Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZZNON/AZ/169/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: roboty budowlane dla zadania „Wymiana pokrycia dachu budynku „C”  Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego - etap III”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/12/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/12/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: leasing urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/12/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na:świadczenie usług utrzymania czystości, odśnieżania i pielęgnacji zieleni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/12/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane dla zadania: “demontaż ścian szczytowych i wykonanie konstrukcji wsporczych pod bramy wraz z wypełnieniem z płyt [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZZNiON/MG/519/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na:  usługi odbioru, transportu i przekazywania do utylizacji odpadów komunalnych dla  Bałtyckiego Portu Nowych Technologii przy [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/8/11/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/7/11/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: dostawę urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/11/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane dla zadania: “demontaż ścian szczytowych i wykonanie konstrukcji wsporczych pod bramy wraz z wypełnieniem z płyt [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/11/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: leasing urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/11/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty na: roboty budowlane dla zadania: „remont posadzki przemysłowej w nawie C hali 33, na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku”. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/473/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na zimowym, całodobowym utrzymaniu dróg, chodników i parkingów w sezonie 2018/2019 na terenie [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/6/10/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: roboty budowlane dla zadania: „remont posadzki przemysłowej w nawie C hali 33, na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/W/PSz/147/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: Odśnieżanie dachu budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku w sezonie zimowym [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/10/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: leasing urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania wraz z zapewnieniem obsługi serwisowej. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/433/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n.: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania realizowanego w systemie projektuj i buduj pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/439/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n.: „Zimowe utrzymanie ulic i ciągów pieszo-rowerowych w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020, na terenie [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/10/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie remontu dachów budynków zlokalizowanych na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/426/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. niniejszym zaprasza do dołożenia ofert na wykonanie prac dla zadania: „Remont ogrodzenia zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 214/19 obręb Sztum w Koniecwałdzie gmina [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/424/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na serwisowaniu układów podczyszczających wody opadowe i roztopowe sieci [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/10/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego żurawia wypadowego szynowego o udźwigu 16/8 t produkcji Famak-Kluczbork (nr fab. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/9/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie remontu przejezdnej zasłony otworu suwnicowego w budynku nr 81 na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/414/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację w systemie projektuj i buduj zadania pn.: „Remont posadzki w budynku nr 87 zlokalizowanym w obszarze Pomorskiej Specjalnej [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/9/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: Roboty rozbiórkowe wraz z pozyskaniem surowców wtórnych na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku - etap 2. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/399/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. niniejszym zaprasza do dołożenia ofert na wykonanie prac dla zadania: „Remont ogrodzenia zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 214/19 obręb Sztum w Koniecwałdzie gmina [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/9/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: roboty budowlane dla zadania: „wykonanie płyty montażowej A na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku." [...]

Zapytanie ofertowe nr DPN-T/BPNT/BK/222/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: mycie powierzchni szklanych (okien i elewacji) oraz parapetów zewnętrznych w budynku biurowym oznaczonym jako G 330 zlokalizowanym przy ul. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/8/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty na: Roboty rozbiórkowe wraz z pozyskaniem surowców wtórnych na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/366/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: „Wykonanie rozbiórki, wraz z pozyskaniem złomu i kruszywa z rozbiórki, trzech budynków [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/8/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: Roboty rozbiórkowe wraz z pozyskaniem surowców wtórnych na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/350/2018

„Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n.: „Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych wraz z oczyszczeniem osadników i separatorów [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: wycinkę siedmiu drzew zlokalizowanych w Gdańsku na Wyspie Ostrów.  [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/339/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/339/2018 z dn. 19.07.2018r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Remont [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad: opracowaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali nr [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad: opracowaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali nr 33, hali [...]

DPN-T/BPNT/BK/205/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi polegającej na odświeżeniu poprzez malowanie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku G-330 w Gdyni przy ul. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Modernizacja hali nr 26". [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową kontenerowej stacji transformatorowej (strona [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/7/6/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową kontenerowej stacji transformatorowej (strona [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/6/6/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Modernizacja hali nr 26”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/W/KJ/85/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (zwana dalej „Zamawiającym”), zaprasza do złożenia oferty na preparat do usuwania kamienia moczowego z sanitariatów bezpieczny dla uszczelek i rur (FS CIP NITRIC) w Gdańskiem Parku [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/291/2018

„Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: „Wykonanie podziału działek o nr: 660, 658, 655, 650 i 683 obr. 0026 Śródmieście na terenie PSSE sp. z [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/290/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na "Założenie ewidencji dla dróg i obiektów mostowych PSSE (wraz z fotograficzną rejestracją pasa drogowego) z wdrożeniem systemu [...]

