Rozstrzygnięte Przetargi/Rokowania

Rozstrzygnięte Przetargi/Rokowania na prowadzenie działalności na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 303/PSSE wybrana została oferta Pana Bogdana Szpilmana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Rubo Bogdan Szpilman. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 303/PSSE i dokonano wyboru Pana Bogdana Szpilmana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Rubo Bogdan Szpilman, jako nabywcy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni, woj. pomorskie.

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 302/PSSE wybrana została oferta Crist S.A. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 302/PSSE i dokonano wyboru Crist S.A., jako nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni, woj. pomorskie.

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 301/PSSE wybrana została oferta Apator S.A. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 301/PSSE i dokonano wyboru Apator S.A., jako nabywcy prawa własności nieruchomości, położonej w Ostaszewie, woj. kujawsko-pomorskie.

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 300/PSSE wybrana została oferta Pana Bogdana Szpilmana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Rubo Bogdan Szpilman. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 300/PSSE i dokonano wyboru Pana Bogdana Szpilmana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Rubo Bogdan Szpilman, jako nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni, woj. pomorskie.

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 299/PSSE wybrana została oferta Gminy Krokowa. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 299/PSSE i dokonano wyboru Gminy Krokowa, jako nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Żarnowcu, woj. pomorskie.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie  uprzejmie informuje, iż ze względu na stan prawny działki o nr 197/7 o powierzchni 0,0092 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2W/00019057/4, tj. oznaczenie jej w ewidencji gruntów jako użytek Wp tj. wody płynące oraz w związku z treścią art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) unieważnia przetarg pisemny nieograniczony nr 296/PSSE. 

- Przetarg pisemny nieograniczony nr 298/PSSE zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty.

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 297/PSSE wybrana została oferta spółki HG Solutions sp. z o.o. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 297/PSSE i dokonano wyboru spółki HG Solutions sp. z o.o. , jako nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni, woj. pomorskie.

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 296/PSSE wybrana została oferta Gminy Krokowa. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 296/PSSE i dokonano wyboru Gminy Krokowa, jako nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Żarnowcu, woj. pomorskie.

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 295/PSSE wybrana została oferta spółki Gripen Betongelement III sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 295/PSSE i dokonano wyboru spółki Gripen Betongelement III sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, jako nabywcy prawa własności nieruchomości, położonej w Kartoszynie, woj. pomorskie.

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 294/PSSE wybrana została oferta spółki Proteh GlassDeep sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 294/PSSE i dokonano wyboru spółki Proteh GlassDeep sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako dzierżawcy nieruchomości, położonej w Gdańsku, woj. pomorskie.

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 293/PSSE wybrana została oferta spółki RTE Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 293/PSSE i dokonano wyboru spółki RTE Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako nabywcy prawa własności nieruchomości, położonej w Machnaczu, woj. kujawsko-pomorskie.

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 292/PSSE wybrana została oferta spółki Formeleon sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 292/PSSE i dokonano wyboru spółki Formeleon sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, jako nabywcy prawa własności nieruchomości, położonej w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie.

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 291/PSSE wybrana została oferta spółki PDC Industrail Center 107 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, woj. mazowieckie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 291/PSSE i dokonano wyboru spółki PDC Industrail Center 107 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako nabywcy prawa własności nieruchomości, położonej w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie.

- Przetarg pisemny nieograniczony nr 290/PSSE zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół z przetargu pisemnego nieograniczonego nr 290/PSSE.

- Rokowania nr 288/PSSE zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół z rokowań nr 288/PSSE. 

- W wyniku rokowań nr 287/PSSE wybrana została oferta firmy FSP Steel Painting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, woj. mazowieckie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 287/PSSE i dokonano wyboru firmy FSP Steel Painting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Stargard).
- W wyniku rokowań nr 289/PSSE wybrana została oferta firmy Irituia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, woj. mazowieckie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 289/PSSE i dokonano wyboru firmy Irituia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Grudziądz).
- W wyniku rokowań nr 286/PSSE wybrana została oferta Pana Lecha Wojcieszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Eco-Inwest Lech Wojcieszyński z siedzibą w Czarnkowie, woj. wielkopolskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 286/PSSE i dokonano wyboru Pana Lecha Wojcieszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Eco-Inwest Lech Wojcieszyński z siedzibą w Czarnkowie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Czarnków).
- W wyniku rokowań nr 285/PSSE wybrana została oferta firmy SITS Industry sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 285/PSSE i dokonano wyboru firmy SITS Industry sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Grudziądz).
- W wyniku rokowań nr 284/PSSE wybrana została oferta firmy Irituia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, woj. mazowieckie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 284/PSSE i dokonano wyboru firmy Irituia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice).
- Rokowania nr 283/PSSE zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół z rokowań nr 283/PSSE. 
- Przetarg nr 281/PSSE zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół z przetargu nr 281/PSSE. 
- W wyniku rokowań nr 282/PSSE wybrana została oferta Pana Michała Szyplińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mikro-Automatyka mgr inż. Michał Szypliński z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 282/PSSE i dokonano wyboru Pana Michała Szyplińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mikro-Automatyka mgr inż. Michał Szypliński z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk).
- W wyniku przetargu łącznego nr 279/PSSE wybrana została oferta firmy PPPolymers sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewicach, woj. wielkopolskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 279/PSSE i dokonano wyboru firmy PPPolymers sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewicach, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (podstrefa Włocławek) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej we Włocławku.
- W wyniku rokowań nr 280/PSSE wybrana została oferta firmy Pemalux sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 280/PSSE i dokonano wyboru firmy Pemalux sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Malbork).
- Przetarg nr 278/PSSE zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół z przetargu nr 278/PSSE. 

