kontakt Inwestora z Działem Inwestycji Strefowych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (dalej jako PSSE) w celu uzyskania informacji o warunkach otrzymania decyzji o wsparciu, a także o oferowanych lokalizacjach.
 2. Wizyta Inwestora w wybranej lokalizacji w celu dokonania wizji lokalnej i oceny oferty.
 3. Złożenie formularza "Zgłoszenie Inwestora" w języku polskim (formularz dostępny w Dziale Inwestycji Strefowych lub na stronie internetowej PSSE - https://www.strefa.gda.pl/).
 4. Analiza przez PSSE przedłożonego dokumentu wraz z załącznikami.
 5. Złożenie przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o wsparciu wraz z wymaganymi załącznikami.
 6. Wszczęcie postępowania zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, analiza dokumentów (ewentualne wezwanie do usunięcia braków formalno-prawnych lub postanowienie o brakach materialnoprawnych).
 7. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o wsparciu.                                                                                                                                                                                                        W przypadku nabywania nieruchomości należącej do Spółki lub jednostki samorządu terytorialnego:
 8. Opublikowanie na stronie internetowej PSSE oraz BIP http://bip.strefa.gda.pl/ (w jęz. polskim) ogłoszenia o przetargu pisemnym mającym na celu wyłonienie Inwestora, który nabędzie prawo do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza.
 9. Złożenie przez Inwestora oferty zgodnie z wymaganiami w miejscu i terminie określonymi w ogłoszeniu o przetargu. 
 10. Przeprowadzenie przez Komisję Przetargową przetargu w siedzibie Spółki. 
 11. Wybór podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości lub stwierdzenie, że złożone oferty nie spełniają wymaganych kryteriów - zatwierdzenie wyniku przetargu przez Organy PSSE/JST.
 12. Zamieszczenie przez Spółkę na stronie internetowej PSSE oraz BIP informacji o wyborze oferty.
 13. Przeprowadzenie czynności prawnych związanych z nabyciem przez Inwestora prawa do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza. 
Plan Rozwoju Inwestycji dla obszaru zarządzanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. (2066kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Paliszewska (15 lipca 2013)
Opublikował: Iwona Paliszewska (16 lipca 2013, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Wiktoria Mazur (2 kwietnia 2019, 17:19:55)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6531