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. ogłasza konkurs na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/6/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Modernizacja hali nr 26”. [...]

Zapytanie ofertowe DOP/1/6/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali nr 33, hali nr 26 wraz z otoczeniem w [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/06/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na usługę wdrożenia oprogramowania Microsoft Project Online w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o. o.  [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/6/5/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu fotograficznego, teleinformatycznego oraz teletechnicznego wraz z oprogramowaniem: [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/5/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych dla zadania:  Remont dachu Hali nr 33 [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/5/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową kontenerowej stacji transformatorowej.  [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/168/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac polegających na okoszeniu dróg wewnętrznych PSSE,  chodników, placu postojowego na tzw. „górnej półce”, [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/163/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. niniejszym zaprasza do dołożenia ofert na wykonanie prac dla zadania: Okoszenie drogi dojazdowej oraz wykoszenie roślinności z terenu otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/154/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. niniejszym zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac dla zadania: Wycinka drzew i krzewów usytuowanych na działce nr 3/1 w Tczewie Czatkowy przy ul. Malinowskiej (wraz z uprzątnięciem [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/155/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/155/2018 z dn. 26.04.2018r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na pełnienie Nadzoru [...]

Zapytanie ofertowe - DOP/3/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: przygotowanie, przeprowadzenie oraz obsługę imprezy jubileuszowej typu piknik rodzinny. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna [...]

Zapytanie ofertowe nr DEF/1/3/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: renowację żurawia marki VEB Kranbau Eberswalde mieszczącego się przy ul. Na Ostrowiu 15/20 w Gdańsku. Pomorska Specjalna [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/111/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót rozbiórkowych wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki trzech budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) oraz placu [...]

Zapytanie ofertowe nr BPNT/BK/168/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu podziału istniejącego pomieszczenia o powierzchni około 105 m2 na mniejsze – [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/81/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Wycinka oraz usunięcie drzew i krzewów usytuowanych na działkach nr 603/1 oraz 603/3 obręb Rychnowy gmina [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/73/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na budowę zjazdu z drogi serwisowej „wschodniej” DK91 wraz z zagospodarowaniem terenu zbiornika retencyjnego „SUMIKA” w [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/57/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu przebudowy odcinka ul. Spokojnej (dz. nr ewid. 199/184, 207, 199/161, 205/1, 199/165, 199/169) w miejscowości [...]

Zapytanie ofertowe nr BPNT/AŻ/93/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwignicowych w budynku biurowym o symbolu G-330 oraz całodobowej [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/45/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej w m. Ostaszewo, skrzyżowanie DK91 z DG (dz. nr 20) gm. Łysomice, powiat toruński.- nr [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/47/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót rozbiórkowych wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki trzech budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) oraz placu [...]

Zapytanie ofertowe nr BPNT/AŻ/65/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę przepompowni ścieków sanitarnych (nr postępowania BPNT/AŻ/65/2018 ). Termin składania ofert: do dn. 28.02.2018r. do [...]

Zapytanie ofertowe nr DPS/RW/5/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wynajęcie sali konferencyjnej wraz z cateringiem (numer sprawy: DPS/RW/5/2018).  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z [...]

Zapytanie ofertowe nr DPM/2/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: zaprojektowanie i dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby promocji Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o [...]

Zapytanie ofertowe nr DEF/1/1/2018

}Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: renowację żurawia marki VEB Kranbau Eberswalde mieszczącego się przy ul. Na Ostrowcu 15/20 w Gdańsku (numer sprawy: [...]

Zapytanie ofertowe nr DPM/1/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług cateringowych na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. w 2018 roku (numer sprawy: [...]

Zapytanie ofertowe nr GPNT/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie przeglądów okresowych rocznych systemów BMS w budynkach A, B i C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy [...]

Zapytanie ofertowe nr DPS/1/01/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (numer sprawy: DPS/1/01/2018).  [...]

Zapytanie ofertowe nr GPNT/225/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie, dostarczenie i montaż stanowiska interaktywnego z dedykowaną grą edukacyjną. [...]