- W wyniku przetargu łącznego nr 265/PSSE wybrana została oferta firmy Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 265/PSSE i dokonano wyboru firmy Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (podstrefa Solec Kujawski) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim. 
- W wyniku rokowań nr 276/PSSE wybrana została oferta Pana Jacka Spychalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PUH Jacek Spychalski z siedzibą w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 276/PSSE i dokonano wyboru Pana Jacka Spychalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PUH Jacek Spychalski z siedzibą w Bydgoszczy, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Solec Kujawski). 

- W wyniku rokowań nr 275/PSSE wybrana została oferta Pana Krzysztofa Bojanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FHU MIX Krzysztof Bojanowski z siedzibą w Łochowie, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 275/PSSE i dokonano wyboru Pana Krzysztofa Bojanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FHU MIX Krzysztof Bojanowski z siedzibą w Łochowie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Nakło nad Notecią). 

- W wyniku przetargu nr 277/PSSE wybrana została oferta firmy Proteh GlassDeep sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 277/PSSE i dokonano wyboru firmy Proteh GlassDeep sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk) oraz zawrze umowę dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

- W wyniku przetargu łącznego nr 253/PSSE wybrana została oferta firmy Edwood sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 253/PSSE i dokonano wyboru firmy Edwood sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (podstrefa Biała Podlaska) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej.  

- Rokowania nr 271/PSSE zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół z rokowań nr 271/PSSE.

- Rokowania nr 270/PSSE zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół z rokowań nr 270/PSSE.

- W wyniku rokowań nr 273/PSSE wybrana została oferta firmy Cargotec Poland sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 273/PSSE i dokonano wyboru firmy Cargotec Poland sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Stargard).

- W wyniku rokowań nr 274/PSSE wybrana została oferta firmy Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 274/PSSE i dokonano wyboru firmy Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk).

- W wyniku rokowań nr 269/PSSE wybrana została oferta firmy Amhil Europa sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 269/PSSE i dokonano wyboru firmy Amhil Europa sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Żarnowiec).

- W wyniku rokowań nr 272/PSSE wybrana została oferta firmy Finn-Marin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 272/PSSE i dokonano wyboru firmy Finn-Marin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Tczew).

- Rokowania nr 268/PSSE zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół z rokowań nr 268/PSSE.- W wyniku rokowań nr 264/PSSE wybrana została oferta firmy MMP Neupack Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 264/PSSE i dokonano wyboru firmy MMP Neupack Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Bydgoszcz).  

- W wyniku rokowań nr 263/PSSE wybrana została oferta firmy Zelan sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 263/PSSE i dokonano wyboru firmy Zelan sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Nakło nad Notecią).  

- W wyniku rokowań nr 267/PSSE wybrana została oferta firmy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 267/PSSE i dokonano wyboru firmy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Starogard Gdański). 

- W wyniku przetargu łącznego nr 254/PSSE wybrana została oferta Pana Zbigniewa Miotke prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Zbyszek” Zakład Usług Ślusarskich i Mechanicznych Zbigniew Miotke z siedzibą w Gdyni, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 254/PSSE i dokonano wyboru Pana Zbigniewa Miotke prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Zbyszek” Zakład Usług Ślusarskich i Mechanicznych Zbigniew Miotke z siedzibą w Gdyni, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (podstrefa Żarnowiec) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Kartoszynie i Nadolu.  

- W wyniku przetargu łącznego nr 262/PSSE wybrana została oferta Pana Alexandra Johansson prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Johansson Alexander Poland z siedzibą w Wejherowie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 262/PSSE i dokonano wyboru Pana Alexandra Johansson prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Johansson Alexander Poland z siedzibą w Wejherowie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (podstrefa Żarnowiec) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Kartoszynie i Nadolu.  

- W wyniku rokowań nr 259/PSSE wybrana została oferta firmy Akomex sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 259/PSSE i dokonano wyboru firmy Akomex sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Starogard Gdański).  

- W wyniku rokowań nr 260/PSSE wybrana została oferta firmy WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SGF sp. k. z siedzibą we Włocławku, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 260/PSSE i dokonano wyboru firmy WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SGF sp. k. z siedzibą we Włocławku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Włocławek). 

- W wyniku rokowań nr 261/PSSE wybrana została oferta firmy Amhil Europa sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 261/PSSE i dokonano wyboru firmy Amhil Europa sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Żarnowiec).  

- W wyniku rokowań nr 258/PSSE wybrana została oferta firmy Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 258/PSSE i dokonano wyboru firmy Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice). 

- W wyniku przetargu łącznego nr 251/PSSE wybrana została oferta firmy Atre sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, woj. wielkopolskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 251/PSSE i dokonano wyboru firmy Atre sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (podstrefa Czarnków) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Czarnkowie. 

- W wyniku rokowań nr 256/PSSE wybrana została oferta firmy Inwesplan sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, woj. śląskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 256/PSSE i dokonano wyboru firmy Inwestplan sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice). 

- W wyniku rokowań nr 255/PSSE wybrana została oferta firmy Amhil Europa sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 255/PSSE i dokonano wyboru firmy Amhil Europa sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Żarnowiec). 
- Przetarg łączny nr 257/PSSE zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół z przetargu łącznego nr 257/PSSE.

- W wyniku rokowań nr 252/PSSE wybrana została oferta firmy Akufol sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 252/PSSE i dokonano wyboru firmy Akufol sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Tczew).

- W wyniku przetargu łącznego nr 250/PSSE wybrana została oferta Pana Lecha Wojcieszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Eco-Inwest Lech Wojcieszyński z siedzibą w Czarnkowie, woj. wielkopolskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 250/PSSE i dokonano wyboru Pana Lecha Wojcieszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Eco-Inwest Lech Wojcieszyński z siedzibą w Czarnkowie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (podstrefa Czarnków) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Czarnkowie. 
- W wyniku rokowań nr 247/PSSE wybrana została oferta firmy Finn-Marin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 247/PSSE i dokonano wyboru firmy Finn-Marin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Tczew). 

- W wyniku rokowań nr 248/PSSE wybrana została oferta Pani Anity Fede-Chreścionko prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Pati” Anita Fede-Chreścionko z siedzibą w Rypinie, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 248/PSSE i dokonano wyboru Pani Anity Fede-Chreścionko prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Pati” Anita Fede-Chreścionko z siedzibą w Rypinie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Rypin). 

- W wyniku rokowań nr 249/PSSE wybrana została oferta firmy B.A.U.S. AT sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 249/PSSE i dokonano wyboru firmy B.A.U.S. AT sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice). 

- W wyniku rokowań nr 245/PSSE wybrana została oferta firmy Radiometer Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 245/PSSE i dokonano wyboru firmy  Radiometer Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Stargard). 

- W wyniku rokowań nr 243/PSSE wybrana została oferta firmy BB Electronis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, woj. mazowieckie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 243/PSSE i dokonano wyboru firmy BB Electronics Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Kwidzyn). 

- W wyniku rokowań nr 242/PSSE wybrana została oferta firmy BB Electronis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, woj. mazowieckie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 242/PSSE i dokonano wyboru firmy BB Electronics Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Kwidzyn). 

- Rokowania nr 239/PSSE zakończyły się wynikiem negatywnym. Odbyło  się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół nr 239/PSSE. 

- Rokowania nr 236/PSSE zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół z rokowań nr 236/PSSE.

- W wyniku rokowań nr 246/PSSE wybrana została oferta firmy MMB Drives sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 246/PSSE i dokonano wyboru firmy MMB Drives sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk).

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 244/PSSE wybrana została oferta spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 244/PSSE i dokonano wyboru spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, jako nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności infrastruktury na niej posadowionej, położonej w Gdyni, woj. pomorskie.

- W wyniku rokowań nr 241/PSSE wybrana została oferta firmy PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, woj. zachodniopomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 241/PSSE i dokonano wyboru firmy PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Police).

- W wyniku przetargu łącznego nr 235/PSSE wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Polimer" sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 235/PSSE i dokonano wyboru firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Polimer" sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Solec Kujawski) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim. 

- W wyniku przetargu łącznego nr 240/PSSE wybrana została oferta Pani Małgorzaty Lubawy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „P.W. EXITO Małgorzata Lubawy” z siedzibą w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 240/PSSE i dokonano wyboru Pani Małgorzaty Lubawy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „P.W. EXITO Małgorzata Lubawy” z siedzibą w Bydgoszczy, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Solec Kujawski) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim. 

- W wyniku rokowań nr 237/PSSE wybrana została oferta firmy MFlex sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 237/PSSE i dokonano wyboru firmy MFlex sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Nakło nad Notecią).

- W wyniku rokowań nr 238/PSSE wybrana została oferta firmy Stalkone sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 238/PSSE i dokonano wyboru firmy Stalkone sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdynia). 

- W wyniku rokowań nr 234/PSSE wybrana została oferta firmy Vital sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 234/PSSE i dokonano wyboru firmy Vital sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice).

- W wyniku rokowań nr 232/PSSE wybrana została oferta firmy WIKA Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SGF sp. k. z siedzibą we Włocławku, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 232/PSSE i dokonano wyboru firmy WIKA Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SGF sp. k. z siedzibą we Włocławku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Włocławek).

- W wyniku rokowań nr 233/PSSE wybrana została oferta firmy DFM Europe sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 233/PSSE i dokonano wyboru firmy DFM Europe sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Grudziądz).

- W wyniku przetargu łącznego nr 231/PSSE wybrana została oferta Pana Alexandra Johansson prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Johansson Alexander Poland” z siedzibą w Wejherowie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 231/PSSE i dokonano wyboru Pana Alexandra Johansson prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Johansson Alexander Poland” z siedzibą w Wejherowie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Żarnowiec) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Kartoszynie i Nadolu.

- W wyniku przetargu łącznego nr 230/PSSE wybrana została oferta firmy Flavourtec sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 230/PSSE i dokonano wyboru firmy Flavourtec sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku.

- W wyniku rokowań nr 229/PSSE wybrana została oferta firmy Meblik sp. z o.o. z siedzibą w Topolach, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 229/PSSE i dokonano wyboru firmy Meblik sp. z o.o. z siedzibą w Topolach, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Chojnice).

- W wyniku rokowań nr 227/PSSE wybrana została oferta firmy Mueller Fabryka Świec S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 227/PSSE i dokonano wyboru firmy Mueller Fabryka Świec S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Biały Bór). 

- W wyniku rokowań nr 226/PSSE wybrana została oferta firmy Lacroix Electronics sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 226/PSSE i dokonano wyboru firmy Lacroix Electronics sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Kwidzyn).  

- W wyniku przetargu łącznego nr 228/PSSE wybrana została oferta firmy Metrix Metal sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 228/PSSE i dokonano wyboru firmy Metrix Metal sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Tczew) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Tczewie.  

- W wyniku przetargu łącznego nr 225/PSSE wybrana została oferta firmy DPS Gabionen sp. z o.o. z siedzibą w Pile, woj. wielkopolskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 225/PSSE i dokonano wyboru firmy DPS Gabionen sp. z o.o. z siedzibą w Pile, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Piła) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Pile. 

- W wyniku rokowań nr 224/PSSE wybrana została oferta firmy Radiometer Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 224/PSSE i dokonano wyboru firmy Radiometer Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Stargard).

- W wyniku rokowań nr 222/PSSE wybrana została oferta firmy Bluesun Energy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 222/PSSE i dokonano wyboru firmy Bluesun Energy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice).
 
- W wyniku przetargu łącznego nr 223/PSSE wybrana została oferta firmy SD Poland sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 223/PSSE i dokonano wyboru firmy SD Poland sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Tczew) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Tczewie.

- W wyniku rokowań nr 221/PSSE wybrana została oferta firmy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 221/PSSE i dokonano wyboru firmy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk).

- W wyniku przetargu łącznego nr 220/PSSE wybrana została oferta firmy Northpack sp. z o.o. z siedzibą w Małkowie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 220/PSSE i dokonano wyboru firmy Northpack sp. z o.o. z siedzibą w Małkowie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku

- W wyniku przetargu łącznego nr 218/PSSE wybrana została oferta firmy Thule sp. z o.o. z siedzibą w Hucie Szklanej, woj. wielkopolskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 218/PSSE i dokonano wyboru firmy Thule sp. z o.o. z siedzibą w Hucie Szklanej, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Piła) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Pile.
 
- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 219/PSSE wybrana została oferta Pana Andrzeja Jewiarza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „DREWPOL Andrzej Jewiarz” z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 219/PSSE i dokonano wyboru Pana Andrzeja Jewiarza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „DREWPOL Andrzej Jewiarz” z siedzibą w Tczewie, jako nabywcę prawa własności nieruchomości położonej w Tczewie, woj. pomorskie.

- W wyniku rokowań nr 217/PSSE wybrana została oferta firmy Flextronics International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 217/PSSE i dokonano wyboru firmy Flextronics International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Tczew).

- W wyniku przetargu łącznego nr 216/PSSE wybrana została oferta firmy New Hope Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, woj. mazowieckie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 216/PSSE i dokonano wyboru firmy New Hope Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Włocławek) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej we Włocławku.

- W wyniku rokowań nr 215/PSSE wybrana została oferta firmy SPG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 215/PSSE i dokonano wyboru firmy SPG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Stargard).

- W wyniku przetargu łącznego nr 213/PSSE wybrana została oferta firmy Montex Shipyard Dębowski Wasiołek sp. j. z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 213/PSSE i dokonano wyboru firmy Montex Shipyard Dębowski Wasiołek sp. j. z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk) oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku. 

- W wyniku przetargu łącznego nr 212/PSSE wybrana została oferta firmy Metal Link spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Kartoszynie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 212/PSSE i dokonano wyboru firmy Metal Link spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Kartoszynie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Żarnowiec) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Kartoszynie. 

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 211/PSSE wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe SARA sp. j. Jacek Pieściński Hanna Pieścińska z siedzibą w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu pisemnego nieograniczonego nr 211/PSSE i dokonano wyboru firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe SARA sp. j. Jacek Pieściński Hanna Pieścińska z siedzibą w Grudziądzu, jako podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie.

- W wyniku przetargu łącznego nr 208/PSSE wybrana została oferta firmy PellasX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Pile, woj. wielkopolskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 208/PSSE i dokonano wyboru firmy PellasX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Pile, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Piła) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Pile.

- W wyniku rokowań nr 210/PSSE wybrana została oferta firmy Pemalux sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 210/PSSE i dokonano wyboru firmy Pemalux sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Malbork).

- W wyniku rokowań nr 209/PSSE wybrana została oferta firmy Meblik sp. z o.o. z siedzibą w Topolach, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 209/PSSE i dokonano wyboru firmy Meblik sp. z o.o. z siedzibą w Topolach, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Chojnice). 

- W wyniku przetargu łącznego nr 207/PSSE wybrana została oferta firmy Sits Industry sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 207/PSSE i dokonano wyboru firmy Sits Industry sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Grudziądz) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Grudziądzu. 

- W wyniku przetargu łącznego nr 206/PSSE wybrana została oferta firmy HAAD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 206/PSSE i dokonano wyboru firmy HAAD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku.

- W wyniku rokowań nr 204/PSSE wybrana została oferta firmy CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 204/PSSE i dokonano wyboru firmy CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Janikowo).

- W wyniku rokowań nr 202/PSSE wybrana została oferta firmy Steico sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, woj. wielkopolskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 202/PSSE i dokonano wyboru firmy Steico sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Czarnków).

- W wyniku rokowań nr 203/PSSE wybrana została oferta firmy Akomex sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 203/PSSE i dokonano wyboru firmy Akomex sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Starogard Gdański). 

- W wyniku przetargu łącznego nr 205/PSSE wybrana została oferta firmy Green Dream Boats sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu łącznego nr 205/PSSE i dokonano wyboru firmy Green Dream Boats sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku.   

- W wyniku rokowań nr 201/PSSE wybrana została oferta firmy Boryszew Components Poland sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 201/PSSE i dokonano wyboru firmy Boryszew Components Poland sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Toruń). 

- W wyniku rokowań nr 200/PSSE wybrana została oferta firmy Pinguin Foods Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, woj. mazowieckie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 200/PSSE i dokonano wyboru firmy Pinguin Foods Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Lipno). 

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 199/PSSE wybrana została oferta Pana Tomasza Serockiego oraz Pana Szymona Sigorskiego prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod firmą „AUTO-STREFA” s.c. Tomasz Serocki, Szymon Sigorski. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 199/PSSE i dokonano wyboru Pana Tomasza Serockiego oraz Pana Szymona Sigorskiego prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod firmą „AUTO-STREFA” s.c. Tomasz Serocki, Szymon Sigorski, jako nabywców prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie.

- W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 198/PSSE wybrana została oferta firmy Amhil Europa sp. z o.o. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 198/PSSE i dokonano wyboru firmy Amhil Europa sp. z o.o., jako nabywcy prawa własności nieruchomości położonej w Kartoszynie, woj. pomorskie. W dniu 27 października 2015 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła wybór firmy Amhil Europa sp. z o.o. jako nabywcy ww. nieruchomości. 

- W wyniku rokowań nr 197/PSSE wybrana została oferta firmy Amhil Europa sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 197/PSSE i dokonano wyboru firmy Amhil Europa sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Żarnowiec). 

- Przetarg łączny nr 196/PSSE zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden podmiot nie wykupił Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół z przetargu łącznego nr 196/PSSE.

- W wyniku rokowań nr 194/PSSE wybrana została oferta firmy B.A.U.S. AT sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 194/PSSE i dokonano wyboru firmy B.A.U.S. AT sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice).   

- W wyniku przetargu łącznego nr 195/PSSE wybrana została oferta firmy METTEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 195/PSSE i dokonano wyboru firmy METTEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Tczewie jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE  (Podstrefa Tczew) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Tczewie. 

- W wyniku rokowań nr 193/PSSE wybrana została oferta SPG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 193/PSSE i dokonano wyboru firmy SPG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Stargard Szczeciński).

- W wyniku rokowań nr 192/PSSE wybrana została oferta firmy Mueller Fabryka Świec S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 192/PSSE i dokonano wyboru firmy Mueller Fabryka Świec S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice).

- W wyniku rokowań nr 188/PSSE wybrana została oferta firmy Plastica sp. z o.o. z siedzibą we Frydrychowie, gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 188/PSSE i dokonano wyboru firmy Plastica sp. z o.o. z siedzibą we Frydrychowie jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Kowalewo Pomorskie).

- W dniu 04.03.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego:
Zatwierdzono protokół uzgodnień z przetargu nr 190/PSSE i dokonano wyboru firmy Zakład Poligraficzny NORMEX Iwona Morawczyńska z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o. o.

-  W dniu 25.02.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego:
Zatwierdzono protokół uzgodnień z przetargu nieograniczonego nr 191/PSSE i dokonano wyboru firmy Multi Packaging Solutions Tczew sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie, jako podmiotu, który nabędzie nieruchomość położoną na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tczewie.

- W wyniku rokowań nr 187/PSSE wybrana została oferta firmy Prima-KL Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 187/PSSE i dokonano wyboru firmy Prima-KL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Tczew).

- W wyniku rokowań nr 189/PSSE wybrana została oferta firmy GDA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 189/PSSE i dokonano wyboru firmy GDA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk-Kokoszki). 

- W wyniku przetargu nr 185/PSSE wybrana została oferta firmy LS Tech-Homes S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, woj. śląskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 185/PSSE i dokonano wyboru firmy LS Tech-Homes S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Sztum) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Sztumie. 

- Rokowania nr 186/PSSE zakończyły się wynikiem negatywnym ponieważ żadna oferta nie została złożona. Odbyło się posiedzenie Zarządu, w którym zatwierdzono protokół z rokowań nr 186/PSSE. - W wyniku przetargu nr 184/PSSE wybrana została oferta Szymona Sigorskiego, Justyny Serockiej i Tomasza Serockiego. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 184/PSSE i dokonano wyboru Szymona Sigorskiego, Justyny Serockiej oraz Tomasza Serockiego, jako nabywców prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie. W dniu 23 października 2014 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła wybór Szymona Sigorskiego, Justyny Serockiej oraz Tomasza Serockiego jako nabywców konkretnej nieruchomości.

- W wyniku przetargu nr 179/PSSE wybrana została oferta firmy Maximus Trading sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 179/PSSE i dokonano wyboru firmy Maximus Trading sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Sztum) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Sztumie.

- W wyniku przetargu nr 182/PSSE wybrana została oferta firmy LS Tech-Homes S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, woj. śląskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 182/PSSE i dokonano wyboru firmy LS Tech-Homes S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Sztum) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Sztumie.

- W wyniku rokowań nr 168/PSSE wybrana została firmy Soda Polska Ciech S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 168/PSSE i dokonano wyboru firmy Soda Polska Ciech S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Inowrocław).

 - Rokowania nr 160/PSSE, 161/PSSE, 162/PSSE, 180/PSSE, 183/PSSE zakończyły się wynikiem negatywnym ponieważ żadna oferta nie została złożona. Odbyły się posiedzenia Zarządu, w których zatwierdzono protokoły z rokowań nr 160/PSSE, 161/PSSE, 162/PSSE, 180/PSSE, 183/PSSE. - Rokowania nr 167/PSSE zakończyły się wynikiem negatywnym ponieważ Minister Gospodarki nie zaakceptował treści projektu zezwolenia. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół z rokowań nr 167/PSSE.

- W wyniku rokowań nr 178/PSSE wybrana została oferta Firmy Handlowo-Usługowej Pati Anita Fede-Chreścionko z siedzibą w Rypinie, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 178/PSSE i dokonano wyboru Firmy Handlowo-Usługowej Pati Anita Fede-Chreścionko z siedzibą w Rypinie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Rypin).

 - W wyniku rokowań nr 171/PSSE wybrana została oferta firmy For Nature Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 171/PSSE i dokonano wyboru firmy For Nature Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice). 

- W wyniku rokowań nr 181/PSSE wybrana została firmy Cartondruck Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 181/PSSE i dokonano wyboru firmy Cartondruck Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Tczew).

- W wyniku rokowań nr 175/PSSE wybrana została oferta firmy Centrum Syntezy Molekuł sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, woj. łódzkie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 175/PSSE i dokonano wyboru firmy Centrum Syntezy Molekuł sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Starogard Gdański). 

- W wyniku rokowań nr 176/PSSE wybrana została oferta firmy Steico sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, woj. wielkopolskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 176/PSSE i dokonano wyboru firmy Steico sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Czarna Woda).

 - W wyniku rokowań nr 166/PSSE wybrana została firmy Alucrom Stargard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 166/PSSE i dokonano wyboru firmy Alucrom Stargard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Stargard Szczeciński). 

- W wyniku przetargu nr 159/PSSE wybrana została oferta firmy Flavourtec spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokoły uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 159/PSSE i dokonano wyboru firmy Flavourtec sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk-Kokoszki) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku. Protokoły z przetargu zostały również zatwierdzone przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.

- W wyniku przetargu nr 169/PSSE wybrana została oferta firmy MrGarden sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, woj. lubuskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 169/PSSE i dokonano wyboru firmy MrGarden sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Grudziądz) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Grudziądzu.

- W wyniku rokowań nr 170/PSSE wybrana została oferta firmy Apator S.A. z siedzibą w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 170/PSSE i dokonano wyboru firmy Apator S.A. z siedzibą w Toruniu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice).

 - W wyniku rokowań nr 172/PSSE wybrana została oferta firmy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 172/PSSE i dokonano wyboru firmy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Starogard Gdański).

 - W wyniku rokowań nr 173/PSSE wybrana została firmy Centrum Innowacji Farmaceutycznych sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, woj. łódzkie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 173/PSSE i dokonano wyboru firmy Centrum Innowacji Farmaceutycznych sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Starogard Gdański).

 - W wyniku przetargu nr 165/PSSE wybrana została oferta firmy Radiometer Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 165/PSSE i dokonano wyboru firmy Radiometer Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Stargard Szczeciński) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Stargardzie Szczecińskim.

- W wyniku rokowań nr 177/PSSE wybrana została firmy Tensho Poland Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie gmina Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 177/PSSE i dokonano wyboru firmy Tensho Poland Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice). 

- W wyniku rokowań nr 174/PSSE wybrana została firmy Biologiczne Technologie Farmaceutyczne sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, woj. łódzkie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 174/PSSE i dokonano wyboru firmy Biologiczne Technologie Farmaceutyczne sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Starogard Gdański).

 - W wyniku przetargu nr 158/PSSE wybrana została oferta firmy Zakłady Mechaniczne Azofer Dylik&Dylik spółka jawna z siedzibą we Włocławku, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokoły uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 158/PSSE i dokonano wyboru firmy Zakłady Mechaniczne Azofer Dylik&Dylik spółka jawna z siedzibą we Włocławku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Włocławek) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej we Włocławku. Protokoły z przetargu zostały również zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Włocławka. 

- W wyniku rokowań nr 154/PSSE wybrana została oferta firmy SPX Flow Technology Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 154/PSSE i dokonano wyboru firmy SPX Flow Technology Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Bydgoszcz). 

- W wyniku rokowań nr 164/PSSE wybrana została firmy International Paper-Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 164/PSSE i dokonano wyboru firmy International Paper-Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Kwidzyn).

 - Przetarg nr 148/PSSE zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ oferent nie wpłacił wadium w terminie. Odbyło się posiedzenie Zarzadu, w którym zatwierdzono protokoły z przetargu nr 148/PSSE. protokoły z przetargu zostały również zatwierdzone przez Prezeydenta Miasta Piła. 

- W wyniku przetargu nr 155/PSSE wybrana została oferta firmy Mikro-automatyka mgr inż. Michał Szypliński z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 155/PSSE i dokonano wyboru firmy Mikro-automatyka mgr inż. Michał Szypliński z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk(Kokoszki)) oraz nabędzie udział w prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku. Protokoły z przetargu zostały również zatwierdzone przez Zarząd Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.

- W wyniku przetargu nr 156/PSSE wybrana została oferta firmy MMB Drives sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 156/PSSE i dokonano wyboru firmy MMB Drives sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk (Kokoszki)) oraz nabędzie udział w prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku. Protokoły z przetargu zostały również zatwierdzone przez Zarząd Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.

- W wyniku przetargu nr 157/PSSE wybrana została oferta firmy MMB Control sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 157/PSSE i dokonano wyboru firmy MMB Control sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk (Kokoszki)) oraz nabędzie udział w prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku. Protokoły z przetargu zostały również zatwierdzone przez Zarząd Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.

- W wyniku rokowań nr 163/PSSE wybrana została firmy Cargotec Poland sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz z protokół z rokowań nr 163/PSSE i dokonano wyboru firmy Cargotec Poland sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Stargard Szczeciński).

- W wyniku rokowań nr 153/PSSE wybrana została oferta firmy Cedrob S.A. z siedzibą w Ciechanowie, woj. mazowieckie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 153/PSSE i dokonano wyboru firmy Cedrob S.A. z siedzibą w Ciechanowie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Rypin). 
- W wyniku przetargu nr 152/PSSE wybrana została oferta firmy Vital sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Małej Nieszawce, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 152/PSSE i dokonano wyboru firmy Vital sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Małej Nieszawce, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Ostaszewie, gmina Łysomice. W dniu 7 maja 2014 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła wybór Vital sp. z o.o. w organizacji jako nabywcy konkretnej nieruchomości 
- W wyniku rokowań nr 149/PSSE wybrana została oferta firmy Soda Polska Ciech S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 149/PSSE
i dokonano wyboru firmy Soda Polska Ciech S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Inowrocław).
 - W wyniku rokowań nr 151/PSSE wybrana została oferta firmy Indorama Ventures Poland
sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 151/PSSE i dokonano wyboru firmy Indorama Ventures Poland sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Włocławek). 

- W wyniku przetargu nr 146/PSSE wybrana została oferta firmy Polskie Zakłady Zbożowe
sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu, woj. zachodniopomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokoły uzgodnień oraz protokół  z przetargu nr 146/PSSE i dokonano wyboru firmy Polskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Piła) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Pile. Protokoły zostały zatwierdzone również przez Prezydenta Miasta Piła.

- W wyniku rokowań nr 143/PSSE wybrana została oferta firmy Plastica sp. z o.o. z siedzibą we Frydrychowie, gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 143/PSSE i dokonano wyboru firmy Plastica sp. z o.o. z siedzibą we Frydrychowie, gmina Kowalewo Pomorskie jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Kowalewo Pomorskie).

- W wyniku przetargu nr 150/PSSE wybrana została oferta firmy Katarzynki Akcesoria Meblowe sp. z o.o. z siedzibą w Katarzynkach, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 150/PSSE i dokonano wyboru firmy Katarzynki Akcesoria Meblowe sp. z o.o. z siedzibą w Katarzynkach, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Ostaszewie, gmina Łysomice. W dniu 15 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła wybór Katarzynki Akcesoria Meblowe sp. z o.o. jako nabywcy konkretnej nieruchomości.

- W wyniku przetargu nr 142/PSSE wybrana została oferta firmy PanLink sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 142/PSSE i dokonano wyboru firmy PanLink sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Tczew) i nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Tczewie. W dniu 6 marca 2014 r. Rada Nadzorcza PSSE sp. z o.o. zatwierdziła wybór PanLink sp. z o.o. jako nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

- W wyniku rokowań nr 147/PSSE wybrana została oferta firmy Mapei Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach, woj. śląskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 147/PSSE i dokonano wyboru firmy Mapei Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Barcin). - W wyniku rokowań nr 144/PSSE wybrana została oferta firmy MMP Neupack Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 144/PSSE i dokonano wyboru firmy MMP Neupack Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Bydgoszcz).

- W wyniku rokowań nr 145/PSSE wybrana została oferta firmy Gemalto sp. z o.o. z siedzibą
w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 145/PSSE i dokonano wyboru firmy Gemalto sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Tczew).

- Sprostowanie informacji o przetargu nr 98/PSSE:  W wyniku przetargu nr 98/PSSE wybrana została oferta firmy Mavilex Machinery sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 98/PSSE i dokonano wyboru firmy Mavilex Machinery sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, jako podmiotu, który nabędzie nieruchomość oraz uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE. W dniu 14 grudnia 2011 r. w drodze uchwały nr 50/2011 Rada Nadzorcza zaakceptowała wybór nabywcy konkretnej nieruchomości Spółki tj. firmy Mavilex Machinery sp. z o.o. 
-  W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 141/PSSE wybrana została oferta Marzeny Godlewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Sklep „Oskar” Marzena Godlewska z siedzibą w Sztumie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 141/PSSE i dokonano wyboru Marzeny Godlewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Sklep „Oskar” Marzena Godlewska z siedzibą w Sztumie, jako podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Sztumie.

- W wyniku przetargu łącznego nr 137/PSSE wybrana została oferta firmy Garos Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokoły uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 137/PSSE i dokonano wyboru firmy Garos Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Bydgoszcz) i nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Bydgoszczy. Protokoły zostały zatwierdzone również przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

- W wyniku rokowań nr 138/PSSE wybrana została oferta firmy Kreis Pack sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, woj. wielkopolskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 138/PSSE i dokonano wyboru firmy Kreis Pack sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice).

- W wyniku rokowań nr 139/PSSE wybrana została oferta firmy Kreis Pack sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, woj. wielkopolskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 139/PSSE i dokonano wyboru firmy Kreis Pack sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice).

- W wyniku rokowań nr 140/PSSE wybrana została oferta firmy Kreis Pack sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, woj. wielkopolskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 140/PSSE i dokonano wyboru firmy Kreis Pack sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice).

- W wyniku rokowań nr 136/PSSE wybrana została oferta firmy Ekoinbud sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 136/PSSE i dokonano wyboru firmy Ekoinbud sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk).

- W wyniku rokowań nr 135/PSSE wybrana została oferta firmy Tapflo sp. z o.o. z siedzibą
w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 135/PSSE i dokonano wyboru firmy Tapflo
sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Tczew). - W wyniku rokowań nr 133/PSSE wybrana została oferta firmy Tioman sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań
nr 133/PSSE i dokonano wyboru firmy Tioman sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Toruniu, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Łysomice).

- W wyniku przetargu nr 134/PSSE wybrana została oferta firmy Vistal Eko sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z przetargu nr 134/PSSE i dokonano wyboru firmy Vistal Eko sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Żarnowiec) i nabędzie prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Kartoszynie, gmina Krokowa. W dniu 14 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza PSSE sp. z o.o. zaakceptowała wybór Vistal Eko sp. z o.o. jako nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

- W wyniku rokowań nr 131/PSSE wybrana została oferta firmy D&H Engineering Poland
sp. z o.o. z siedzibą w Niezabyszewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 131/PSSE
i dokonano wyboru firmy D&H Engineering Poland sp. z o.o. z siedzibą w Niezabyszewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Gdańsk-Klukowo).

- W wyniku rokowań nr 132/PSSE wybrana została oferta firmy International-Paper Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 132/PSSE i dokonano wyboru firmy International Paper-Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Kwidzyn)
 - W wyniku rokowań nr 130/PSSE wybrana została oferta firmy Flextronics International Poland sp. z o.o.   z siedzibą w Tczewie, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 130/PSSE i dokonano wyboru firmy Flextronics International Poland sp. z o.o. z siedzibą Tczewie, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Tczew). 
- W wyniku rokowań nr 129/PSSE wybrana została oferta firmy Akomex sp. z o.o.
z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień oraz protokół z rokowań nr 129/PSSEi dokonano wyboru firmy Akomex sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Starogard Gdański). 
- W wyniku rokowań nr 128/PSSE wybrana została oferta firmy Pemalux sp. z o.o. 
z siedzibą w Malborku, woj. pomorskie. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego zatwierdzono protokół uzgodnień, protokół z rokowań nr 128/PSSE i dokonano wyboru firmy Pemalux sp. z o.o. z siedzibą w Malborku jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE (Podstrefa Malbork).

metryczka


Wytworzył: Wiktoria Mazur (18 października 2016)
Opublikował: Iwona Paliszewska (30 marca 2015, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Wiktoria Mazur (27 sierpnia 2020, 12:42:24)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17378