Obwieszczenie nr PSSE.P.6740.1.2.4.2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., wypełniając obowiązek wynikający z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zamieszcza obwieszczenie z informacją dotyczącą udzielenia pozwolenia na budowę. 

Obwieszczenie PSSE.P.6740.1.2.4.2018 (378kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jacek Formela (9 marca 2018)
Opublikował: Wiktoria Mazur (9 marca 2018, 11:07:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545