Zapytanie ofertowe nr GPNT/224/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych dla zadania: „Wymiana pokrycia dachu budynku „C”  Gdańskiego [...]

Zaproszenie DEF/1/12/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) przedstawia Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o. o. Pomorska Specjalna [...]

Zapytanie ofertowe nr GPNT/218/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych dla zadania: „Wymiana pokrycia dachu budynku „C” Gdańskiego [...]

Zapytanie ofertowe nr GPNT/215/2017 z dn. 08.12.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na przeglądy okresowych rocznych systemów BMS w budynkach A,B i C w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w [...]

Zaproszenie DPS/2/12/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (numer sprawy: DPS/2/12/2017) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. [...]

Zaproszenie nr BOT/402/2017 z dn. 16.11.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozbiórki trzech niepodpiwniczonych, czterokondygnacyjnych budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) w Kartoszynie, gm. [...]

Zaproszenie GPNT/209/2017 z dn. 15.11.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na przegląd okresowy wentylacji i klimatyzacji w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w [...]

Zaproszenie nr BOT/393/2017 z dn. 09.11.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie podziału działek na terenie PSSE Żarnowiec o nr ew.: 199/153; 199/173 i 199/189 w m. Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. Puck oraz [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BPNT/AŻ/327/2017 z dnia 06.11.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi zimowego utrzymania ulic i parkingów na obszarze postoczniowym w Gdyni (nr postępowania BPNT/AŻ/327/2017 [...]

Zapytanie ofertowe nr GPNT/201/2017 z dn. 31.10.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi odśnieżania dachu budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w [...]

Zaproszenie DPS 1/10/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (numer sprawy: DPS/1/10/2017) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPNT/189/2017 z dn. 20.10.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi odśnieżania dachu budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w [...]

Zaproszenie BOT/357/2017 z dn. 18.10.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Zimowe utrzymanie ulic i chodników w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w [...]

Zaproszenie BOT/356/2017 z dn. 13.10.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Zimowe utrzymanie ulic i chodników w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 na terenie PSSE, podstrefa Żarnowiec, m.Kartoszyno, gm. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BPNT/AŻ/290/2017 z dnia 12.10.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi legalizacji zbiorników w 80 gaśnicach typu GP-6X ABC oraz ewentualną wymianę w nich środka gaśniczego (nr [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BBPNT/AŻ/264/2017 z dnia 19.09.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądów budowlanych obiektów zlokalizowanych na obszarze postoczniowym w Gdyni (nr postępowania BPNT/AŻ/264/2017 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BBPNT/AŻ/259/2017 z dnia 13.09.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na likwidację fizyczną studni nr 1k na terenie postoczniowym w Gdyni (nr postępowania BBPNT/AŻ/259/2017 ). Termin składania ofert: do [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPNT/169/2017 z dn. 13.09.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zakup mebli biurowych, montaż oraz dostarczenie do pomieszczeń w budynku „B” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. [...]

Postępowanie BOT/316/2017 z dnia 12.09.2017 r

„Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Wykonanie przeglądu separatorów i osadników zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej do zbiorników [...]

Zaproszenie nr DPM/63/2017 z dn. 08.09.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i dostawę wizytówek na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. Szczegółowe informacje [...]

Zaproszenie nr BOT/278/2017 z dn. 18.08.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na budowę ogrodzenia terenu wraz z pracami towarzyszącymi dla przepompowni wód deszczowych F-13, zlokalizowanej w Podstrefie Żarnowiec - [...]

Zaproszenie nr BOT/279/2017 z dn. 18.08.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie monitoringu wraz z oczyszczeniem i założeniem trzech Książek Obiektu Budowlanego dla kanalizacji deszczowej w Tczewie, na [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zapytanie ofertowe 1/08/DIF/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie dokumentacji dotyczącej wytrzymałości nabrzeża pod kątem możliwości posadowienia na nim urządzenia do wodowania [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/228/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej praw do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej (nr [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/226/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej praw do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej (nr [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/227/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej praw do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej (nr [...]

Zaproszenie nr BOT/265/2017 z dn. 28.07.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Budowę dwóch zatok postojowych – teren „CRYSTAL PARK” na działkach nr ewid. 1/17, 1/19 w miejscowości Ostaszewo obręb 0008, [...]

Zaproszenie nr BOT/266/2017 z dn. 28.07.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na „Przebudowa fragmentu drogi oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej Podstrefy PSSE Tczew Rokitki zlokalizowanej [...]

Zaproszenie nr BOT/234/2017 z dn. 26.07.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa dwóch zatok postojowych – teren „CRYSTAL PARK” na działkach [...]

Zaproszenie nr BOT/229/2017 z dn. 18.07.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na „Przebudowa fragmentu drogi oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej Podstrefy PSSE Tczew Rokitki zlokalizowanej [...]

Zaproszenie nr BOT/227/2017 z dn. 14.07.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Budowę dwóch zatok postojowych – teren „CRYSTAL PARK” na działkach nr ewid. 1/17, 1/19 w miejscowości Ostaszewo obręb 0008, [...]

Zaproszenie DPM/46/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (nr postępowania [...]

Zaproszenie DPM/45/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Zaprojektowanie i dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby promocji Pomorskiej Specjalnej Strefy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPNT/147/2017 z dn. 30.06.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wybór Najemcy i Operatora Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym  (nr [...]

Zaproszenie BOT/198/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania:    „Przebudowa fragmentu drogi oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej [...]

Zaproszenie nr BOT/208/2017 z dn. 26.06.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na modernizację przepompowni wód opadowych F-13 wraz z pracami towarzyszącymi, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - [...]

Zaproszenie DPM/38/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Zaprojektowanie i dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby promocji Pomorskiej Specjalnej Strefy [...]

Zapytanie ofertowe BI/WM/1/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego na wycenę wartości rynkowej prawa własności nieruchomości (nr postępowania BI/WM/1/2017). Termin [...]

Zapytanie ofertowe BPNT/BK/173/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na usługę mycia elewacji szklano - metalowej oraz parapetów zewnętrznych budynku biurowego G-330 - "Akwarium" zlokalizowanego w Gdyni [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BPNT/AŻ/169 /2017 z dnia 01.06.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi oczyszczenia kanału przechodniego(przełazowego) na terenie postoczniowym w Gdyni (nr postępowania BPNT/AŻ/ 169 [...]

Zaproszenie nr BOT/173/2017 z dn. 30.05.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem  pozwolenia wodnoprawnego, dla Podstrefy Żarnowiec (gm. Krokowa/Gniewino, pow. [...]

Zaproszenie nr BOT/150/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Okoszenie drogi dojazdowej oraz wykoszenie roślinności z terenu otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BZ/03/2017 z dn. 18.05.2017r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu informatycznego. Termin składania ofert: do dn. 25.05.2017 r. do godz. 10.00. Szczegółowe informacje znajdują [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BZ/02/2017 z dn. 18.05.2017r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu informatycznego. Termin składania ofert: do dn. 25.05.2017 r. do godz. 10.00. Szczegółowe informacje znajdują [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BZ/01/2017 z dn. 18.05.2017r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu informatycznego. Termin składania ofert: do dn. 25.05.2017 r. do godz. 10.00. Szczegółowe informacje znajdują [...]

Zaproszeniu nr BOT/145/2017 z dn. 18.05.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem  pozwolenia wodnoprawnego, dla Podstrefy Żarnowiec (gm. Krokowa/Gniewino, pow. [...]

Zaproszenie nr BOT/144/2017 z dn. 18.05.2017 r.

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na budowę ogrodzenia otwartego zbiornika retencyjnego Z1 na terenie Podstrefy Żarnowiec w m. Nadole, gm. Gniewino, [...]

Zaproszenie nr BOT/128/2017 z dn. 18.05.2017 r.

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: ”Wykonanie okoszenia dróg wewnętrznych w Podstrefie Tczew Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPNT_119_2017.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Najemcy pomieszczeń Instytutu Hilarego Koprowskiego, którego częścią jest Laboratorium EduLab w Gdańskim Parku Naukowo – [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/144/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów w budynku zlokalizowanym  na terenie postoczniowym w [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/ 140 /2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi serwisowania układów podczyszczających wody opadowe i roztopowe sieci kanalizacji deszczowej na terenie [...]

Zaproszenie nr DPM/28/2017 z dn. 24.04.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na produkcję i dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby promocji PSSE (nr postępowania DPM /28/2017 z dn. 24.04.2017 [...]

Zaproszenie BOT_125_2017 z dn. 24.04.2017r.- Projekt zjazdu z drogi serwisowej DK91 w Ostaszewie

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu z drogi serwisowej DK91 na działkę nr 17/17 przy zbiorniku retencyjnym „Sumika” [...]

oferta - DPM/27/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę upominków dla osób o statusie VIP przeznaczonych na cele reprezentacyjne PSSE (nr postępowania DPM [...]

Zaproszenie do złożenia ofert nr GPNT_96_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Operatora Laboratorium Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy [...]

Zaproszenie BOT_94_2017 z dn. 05.04.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę trzech budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) w Kartoszynie, [...]

GPNT_91_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Najemcy pomieszczeń Instytutu Hilarego Koprowskiego, którego częścią jest Laboratorium EduLab w Gdańskim Parku Naukowo – [...]

Zaproszenie nr DPM/20/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów piśmienniczych przeznaczonych na cele reprezentacyjne PSSE (nr postępowania DPM /20/2017 z dn. [...]

BOT_79_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na naprawę uszkodzeń nawierzchni dróg na terenie PSSE Żarnowiec, w m. Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki (nr postępowania BOT/79/2017 [...]

Zapytanie ofertowe BBPNT/AŻ/102/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego na wycenę wartości rynkowej praw do użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budowlami (nr [...]

Zaproszenie do złożenia ofert nr GPNT_78_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Operatora Laboratorium Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BOT/55/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowych analiz wody w latach 2017 i 2018 (wiosenna i jesienna analiza) w zbiorniku retencyjnym PSSE w m. Nadole (teren PSSE [...]

Ogłoszenie nr DPS/34/2017 z dn. 02.02.2017r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest świadczenie usługi [...]

Ogłoszeniu nr DPS/31/2017 z dn. 02.02.2017r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym na podstawie Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest: świadczenie usługi [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/31/2017 z dnia 02.02.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na likwidację studni nr 3 na terenie po stoczniowym w Gdyni (nr postępowania BBPNT/AŻ/31/2017 ). Termin składania ofert: do [...]

Zaproszenie nr BOT/13/2017 z dn. 25.01.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: “Wymiana istniejącej oraz posadowienie nowej tablicy informacyjnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w [...]

Zamówienie nr GPNT/11/2017 z dn. 17.01.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (nr postępowania [...]

Konkurs DPS/8/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszymogłasza o KONKURSIE na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadachrealizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych wperspektywie finansowej [...]

Zaproszenie nr GPNT/03/2017 z dn. 09.01.2017 r.”

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (nr postępowania [...]

Zaproszenie nr BOT/365/2016 z dn. 30.12.2016 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: “Wymiana istniejącej oraz posadowienie nowej tablicy informacyjnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w [...]

Zaproszenie nr BOT/379/2016 z dn. 30.12.2016 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż nowej szafy sterowniczej istniejącej pompowni, remont instalacji elektrycznych pompowni oraz [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BPNT 336/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonaniu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem systemu [...]

Zaproszenie nr GPNT/427/2016 z dn. 19.12.2016 r

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Ochronę fizyczną osób i mienia na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (nr postępowania GPNT/427/2016). [...]

Zaproszeniu nr GPNT/426/2016 z dn. 19.12.2016 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Utrzymywanie czystości powierzchni na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (nr postępowania GPNT/426/2016). [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oraz remontu pomieszczeń w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr postępowania GPNT/415/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oraz remontu pomieszczeń w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BOT/328/2016 z dn. 21.11.2016 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oczyszczania otwartego zbiornika retencyjnego Z1 zlokalizowanego na działce nr 293/37 na terenie PSSE Żarnowiec w m. Nadole, [...]

Zaproszenie do złożenia oferty GPNT/399/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Najemcy i Operatora Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym przy ul. Trzy Lipy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BOT/316/2016 na dostawę i montaż nowej szafy sterowniczej istniejącej pompowni, remont instalacji elektrycznych pompowni oraz remont ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania zbiornika retencyjnego.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż nowej szafy sterowniczej istniejącej pompowni, remont instalacji elektrycznych pompowni oraz [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BZ/2/2016 na dostawę sprzętu informatycznego.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu informatycznego   Termin składania ofert: do dn. 30.11.2016 r. do godz. 11.00. Szczegółowe informacje [...]

Zmiana do zaproszenia BOT/318/2016 opublikowanego dn. 08.11.2016r

Zmiana w Załączniku nr3, polegająca na wprowadzeniu właściwej nazwy przedmiotu zamówienia. Zapis przed zmianą:„Zaproszenia do złożenia oferty na oczyszczanie otwartego zbiornika retencyjnego Z1 zlokalizowanego na działce nr 293/37 na [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BZ/1/2016 na dostawę oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej:   Przygotowanie środowiska fizycznego i wirtualnego do implementacji [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie podziału działek - nr postępowania BOT/318/2016

„Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie podziału działek nr 293/35; 293/33; 293/32 w miejscowości Nadole, gm. Gniewino, pow. wejherowski oraz działki 199/124 w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BOT/314/2016 z dnia 04-11-2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oczyszczania otwartego zbiornika retencyjnego Z1 zlokalizowanego na działce nr 293/37 na terenie PSSE Żarnowiec w m. Nadole, [...]

Uzupełnienie do postępowania GPNT/385/2016 dotyczącego Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 3-11-2016r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (Zamawiający) w nawiązaniu do Zaproszenia do złożenia oferty na „Kompleksowe mycie wszystkich okien, elewacji szklanych i aluminiowych metodą alpinistyczną w budynkach A, B i C wraz z [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksowe mycie wszystkich okien, elewacji szklanych i aluminiowych metodą alpinistyczną w GPNT przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na „Kompleksowe mycie wszystkich okien, elewacji szklanych i aluminiowych metodą alpinistyczną w budynkach A, B i C wraz z łącznikiem [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie PSSE, podstrefa Żarnowiec.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie PSSE, podstrefa Żarnowiec, m. Kartoszyno, gm. Krokowa, powiat pucki (nr postępowania [...]

Zaproszenie do złożenia oferty GPNT/370/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku B Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego  przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku zgodnie z [...]

Zaproszenie do złożenia oferty GPNT/371/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku zgodnie z wymaganiami [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację stacji transformatorowej P-17

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: „Modernizację stacji transformatorowej P-17 na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu”. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie roll-up-u reklamowego

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. "Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE)", nr R021 w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie roll-up-u [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wydruk ulotek

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. "Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE)", nr R021 w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego zaprasza do złożenia oferty na wydruk [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wydruk plakatów

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w zwiazku z realizacją projektu pt. "Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE)", nr R021 w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego zaprasza do złożenia oferty na wydruk plakatów [...]

Publikacja zaproszenia ofertowego - nr postępowania BOT/233/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu przebudowy instalacji wod-kan oraz montażu zastawu hydroforowego na instalacji hydrantowej w budynku Biura Zarządu [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr postępowania GPNT/329/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach A, B i C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok.Pisemne oferty w zapieczętowanej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na budowę ogrodzenia zbiornika retencyjnego na terenie CRYSTAL PARKU

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na budowę ogrodzenia zbiornika retencyjnego „SHARP” na terenie ”CRYSTAL PARK” w Ostaszewie, gm. Łysomice  (nr postępowania [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPNT/274/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na pranie wykładzin oraz krzeseł tapicerowanych w pomieszczeniach Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku przy ul. Trzy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty GPNT/271/216

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie aranżacji polegającej na malowaniu i kafelkowaniu pomieszczeń w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na remont sal konferencyjnych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na remont sal konferencyjnych w budynku A, B i C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr [...]

Zaproszenie do złożenia oferty

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług indywidualnego doradztwa biznesowego z tworzenia, aktualizowania Biznesplanów oraz ze sprzedaży i marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług zarządzania nieruchomościami

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług zarządzania nieruchomościami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni przy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/93/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wymianę elementów bramy przemysłowej w budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr postępowania: [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/27/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.  przedstawia pytania i odpowiedzi dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty (nr postępowania GP-Z/27/2016) na wymianę wymiennika obrotowego w centrali wentylacyjnej budynku B Gdańskiego [...]

Zapytania Ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/374/2015Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie i montaż 6 stanowisk interaktywnych z zakresu edukacji przyrodniczej na [...]

Korekta Załącznika nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/222/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu polegającego na wymianie 23 szt. świetlików dachowych w budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego przy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/227/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji istniejącego systemu parkingowego wraz z oznakowaniem poziomym i montażem znaków pionowych na potrzeby zmiany [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij