Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/ 140 /2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi serwisowania układów podczyszczających wody opadowe i roztopowe sieci kanalizacji deszczowej na terenie [...]

Zaproszenie nr DPM/28/2017 z dn. 24.04.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na produkcję i dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby promocji PSSE (nr postępowania DPM /28/2017 z dn. 24.04.2017 r.). [...]

Zaproszenie BOT_125_2017 z dn. 24.04.2017r.- Projekt zjazdu z drogi serwisowej DK91 w Ostaszewie

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu z drogi serwisowej DK91 na działkę nr 17/17 przy zbiorniku retencyjnym „Sumika” [...]

oferta - DPM/27/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę upominków dla osób o statusie VIP przeznaczonych na cele reprezentacyjne PSSE (nr postępowania DPM /27/2017). [...]

Zaproszenie do złożenia ofert nr GPNT_96_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Operatora Laboratorium Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy [...]

Zaproszenie BOT_94_2017 z dn. 05.04.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę trzech budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) w [...]

GPNT_91_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Najemcy pomieszczeń Instytutu Hilarego Koprowskiego, którego częścią jest Laboratorium EduLab w Gdańskim Parku Naukowo [...]

Zaproszenie nr DPM/20/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów piśmienniczych przeznaczonych na cele reprezentacyjne PSSE (nr postępowania DPM /20/2017 z dn. [...]

BOT_79_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na naprawę uszkodzeń nawierzchni dróg na terenie PSSE Żarnowiec, w m. Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki (nr postępowania [...]

Zapytanie ofertowe BBPNT/AŻ/102/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego na wycenę wartości rynkowej praw do użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budowlami (nr [...]

Zaproszenie do złożenia ofert nr GPNT_78_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Operatora Laboratorium Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BOT/55/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowych analiz wody w latach 2017 i 2018 (wiosenna i jesienna analiza) w zbiorniku retencyjnym PSSE w m. Nadole (teren [...]

Ogłoszenie nr DPS/34/2017 z dn. 02.02.2017r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest świadczenie [...]

Ogłoszeniu nr DPS/31/2017 z dn. 02.02.2017r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym na podstawie Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest: świadczenie usługi [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/31/2017 z dnia 02.02.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na likwidację studni nr 3 na terenie po stoczniowym w Gdyni (nr postępowania BBPNT/AŻ/31/2017 ). Termin składania ofert: do [...]

Zaproszenie nr BOT/13/2017 z dn. 25.01.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: “Wymiana istniejącej oraz posadowienie nowej tablicy informacyjnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w [...]

Zamówienie nr GPNT/11/2017 z dn. 17.01.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (nr [...]

Konkurs DPS/8/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszymogłasza o KONKURSIE na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadachrealizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych wperspektywie finansowej [...]

Zaproszenie nr GPNT/03/2017 z dn. 09.01.2017 r.”

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (nr postępowania [...]

Zaproszenie nr BOT/365/2016 z dn. 30.12.2016 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: “Wymiana istniejącej oraz posadowienie nowej tablicy informacyjnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w [...]

Zaproszenie nr BOT/379/2016 z dn. 30.12.2016 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż nowej szafy sterowniczej istniejącej pompowni, remont instalacji elektrycznych pompowni oraz [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BPNT 336/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonaniu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem systemu [...]

Zaproszenie nr GPNT/427/2016 z dn. 19.12.2016 r

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Ochronę fizyczną osób i mienia na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (nr [...]

Zaproszeniu nr GPNT/426/2016 z dn. 19.12.2016 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Utrzymywanie czystości powierzchni na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (nr [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oraz remontu pomieszczeń w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr postępowania GPNT/415/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oraz remontu pomieszczeń w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BOT/328/2016 z dn. 21.11.2016 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oczyszczania otwartego zbiornika retencyjnego Z1 zlokalizowanego na działce nr 293/37 na terenie PSSE Żarnowiec w m. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty GPNT/399/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Najemcy i Operatora Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym przy ul. Trzy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BOT/316/2016 na dostawę i montaż nowej szafy sterowniczej istniejącej pompowni, remont instalacji elektrycznych pompowni oraz remont ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania zbiornika retencyjnego.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż nowej szafy sterowniczej istniejącej pompowni, remont instalacji elektrycznych pompowni oraz [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BZ/2/2016 na dostawę sprzętu informatycznego.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu informatycznego   Termin składania ofert: do dn. 30.11.2016 r. do godz. 11.00. Szczegółowe [...]

