Kontrole zewnętrzne w Spółce w latach 2012-2016

W latach 2012-2016 przeprowadzano następujące kontrole zewnętrzne w Spółce:


W 2016 r. przeprowadzono następujące kontrole w Spółce:

 • Kontrola Agencji Rozwoju Pomorza S.A. , w dniach 10/08/2016-12/08/2016 r.  – planowa kontrola projektu WND-RPPM 01.05.02.-00-003/12
W 2015 r. przeprowadzano następujące kontrole w Spółce:
 • Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Departament Gospodarki Skarbu Państwa i Prywatyzacji, w dniach 12/01/2015-06/2/2015 r. – Wspieranie przez Ministra Gospodarki przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych – wynik pozytywny.
 • Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Departament Gospodarki Skarbu Państwa i Prywatyzacji, w dniach 22/01/2015-06/2/2015 r. – Wspieranie przez Ministra Gospodarki przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych – wynik pozytywny.
 • Kontrola Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w dniu 29/06/2015 r. – kontrola końcowa projektu nr. UDA-POIG.05.03.00-002/09-00.
 • Kontrola Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, w dniach 03/08/2015-24/09/2015 r. – Podatek od towarów i usług nr KP-1/411/UPK-161/15/1 – wynik pozytywny.
 • Kontrola Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku, w dniu 05/11/2015 r. – Audyt Projektu POKL 07/02/02-22-011/12 wnioski o płatność 5,6 i 7.
 • Kontrola WKP ZUS o/Gdańsk w dniach 16/12/2015-31/12/2015 – kontrola planowania na lata 08/2012-07/2015 r. – wynik pozytywny
 • Kontrola NIK delegatura w Gdańsku, w dniach 16/12/2015-25/01/2016 r. -Działalność ośrodków innowacji w latach 2013-2015 r. – wynik pozytywny
W 2014 r. przeprowadzano następujące kontrole w Spółce:
 • Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska, w dniu 15/05/2014 – Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony Środowiska – wynik pozytywny.
 • Kontrola Agencji Rozwoju Pomorza S.A w dniu 17/03/2014 r..- kontrola rzeczowo-finansowa projektu RPO WKD.RPAY 01.06.01-00-004/091 – wynik pozytywny.
W 2013 r. przeprowadzano następujące kontrole w Spółce:
 • Kontrola Starostwa Powiatowego w Tczewie w dniach 22/05/2013-23/05/2013. Przedmiot kontroli: Kontrola zadań i wykonywanych czynności przekazanych porozumieniem w zakresie obowiązującego Prawa Budowlanego – wynik pozytywny
 • Kontrola Urzędu Skarbowego w Sopocie w dniach 06/06/2013- 26/06/2013 r. Przedmiot kontroli: "Prawidłowość rozliczeń z budżetu z tytułu podatku VAT za okres 01/03/2013-31/03/2013 r. - zasadność zwrotu podatku.
 • Kontrola Agencji Rozwoju Pomorza S.A w dniu 21/06/2013 r..- kontrola rzeczowo-finansowa projektu RPO 1.6.2. – wynik pozytywny
 • Kontrola Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w dniu 18/07/2013 r.- kontrola rzeczowo-finansowa projektu RPO 1.5.5.2.00-007/08. – wynik pozytywny
 • Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska, w dniu 15/05/2014 – wynik pozytywny.
W 2012 r. przeprowadzano następujące kontrole w Spółce:
 • Kontrola Urzędu Skarbowego w Sopocie w dniach 8.10 - 23.10.2012 r. Przedmiot kontroli: "Prawidłowość rozliczeń z budżetu z tytułu podatku VAT za okres 01.07-31.07.2012 r. - zasadność zwrotu podatku. Kontrola wypadła pozytywnie.
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 11.12 -12.12.2012 r. Weryfikacja prawidłowości realizowanego projektu w oparciu o postanowienie o dofinansowanie nr POIG.05.03.00.00-002/09-05(GPN-T Etap III). Zespół kontrolujący nie stwierdził występowania nieprawidłowości.
 • Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Gdańsku p.t. "Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne" lipiec - grudzień 2012; W wystąpieniu pokontrolnym NIK uznała, że PSSE sp. z o.o. efektywnie wykorzystywała środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie prac związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem GPN-T, osiągnęła większość z planowanych wskaźników realizacji celów dwóch projektów objętych badaniem, a także zapewniła trwałość tych projektów.
 • Kontrola Agencji Rozwoju Pomorza S.A.- kontrola rzeczowo-finansowa projektu RPO 1.6.1 "Promocja gospodarcza województwa pomorskiego na terenie Azji południowo-wschodniej". Projekt uznano za zrealizowany prawidłowo.
 • Kontrola Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w ramach zakończonego projektu p.t.: "Wyposażenie GPN-T w nowoczesną infrastrukturę techniczną" w dniach 7-8 luty 2012 r. W toku kontroli stwierdzono, że trwałość projektu została zachowana.

Protokoły pokontrolne znajdują się siedzibie Spółki przy ul. Władysława IV 9 w Sopocie.
 

metryczka


Wytworzył: Michał Rafałowicz (14 listopada 2016)
Opublikował: Iwona Paliszewska (16 lipca 2013, 00:00:00)
Podmiot udostępniający: PSSE

Ostatnia zmiana: Michał Rafałowicz (14 listopada 2016, 10:45:53)
Zmieniono: Aktualizacja rejestru kontroli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6635