Ogłoszenie nr DPS/83/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych w postaci mentoringu biznesowego i technicznego w ramach programu akceleracyjnego pn. „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego”
 
Termin składania ofert: do dn. O5.05.2017 r. do godz. 12.00.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym SIWZ nr DPS/83/2017 z dn. 17.03.2017r. 

SIWZ DPS.83.2017 (6977kB) pdf Zał 1 do SWIZ DPS.83.2017 (960kB) pdf Zał 2 do SIWZ DPS.83.2017 (332kB) pdf   Zał 3 do SWIZ DPS.83.2017 (236kB) pdf Zał 5 do SIWZ DPS.83.2017 (303kB) pdf Zał 6 do SWIZ DPS.83.2017 (887kB) pdf   Zał 7 do SIWZ DPS.83.2017 (4351kB) pdf Zał 4 do SIWZ DPS.83.2017 (823kB) pdf  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym informuje o zmianie terminu  składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych w postaci mentoringu biznesowego i technicznego w ramach programu akceleracyjnego pn. „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego” DPS/83 /2017.

DPS 83 zmiana term. (42kB) pdf  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. przedstawia pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania DPS/83/2017 którego przedmiotem jest Świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych w postaci mentoringu biznesowego i technicznego w ramach programu akceleracyjnego pn. „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego”.

Szczegółowe informacje w załączonym pliku Pytania i odpowiedzi. 

Pytania i odpowiedzi_DPS.83.2017 (197kB) pdf  

Na podstawie art. 86 ust 5 Prawa zamówień publicznych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna         sp. z o. o. niniejszym zawiadamia o otwarciu ofert w postępowaniu nr DPS/83/2017 na: Świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych w postaci mentoringu biznesowego i technicznego w ramach programu akceleracyjnego pn. „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego” .
Całkowita kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Część I – Mentoring techniczny – 500 000 zł
Część II – Mentoring biznesowy – 500 000 zł. 
Protokół otwarcia_DPS.83.2017 (389kB) pdf


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. niniejszym zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania nr DPS/83/2017 na: Świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych w postaci mentoringu biznesowego i technicznego w ramach programu akceleracyjnego pn. „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż Scale UP.

Informacja o roztrzygnieciu postepowania_DPS.83.2017 (359kB) pdf

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. niniejszym zawiadamia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego  na „Świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych w postaci mentoringu biznesowego i technicznego w ramach programu akceleracyjnego pn. „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego”, nr: DPS/83/2017. 

Informacja o udzieleniu zamówienia_DPS.83.2017 (163kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Julia Rama (17 marca 2017)
Opublikował: Wiktoria Mazur (23 marca 2017, 15:56:24)

Ostatnia zmiana: Michał Rafałowicz (20 czerwca 2017, 09:57:05)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 992