Zmiana do zaproszenia BOT/318/2016 opublikowanego dn. 08.11.2016r

Zmiana w Załączniku nr3, polegająca na wprowadzeniu właściwej nazwy przedmiotu zamówienia. Zapis przed zmianą: „Zaproszenia do złożenia oferty na oczyszczanie otwartego zbiornika retencyjnego Z1 zlokalizowanego na działce nr [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BZ/1/2016 na dostawę oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej:   Przygotowanie środowiska fizycznego i wirtualnego [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie podziału działek - nr postępowania BOT/318/2016

„Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie podziału działek nr 293/35; 293/33; 293/32 w miejscowości Nadole, gm. Gniewino, pow. wejherowski oraz działki [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BOT/314/2016 z dnia 04-11-2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oczyszczania otwartego zbiornika retencyjnego Z1 zlokalizowanego na działce nr 293/37 na terenie PSSE Żarnowiec w m. [...]

Uzupełnienie do postępowania GPNT/385/2016 dotyczącego Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 3-11-2016r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (Zamawiający) w nawiązaniu do Zaproszenia do złożenia oferty na „Kompleksowe mycie wszystkich okien, elewacji szklanych i aluminiowych metodą alpinistyczną w budynkach A, B i C wraz z [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksowe mycie wszystkich okien, elewacji szklanych i aluminiowych metodą alpinistyczną w GPNT przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na „Kompleksowe mycie wszystkich okien, elewacji szklanych i aluminiowych metodą alpinistyczną w budynkach A, B i C wraz z łącznikiem [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie PSSE, podstrefa Żarnowiec.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie PSSE, podstrefa Żarnowiec, m. Kartoszyno, gm. Krokowa, powiat pucki (nr postępowania [...]

Zaproszenie do złożenia oferty GPNT/370/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku B Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego  przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku zgodnie z [...]

Zaproszenie do złożenia oferty GPNT/371/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku zgodnie z wymaganiami [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację stacji transformatorowej P-17

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: „Modernizację stacji transformatorowej P-17 na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu”. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie roll-up-u reklamowego

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. "Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE)", nr R021 w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wydruk ulotek

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. "Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE)", nr R021 w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego zaprasza do złożenia oferty na wydruk [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wydruk plakatów

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w zwiazku z realizacją projektu pt. "Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE)", nr R021 w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego zaprasza do złożenia oferty na wydruk plakatów [...]

Publikacja zaproszenia ofertowego - nr postępowania BOT/233/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu przebudowy instalacji wod-kan oraz montażu zastawu hydroforowego na instalacji hydrantowej w budynku Biura Zarządu [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr postępowania GPNT/329/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach A, B i C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok.Pisemne oferty w zapieczętowanej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na budowę ogrodzenia zbiornika retencyjnego na terenie CRYSTAL PARKU

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na budowę ogrodzenia zbiornika retencyjnego „SHARP” na terenie ”CRYSTAL PARK” w Ostaszewie, gm. Łysomice  (nr postępowania [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPNT/274/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na pranie wykładzin oraz krzeseł tapicerowanych w pomieszczeniach Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku przy ul. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty GPNT/271/216

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie aranżacji polegającej na malowaniu i kafelkowaniu pomieszczeń w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na remont sal konferencyjnych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na remont sal konferencyjnych w budynku A, B i C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr [...]

Zaproszenie do złożenia oferty

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług indywidualnego doradztwa biznesowego z tworzenia, aktualizowania Biznesplanów oraz ze sprzedaży i marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług zarządzania nieruchomościami

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług zarządzania nieruchomościami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni przy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/93/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wymianę elementów bramy przemysłowej w budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr postępowania: [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/27/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.  przedstawia pytania i odpowiedzi dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty (nr postępowania GP-Z/27/2016) na wymianę wymiennika obrotowego w centrali wentylacyjnej budynku B Gdańskiego [...]

Zapytania Ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/374/2015Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie i montaż 6 stanowisk interaktywnych z zakresu edukacji przyrodniczej na [...]

Korekta Załącznika nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/222/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu polegającego na wymianie 23 szt. świetlików dachowych w budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/227/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji istniejącego systemu parkingowego wraz z oznakowaniem poziomym i montażem znaków pionowych na potrzeby zmiany [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij