Ogłoszenie GPNT/217/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. 

Ogłoszenie (6940kB) pdf
Załącznik nr 1_wzór umowy (887kB) pdf
Załącznik nr 2_wzór oferty (900kB) pdf
Załącznik nr 3_oświadczenia (872kB) pdf
Załącznik nr 4_wykaz usług (780kB) pdf
Załącznik nr 5_opis przedmiotu zamówienia (750kB) pdf
Załącznik nr 6.1_mapa nr 1 (883kB) pdf
Załącznik nr 6.2_mapa nr 2 (882kB) pdf
Załącznik nr 7_wykaz budynków i budowli podlegających ochronie (682kB) pdf
Załącznik nr 8_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (821kB) pdf  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym przedstawia wyjaśnienia treści ogłoszenia. 

Wyjaśnienia treści ogłoszenia (887kB) pdf
Załącznik nr 2 za zapytania ofertowego_wzór oferty_SKORYGOWANY (1219kB) pdf

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym przedstawia wyjaśnienia treści ogłoszenia. 

Wyjaśnienia_2 (413kB) pdf  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym przedstawia wyjaśnienia treści ogłoszenia.

Wyjaśnienia_3 (423kB) pdf  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym przedstawia informację z otwarcia ofert. 

Informacja z otwarcia (726kB) pdf  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszych ofert. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (777kB) pdf

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) przedstawia informację o udzieleniu zamówienia.


metryczka


Wytworzył: Artur Badeński (8 grudnia 2017)
Opublikował: Wiktoria Mazur (8 grudnia 2017, 15:33:42)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (12 kwietnia 2018, 09:19:55)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1182