Zapytania Ofertowe

Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.14.1.2022.DB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: leasing czterech samochodów osobowych. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.16.1.2022.AK

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów dla [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.5.1.2022.JD

Remont barier energochłonnych na odcinku ul. Spokojnej (dz. nr ewid. 207, 199/165, 205/1) w miejscowości Kartoszyno, gm. Krokowa powiat pucki– II etap.  Termin składania ofert:  do dnia 30.06.2022 r. do godz. 12.00. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.10.1.2022.JD

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej PSSE sp. z o.o. zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska) – naprawa spękań. Termin składania ofert:  do dnia 13.06.2022 r. do godz. 12.00. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.8.1.2022.DB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Realizację usług związanych z organizacją czterech wyjazdów zagranicznych w celu nawiązania współpracy dla Pomorskiej Specjalnej [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.11.1.2022.AK

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zaprojektowanie i dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby promocji Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.4.1.2022.JD

„Remont nawierzchni drogi wewnętrznej PSSE sp. z o.o. zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska) – naprawa spękań.” Termin składania ofert: do dnia 10.05.2022 r. do godz. 12.00. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.9.1.2022.AK

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę i montaż mebli na potrzeby wyposażenia Oddziału PSSE w Toruniu. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.7.1.2022.AL

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DOT-ZOT.260.7.1.2022.AL z dn. 21.04.2022r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na wykonanie ekspertyzy [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.3.1.2022.AŻ

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Sprzedający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zakup ruchomości PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3.   Termin składania ofert: do dnia [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.13.1.2022.KB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Świadczenie usugi mycia elewacji, czyszczenia i udrażniania rynien i koszy rynnowych w obiektach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.6.1.2022.AL

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DOT-ZOT.260.6.1.2022.AL z dn. 29.03.2022r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na wykonanie [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.12.1.2022.KB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie zagospodarowania zewnętrznego patio zlokalizowanego przy budynku C w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.2.1.2022.AL

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DOT-ZOT.260.2.1.2022.AL z dn. 09.03.2022r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na wykonanie [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.7.1.2022.DB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę, instalację i konfigurację urządzeń sieciowych dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.6.1.2022.DB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: analizę potrzeb i potencjału inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie „zielonej transformacji energetycznej” [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.5.1.2022.AK

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:  dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.6.1.2022.KB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: Kompleksowe zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50kWp każda, na dachach [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.4.1.2022.GK

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza o złożenia ofertyw postępowaniu na: wykonanie usługi w zakresie obsługi serwisowej (przeglądy, konserwacja, doradztwo techniczne), pogotowia technicznego oraz utrzymania w pełnej [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.1.1.AŻ.2022

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej opracowaniu 2 operatów wodnoprawnych oraz uzyskaniu prawomocnych decyzji - pozwoleń wodnoprawnych [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.5.1.2022.KB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: roboty budowlane dla zadania „Adaptacja istniejącego węzła sanitarnego na łazienki dla rowerzystów na IV piętrze budynku „B” [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.2.1.KS.2022

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofertyw postępowaniu na: obsługę i konserwację: Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), Oświetlenia Awaryjnego, Systemu Kontrloli [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.4.1.2022.AK

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: leasing samochodu osobowego. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.1.1.2022.AK

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: realizację krótkich filmów promocyjnych dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.z siedzibą w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.2.1.2022.AK

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: realizację projektu naukowo-badawczego pn. „Atrakcyjność inwestycyjna województwa kujawsko-pomorskiego”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.1.2022.AZ

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:roboty budowlane dla zadania „Adaptacja istniejącego węzła sanitarnego na łazienki dla rowerzystów na IV piętrze budynku „B” Gdańskiego [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.7.1.2021.DB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: leasing samochodu osobowego. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.6.1.2021.DB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: świadczenie usług utrzymania czystości, odśnieżania i pielęgnacji zieleni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.41.1.2021.RG

Realizacja zadania pn.: „Implementacja systemu  webSCADA dla kontroli i zdalnego sterownia  pompowniami wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych w Kartoszynie pow. Puck, Tczewie oraz w Ostaszewie pow. Toruń”.Termin [...]

Zapytanie ofertowe DOT-ZOT.260.42.1.2021.RG

Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Modernizacja oświetlenia dróg wewnętrznych zlokalizowanych w obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w Kartoszynie gmina Krokowa i w Ostaszewie [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.5.1.2021.DB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę sprzętu multimedialnego, teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.260.4.1.2021.DB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę i montaż robotów edukacyjnych na potrzeby filii Centrum Programowania Robotów Przemysłowych we Włocławku. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.9.1.KB.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Modernizację systemu monitoringu w budynku A Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego zlokalizowanego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gd [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.39.1.2021.JD

„Remont nawierzchni drogi wewnętrznej PSSE sp. z o.o. zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska) – naprawa spękań.”  Termin składania ofert:  do dnia 12.11.2021 r. do godz. 12.00. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.1.10.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę sprzętu audiowizualnego wraz z montażemw Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3 [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.8.1.KS.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: odświeżenie pomieszczeń I piętra w budynku G330 Bałtyckiego Portu Nowych Technologii przy ul. Czechosłowackiej 3 w [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.36.1.AŻ.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na zimowym, całodobowym utrzymaniu dróg, chodników i parkingów w sezonie 2021/2022 na terenie [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.38.1.2021.JD

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.38.1.2021.JD z dn. 05.10.2021 r. „Zimowe utrzymanie ulic i chodników w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kartoszynie.” Termin [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.37.1.2021.JD

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.37.1.2021.JD z dn. 05.10.2021r„Zimowe utrzymanie ulic i chodników w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tczewie, gmina Tczew, powiat [...]

Zapytanie ofertowe

Rada Nadzorcza spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERTNA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKIZA ROK OBROTOWY 2021 i R [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.34.1.AŻ.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na serwisowaniu układów podczyszczających wody opadowe i roztopowe sieci [...]

Zapytanie ofertowe DOT-ZOB.260.7.1.KS.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Remont dachu budynku nr Ga/Gs39 zlokalizowanego w obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy [...]

Zapytanie ofertowe DOT-ZOT.260.30.1.2021.RG

Zaproszenie do składania Ofert nr DOT-ZOT.260.30.1.2021.RG z dnia 08.09.2021 r.   „Rozbiórka wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki  budynku biurowego oznaczonego jako  ZEW-80 A,B, oraz części kanału ciepłowniczego [...]

Zapytanie ofertowe DOT-ZOT.260.31.1.2021.RG

Zaproszenie do składania Ofert nr DOT-ZOT.260.31.1.2021.RG z dnia 08.09.2021 r.   Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbiórka wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki  budynku biurowego [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.35.1.2021.AL

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DOT-ZOT.260.35.1.2021.AL z dn. 08.09.2021r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.5.1.2021.KB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Kompleksowe zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50kWp każda, na dachach [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.32.1.2021.JD

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: „Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Łysomice działka nr 1/17 [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.33.1.2021.AL

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DOT-ZOT.260.33.1.2021.AL z dn. 26.08.2021r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.29.1.2021.JD

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:„Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Łysomice działka nr 1/17 obręb Ostaszewo, [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.4.1.GK.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:świadczenie usługi kompleksowej obsługi serwisowej oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.1.7.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę sprzętu audiowizualnego wraz z montażem w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.26.1.AŻ.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na „Wykonaniu prac zabezpieczających dach, elewacji zewnętrznej i otworów okiennych [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.3.1.GK.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: kompleksową obsługę techniczną wentylacji i klimatyzacji w obiektach PSSE Sp. z o. o.  [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.28.1.2021.JD

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w ciągu ulic Malinowskiej, Szkolnej, Czatkowskiej i Stankiewicza w Tczewie. Termin składania ofert:  do dnia 21.07.2021 r. do godz. 12.00.   Materiały do przetargu dostępne [...]

Zapytanie ofertowe nr DIS-BOT.260.5.JD.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: „Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w ciągu ulic Malinowskiej, Szkolnej, Czatkowskiej i Stankiewicza w Tczewie.”Termin składania [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.2.1.GK.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wymianę uszkodzonej nawierzchni schodów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, obróbkę blacharską murków oraz konserwację balustrad [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.17.1.AŻ.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na „Opracowaniu projektu objęcia ogólnodostępnego terenu postoczniowego w Gdyni, zlokalizowanego [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.25.1.2021.AL

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DOT-ZOT.260.25.1.2021.AL z dn. 18.06.2021r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.19.1.2021.RG

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:„Naprawę pompy zatapialnej Grundfos typ S2 b134 E1A 511, zamontowanej w pompowni zbiornika retencyjnego ZR1, zlokalizowanego w Ostaszewie, [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.3.5.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:wykonanie usługi załadunku, transportu i rozładunku motorówki sanitarnej „SAMARYTANKA” z Bałtyckiego Portu Nowych Technologii przy ul. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.18.1.2021.AL

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DOT-ZOT.260.18.1.2021.AL z dn. 26.05.2021r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację usługi [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.2.5.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z usługą wdrożenia i wsparcia. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOB.260.1.1.2021.KB

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie audytu efektywności energetycznej w zakresie uzyskania Białego Certyfikatu dla budynków, budowli i infrastruktury technicznej [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.1.5.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę sprzętu multimedialnego, teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem. [...]

Zapytanie ofertowe na usługi ubezpieczeniowe

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na usługi ubezpieczeniowe. [...]

Zapytanie ofertowe nr DIS-BOT.260.16.1.2021.RG

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: „Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę nieużytkowanego budynku biurowego ozn ZEW 80 AB zlokalizowanego w [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.2.4.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Audyt instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania budynku G330 Bałtyckiego Portu Nowych Technologii przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyn [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.1.4.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: realizację krótkich filmów promocyjnych dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT-ZZNON.260.22.1.GK.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na remont pomieszczeń biurowych oraz ciągu komunikacyjnego w budynku B Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego zlokalizowanego przy [...]

Zapytanie ofertowe nr DIS-BOT.260.15.1.2021.RG

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Wykonanie przeglądów rocznych obiektów BOT/PSSE zlokalizowanych w Podstrefach PSSE bez Gdyni i Wyspy Ostrów.   Termin [...]

Zapytanie ofertowe nr DIS-BOT.260.13.1.AŻ.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wykonaniu prac serwisowych oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ulicach wewnętrznych obszaru [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT-ZZNON.260.14.1.KS.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Przegląd elewacji budynku G330 BPNT w Gdyni. [...]

Zapytanie ofertowe nr DIS-BOT.260.10.1.2021.JD

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:„Letnie utrzymanie w latach 2021 i 2022 pasów drogowych dróg wewnętrznych PSSE oraz terenu otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanych w [...]

Zapytanie ofertowe nr DIS-BOT.260.12.1.2021.JD

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:„Letnie utrzymanie w latach 2021 i 2022 pasów drogowych dróg wewnętrznych PSSE, terenów zielonych otwartego zbiornika retencyjnego [...]

Zapytanie ofertowe nr DIS-BOT.260.11.1.2021.JD

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:„Letnie utrzymanie w latach 2021 i 2021 pasów drogowych dróg wewnętrznych PSSE, terenów zielonych i trawników oraz terenów [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.2.3.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę urządzeń wielofunkcyjnych. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.1.3.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: świadczenie usługi mycia elewacji, czyszczenia i udrażniania rynien i koszy rynnowych w obiektach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. [...]

Zapytanie ofertowe nr DIS-ZOI.220.3.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.  [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT-ZZNON.260.16.1.KC.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: usługi odbioru, transportu i przekazywania do utylizacji odpadów komunalnych dla  Bałtyckiego Portu Nowych Technologii przy ul. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.1.2.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę sprzętu multimedialnego, teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT-ZZNON.260.9.1.AZ.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Przebudowa obszaru Zwierzętarni oraz zmiana sposobu [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.1.1.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: świadczenie usług utrzymania czystości, odśnieżania i pielęgnacji zieleni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z [...]

Zapytanie ofertowe nr DIS-BOT.260.5.1.AL.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DIS-BOT.260.5.1.AL.2020 z dn. 31.12.2020r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na świadczenie usługi [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.3.12.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zaprojektowanie rozstawienia, dostawę oraz montaż regałów metalowych archiwalnych przejezdnych. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.2.12.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na „Aranżację aneksu kuchennego oraz dostawa i montaż mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD – pom. 5.17 IV piętro budynku [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT-ZZNON.260.7.1.GK.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dla zadania: dostawę wraz z montażem klimatyzacji do Archiwum PSSE. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT-ZZNON.260.4.1.AZ.2020.213.2020

Zapytanie ofertowe nr DPNT-ZZNON.260.4.1.AZ.2020.213.2020 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Przebudowa [...]

Zaproszenie DIS-BOT.260.2.1.AŻ.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wykonaniu geodezyjnego podziału wytypowanych działek z działek o numerach ew. 649, 628, 669, 572, [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.3.11.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dla zadania: „Dostawa i montaż mebli na potrzeby PSSE”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.2.11.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dla zadania „Usługa dostawy sprzętu na sale konferencyjne wraz z montażem uchwytów ściennych, montażem monitorów multimedialnych [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP.1.11.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: Aranżację aneksu kuchennego oraz dostawę i montaż mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD – pom. 5.17 IV piętro budynku [...]

Zapytanie ofertowe nr DIS-BOT.260.4.AL.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DIS-BOT.260.4.AL.2020 z dn. 23.11.2020r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.481.JD.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:„Remont dachu budynku nr 80, tj. stacji transformatorowej P-18 zlokalizowanego w obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. na [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/10/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:aranżację aneksu kuchennego oraz dostawę i montaż mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD – pom. 5.17 IV piętro budynku „B” Gdańskiego [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.436.JD.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:„Zimowe utrzymanie ulic i ciągów pieszo-rowerowych w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/10/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zaprojektowanie, dostawę i montaż mebli dla nowej siedziby Spółki - IV piętro budynku „B” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/10/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Naprawę klimatyzacji w BPNT w Gdyni. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.430.AL.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT.430.AL.2020 z dn. 12.10.2020r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/10/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę sprzętu multimedialnego, teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.415.RG.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie renowacji i estetyzacji elewacji budynku PSSE sp. z o.o. zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Władysława IV 9, wraz z [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.AŻ.378.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na realizacji usługi polegającej na zimowym, całodobowym utrzymaniu dróg, chodników i parkingów w [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/9/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: realizację krótkich filmów promocyjnych dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.381.RG.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie renowacji i estetyzacji elewacji budynku PSSE sp. z o.o. zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Władysława IV 9, wraz z [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT.ZRIS.AZ.156.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:Świadczenie usługi eksperckiej na potrzeby realizacji projektu pn. „Reviving BalticResilience” (Przywrócenie Żywotności Bałtyku) [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.327.AŻ.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na serwisowaniu układów podczyszczających wody opadowe i roztopowe sieci [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT.ZWPI.AW.139.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: „Zaprojektowanie, realizacja i montaż mebli wykonanych na wymiar oraz zakup, dostarczenie i montaż sprzętu kuchennego dla Strefy Relaksu [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.336.JD.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Wykonanie geodezyjnego podziału działki o numerze ew. 603/1, obręb Rychnowy, gm. Człuchów,  pow. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/7/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: prowadzenie brokeringu edukacyjnego dla uczestników projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości”. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.303.JD.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert  w postępowaniu pn. Realizacja w systemie projektuj i buduj zadania pn. „Remont dachu budynku nr 87 zlokalizowanego w obszarze Pomorskiej [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT.ZWPI.AW.128.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza ponownie do składania ofert  w postępowaniu na: roboty budowlane dla zadania „Adaptacja pomieszczeń na Strefę Relaksu - V piętro budynku „B” Gdańskiego Parku [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.301.AL.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT.301.AL.2020 z dn. 02.07.2020r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT.ZZNON.GK.116.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert  w postępowaniu na: świadczenie usługi kompleksowej naprawy instalacji automatyki BMS do obsługi budynków GPNT.  [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT.ZZNON.AZ.125.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza ponownie do składania ofert  w postępowaniu na roboty budowlane dla zadania „Dokończenie wymiany pokrycia dachu budynku „C” Gdańskiego Parku [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/6/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: prowadzenie brokeringu edukacyjnego dla uczestników projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZWPI/AW/119/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert  w postępowaniu na: roboty budowlane dla zadania „Adaptacja pomieszczeń na Strefę Relaksu - V piętro budynku „B” Gdańskiego Parku [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/6/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: kompleksową obsługę techniczną wentylacji i klimatyzacji w obiektach PSSE Sp. z o. o.  [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.235.AL.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT.235.AL.2020 z dn. 01.06.2020r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/5/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: roboty budowlane dla zadania: „montaż stalowych rur tlenowych pod płytą A na terenie Wyspy [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT.ZZNON.AZ.104.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza ponownie do składania ofert  w postępowaniu na roboty budowlane dla zadania „Dokończenie wymiany pokrycia dachu budynku „C” Gdańskiego Parku [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/5/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:roboty rozbiórkowe dla zadania: „likwidacja obiektów budowlanych na terenie Wyspy [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/5/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/5/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: archiwizację dokumentacji znajdującej się w posiadaniu PSSE Sp. z o. o. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.201.AŻ.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Roboty rozbiórkowe, wraz z pozyskaniem [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.195.AŻ.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Roboty rozbiórkowe, wraz z pozyskaniem kruszywa i stali z rozbiórki, nieczynnego komina po byłej [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/5/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:świadczenie usług w zakresie mycia elewacji oraz czyszczenia koszy rynnowych w obiektach  PSSE Sp. z o.o. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.193.AL.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT.193.AL.2020 z dn. 30.04.2020 r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT.ZZNON.GK.70.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych budynków [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.190.JD.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:„Dokumentacja projektowa w zakresie realizacji przystanku autobusowego w ciągu ul. Malinowskiej w Tczewie, wraz z wykonaniem docelowej [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.181.RG.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:Rozbiórka wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki  budynków [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT.ZZNON.GK.69.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie usługi w zakresie obsługi serwisowej (przeglądy, konserwacja, doradztwo techniczne) oraz utrzymania w pełnej sprawności [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.176.RG.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Rozbiórka wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki  budynków biurowo-warsztatowych: ZEW-80, ZEW-80 D, ZEW-80 E, ZEW-80 E/1, ZEW-80 [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.171.RG.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Modernizacja oświetlenia dróg wewnętrznych (ul. Skarszewskiej oraz ul. Kpt. Mamerta Stankiewicza) zlokalizowanych w obszarze [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT.ZZNON.GK.68.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: naprawę Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w obiektach GPN-T.     [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/3/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: zaprojektowanie i dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby promocji Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. z [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT.ZZNON.AZ.58.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert  w postępowaniu na roboty budowlane dla zadania „Dokończenie wymiany pokrycia dachu budynku „C” Gdańskiego Parku [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.109.KCH.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa parkingu GP-04, budowa parkingu GP-330/2, budowa drogi pożarowej GP-213 [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.77.KCH.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na roboty budowlane dla zadania: „Budowa parkingu GP-04, budowa parkingu GP-330/2, budowa drogi pożarowej GP-213 zlokalizowanych przy [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.48.RG.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Modernizacja oświetlenia dróg wewnętrznych (ul. Skarszewskiej oraz ul. Kpt. Mamerta Stankiewicza) zlokalizowanych w obszarze [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT.ZZNON.GK.35.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie napraw instalacji i urządzeń elektrycznych zainstalowanych w rozdzielni NN oraz transformatorów w budynku A, B, C Gdańskiego [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/7/2/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: roboty budowlane dla zadania: „wykonanie kotłowni kontenerowej wraz z uruchomieniem dla hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.43.JD.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:„Wykonanie badań struktury podłoża gruntowego oraz ewentualnych zanieczyszczeń gruntu i wód gruntowych, wraz z opracowaniem dokumentacji, na [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/6/2/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku” [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT.41.JD.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:„Wykonanie podziału działek usytuowanych na terenie PSSE Żarnowiec o nr ew.: 293/58; 330 obręb Nadole, gm. Gniewino, pow. wejherowski, oraz [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/2/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zaprojektowanie i dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby promocji Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. z siedzibą [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/2/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Opracowanie koncepcji graficznej systemu identyfikacji wizualnej (dalej: logotyp) Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o., w [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/2/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: roboty budowlane dla zadania: „wykonanie sieci i przyłączy gazów technicznych i gazu ziemnego  na terenie Wyspy Ostrów”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/2/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: świadczenie usług adytowo-doradczych w zakresie centrum przetwarzania danych na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/2/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: świadczenie usług cateringowych na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  sp. z o. o. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/8/AL/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/8/AL/2020 z dn. 31.01.2020r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/1/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:roboty budowlane dla zadania: „wykonanie kotłowni kontenerowej wraz z uruchomieniem dla hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy Ostrów w [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/1/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: realizację w systemie projektuj i buduj zadania pn: „Wymiana podtorza, demontaż trzech suwnic ze złomowaniem, zakup i montaż dwóch nowych [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZWPI/MZ/156/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie robót remontowo-aranżacyjnych związanych z adaptacją istniejącej przestrzeni „Strefy Relaksu” na „Strefę [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/12/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na roboty budowlane dla zadania: „wymiana szyb w hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy Ostrów – etap 2”. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/545/RG/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Wykonanie przeglądów obiektów BOT/PSSE zlokalizowanych w Podstrefach PSSE wraz z opracowaniem zaległych instrukcji (wg wskazań [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/529/RG/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Usunięcie drzew rosnących przy ul. Spokojnej (działka nr 207) oraz przy ul. Widokowej (działka nr 198/30) zlokalizowanych w [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/530/RG/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Wykoszenie roślinności usytuowanej na działce nr 3/1 w Tczewie Czatkowy przy ul. Malinowskiej (wraz z uprzątnięciem i utylizacją [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZZNON/AZ/164/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania „Przebudowa części IV piętra budynku „B” Gdańskiego Parku [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/535/AL/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/535/AL/2019 z dn. 15.11.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/11/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym ponownie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Pomorskiej Specjalnej Strefy [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/517/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Sprzedający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zakup ruchomości PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3. Termin składania ofert: do dnia 03.12.2019 r. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/498/AL/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/498/AL/2019 z dn. 14.11.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/11/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie opinii technicznej  rurociągów gazu ziemnego, tlenu, sprężonego powietrza, argonu i dwutlenku węgla [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/11/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: świadczenie usług utrzymania czystości, odśnieżania i pielęgnacji zieleni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/11/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na roboty budowlane dla zadania: „wymiana szyb w hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy Ostrów – etap 2”. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/500/JD/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Remont zjazdu z drogi wewnętrznej – ul. Budowlanej (dz. nr ewid. 333 obręb Nadole; 199/83 obręb [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/11/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Pomorskiej Specjalnej Strefy [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/7/10/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie dokumentacji roboczej i powykonawczej wraz z DTR dla kotłowni kontenerowej zlokalizowanej na działce nr 74/ [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/476/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Realizacja usługi polegającej na zimowym, całodobowym utrzymaniu dróg, chodników i parkingów w sezonie [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/6/10/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie opinii technicznej  rurociągów gazu ziemnego, tlenu, sprężonego powietrza, argonu i dwutlenku węgla [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/10/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie czyszczenia oraz prób szczelności sieci gazów technicznych zlokalizowanych na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/471/AL/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/471/AL/2019 z dn. 24.10.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/469/JD/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Zimowe utrzymanie ulic i chodników w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021 na terenie PSSE, podstrefa [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/460/JD/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 3/1 obręb 2 Tczew, powiat tczewski”. Termin [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/10/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: odśnieżanie dachu budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku w sezonie zimowym [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/454/JD/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Zimowe utrzymanie ulic i chodników w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021, na terenie Pomorskiej [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/453/JD/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Zimowe utrzymanie ulic i chodników w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021 na terenie PSSE, podstrefa [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/431/AL/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/431/AL/2019 z dn. 09.10.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/449/RG/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Przegląd i remont oświetlenia dróg wewnętrznych PSSE sp. z o.o.  zlokalizowanych w Ostaszewie gmina Łysomice, pow. Toruński woj. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/10/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na roboty budowlane dla zadania: „wykonanie instalacji wentylacji w hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy Ostrów”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/10/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie mycia fasad i czyszczenia koszy rynnowych w obiektach PSSE Sp. z o.o.  [...]

Zapytanie ofertowe nr DIS/JS/2/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę i wdrożenie systemu CRM. Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym.  [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/419/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „wykonanie prac serwisowych oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na parkingach i przy ulicach wewnętrznych [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/6/9/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie mycia fasad i czyszczenia koszy rynnowych w obiektach PSSE Sp. z o.o.  [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/9/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na likwidację żurawia zlokalizowanego na terenie Wyspy Ostrów. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/9/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na roboty rozbiórkowe dla zadania: „likwidacja budynku nr 22 zlokalizowanego na terenie Wyspy Ostrów”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/9/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na „wymianę szyb w hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy Ostrów”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/9/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na roboty budowlane dla zadania: „wykonanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego w hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/381/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Wykonanie prac porządkowych w obszarze ciągów komunikacyjnych i terenów bezpośrednio przyległych do [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/9/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę i wdrożenie systemu EOD.  [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/376/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę nieczynnego komina po [...]

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/373/JD/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Remont 14 szt. oraz zakup i montaż 2 szt.  odbojnic drogowych na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/367/RG/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Przegląd i remont oświetlenia dróg wewnętrznych PSSE sp. z o.o.  zlokalizowanych w Ostaszewie gmina Łysomice , pow. Toruński [...]

Zapytanie ofertowe nr DIS/JS/1/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę i wdrożenie systemu CRM. Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym.  [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/8/8/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie inwentaryzacji majątku Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanego na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/6/8/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę i wdrożenie systemu ERP. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/363/AL/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/363/AL/2019 z dn. 22.08.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/7/8/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: najem długoterminowy samochodu służbowego. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/361/JD/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Remont odcinka ul. M. Stankiewicza na działce nr 10/15, obręb 2 w miejscowości Tczew, powiat [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/8/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: przeprowadzenie oraz obsługę imprezy na Wyspie Ostrów. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/8/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę sprzętu multimedialnego, teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/322/AL/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/322/AL/2019 z dn. 13.08.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/332/JD/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:Remont odcinka ul. M. Stankiewicza na działce nr 10/15, obręb 2 w miejscowości Tczew, powiat tczewski. Informacja o [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/8/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: najem długoterminowy samochodu służbowego. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/1/8/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:Realizację szkoleń grupowych z zakresu podstaw rachunkowości z elementami rachunkowości informatycznej. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/307/RG/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Przegląd i remont oświetlenia dróg wewnętrznych PSSE sp. z o.o.  wraz z remontem barier ochronnych słupów [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/293/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę nieczynnego komina po [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/309/AL/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/309/AL/2019 z dn. 23.07.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/7/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: najem długoterminowy samochodów służbowych. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/7/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego 2 suwnic o udźwigu 10t każda (suwnica nr 1 - nr fab. 2724, rok prod. 1953 nr UDT 3306008151; suwnica nr 2 - [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZZNON/AZ/92/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa części IV piętra budynku „B” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego”: [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZZNON/GK/82/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie obsługi serwisowej instalacji oraz systemów KD i CCTV w obiektach GPNT zlokalizowanych przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.Zamawiający przedstawia [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZZNON/GK/81/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie obsługi serwisowej systemu sygnalizacji pożaru SSP i dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w obiektach GPNT zlokalizowanych przy ul. Trzy Lipy 3 [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/6/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: na roboty budowlane dla zadania: „wykonanie prac dekarskich w hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy Ostrów”. Informacja [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/237/AL/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/237/AL/2019 z dn. 19.06.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/6/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie przeglądu instalacji automatyki i systemu BMS w budynkach A, B i C zlokalizowanych na terenie Gdańskiego Parku [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/6/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: usługi ubezpieczeniowe. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZZNiON/MG/48/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza ponownie do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń oraz projektu zmiany sposobu użytkowania części podziemnej budynku przy ul. Czechosłowackiej 3 w [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/222/RG/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/222/RG/2019 z dn. 10.06.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/146/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/146/2019 z dn. 31.05.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZWPI/MZ/73/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji istniejącej przestrzeni „Strefy Relaksu” na „Strefę Spotkań” na [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZZNiON/MG/47/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń oraz projektu zmiany sposobu użytkowania części podziemnej budynku przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni i [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/206/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania p.n.: „Przebudowa odcinka ul. Spokojnej na dz. nr ewid. 199/184, 207, [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/5/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie przeglądu instalacji automatyki i systemu BMS w budynkach A, B i C zlokalizowanych na terenie Gdańskiego Parku [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/5/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: realizację usługi przeprowadzenia szkolenia Prince2®Foundation lub równoważnego oraz AgilePM® Foundation lub równoważnego [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZZNON/AZ/67/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane dla zadania „Wymiana pokrycia części dachu budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZRIS/AZ/63/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym ponownie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na organizacji uroczystej kolacji na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/7/4/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: świadczenie usług cateringowych na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/6/4/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniu biurowym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZRIS/AZ/56/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi transportowej na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o.  w ramach projektu pn. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZRIS/AZ/55/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na organizacji uroczystej kolacji na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZRIS/AZ/53/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o.  podczas dwudniowego spotkania [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZWPI/MZ/52/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza  do złożenia oferty w postępowaniu na: modernizację obszaru recepcji na parterze w holu budynku C w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym (GPNT) w Gdańsku, [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/4/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza  do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie mycia fasad, czyszczenia elewacji i koszy rynnowych w obiektach PSSE Sp. z o.o. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/4/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza  do złożenia oferty w postępowaniu na roboty budowlane dla zadania: „wykonanie prac modernizacyjnych hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy Ostrów w [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZRIS/AZ/49/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty na: Wybór Najemcy Laboratorium Ochrony Środowiska w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/4/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniu biurowym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w Toruniu. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/4/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza  do złożenia oferty w postępowaniu na:roboty budowlane dla zadania: „wykonanie sieci i przyłączy gazów technicznych i gazu ziemnego obok hal nr 33 i 26 [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/3/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę, montaż i konfigurację telewizyjnych systemów dozorowych (CCTV). [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZRIS/AZ/41/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty na: Wybór Najemcy Laboratorium Ochrony Środowiska w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZZNON/KB/39/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: kompleksową obsługę techniczną wentylacji i klimatyzacji w obiektach PSSE Sp. z o. o.Wyjaśnienia_zmiana treści zapytania ofertowego z dnia [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/129/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n.: „Letnie utrzymanie w latach 2019 i 2020 pasów drogowych dróg wewnętrznych PSSE oraz terenu otwartego [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/131/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n.: „Okoszenie w sezonach letnich 2019 i 2020 dróg wewnętrznych PSSE, chodników, placu postojowego na tzw. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/130/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n.: „Letnie utrzymanie w latach 2019 i 2020 pasów drogowych dróg wewnętrznych PSSE, terenów zielonych i [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/124/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania  pn.: „Remont pompowni wód drenażowych,  oznaczonej jako C13 zlokalizowanej w Kartoszynie Gmina Krokowa pow. pucki (działka ozn. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/119/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: „Opracowanie projektu budowy parkingu Gp-330/2 usytuowanegow miejscowości Gdynia, przy ul. Czechosłowackiej 3 i [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/118/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: „Opracowanie projektu budowy parkingu Gp-213 usytuowanegow miejscowości Gdynia, przy ul. Czechosłowackiej 3 i [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/117/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: „Opracowanie projektu budowy parkingu Gp-04 usytuowanego w miejscowości Gdynia, przy ul. Czechosłowackiej 3 i [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZRIS/AZ/36/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty na: Wybór Najemcy Laboratorium Ochrony Środowiska w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/3/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: zaprojektowanie i dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby promocji Pomorskiej Specjalnej Strefy [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/2/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę, montaż i konfigurację telewizyjnych systemów dozorowych (CCTV). [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/2/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zaprojektowanie i dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby promocji Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/1/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: świadczenie usług cateringowych na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/1/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - nabrzeża: Kaszubskie i Trawlerowe. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/1/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu na: roboty budowlane dla zadania: „wykonanie płyty montażowej A na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku." [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/1/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług utrzymania czystości, odśnieżania i pielęgnacji zieleni na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZZNON/AZ/169/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: roboty budowlane dla zadania „Wymiana pokrycia dachu budynku „C”  Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego - etap III”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/12/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/12/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: leasing urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/12/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na:świadczenie usług utrzymania czystości, odśnieżania i pielęgnacji zieleni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/12/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane dla zadania: “demontaż ścian szczytowych i wykonanie konstrukcji wsporczych pod bramy wraz z wypełnieniem z płyt [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/ZZNiON/MG/519/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na:  usługi odbioru, transportu i przekazywania do utylizacji odpadów komunalnych dla  Bałtyckiego Portu Nowych Technologii przy [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/8/11/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/7/11/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: dostawę urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/11/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane dla zadania: “demontaż ścian szczytowych i wykonanie konstrukcji wsporczych pod bramy wraz z wypełnieniem z płyt [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/11/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: leasing urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/11/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty na: roboty budowlane dla zadania: „remont posadzki przemysłowej w nawie C hali 33, na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku”. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/473/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na zimowym, całodobowym utrzymaniu dróg, chodników i parkingów w sezonie 2018/2019 na terenie [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/6/10/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: roboty budowlane dla zadania: „remont posadzki przemysłowej w nawie C hali 33, na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/W/PSz/147/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: Odśnieżanie dachu budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku w sezonie zimowym [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/10/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: leasing urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania wraz z zapewnieniem obsługi serwisowej. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/433/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n.: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania realizowanego w systemie projektuj i buduj pn.: [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/439/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n.: „Zimowe utrzymanie ulic i ciągów pieszo-rowerowych w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020, na terenie [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/10/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie remontu dachów budynków zlokalizowanych na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/426/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. niniejszym zaprasza do dołożenia ofert na wykonanie prac dla zadania: „Remont ogrodzenia zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 214/19 obręb Sztum w Koniecwałdzie gmina [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/424/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na serwisowaniu układów podczyszczających wody opadowe i roztopowe sieci [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/10/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego żurawia wypadowego szynowego o udźwigu 16/8 t produkcji Famak-Kluczbork (nr fab. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/9/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie remontu przejezdnej zasłony otworu suwnicowego w budynku nr 81 na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/414/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację w systemie projektuj i buduj zadania pn.: „Remont posadzki w budynku nr 87 zlokalizowanym w obszarze Pomorskiej Specjalnej [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/9/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: Roboty rozbiórkowe wraz z pozyskaniem surowców wtórnych na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku - etap 2. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/399/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. niniejszym zaprasza do dołożenia ofert na wykonanie prac dla zadania: „Remont ogrodzenia zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 214/19 obręb Sztum w Koniecwałdzie gmina [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/9/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: roboty budowlane dla zadania: „wykonanie płyty montażowej A na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku." [...]

Zapytanie ofertowe nr DPN-T/BPNT/BK/222/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: mycie powierzchni szklanych (okien i elewacji) oraz parapetów zewnętrznych w budynku biurowym oznaczonym jako G 330 zlokalizowanym przy ul. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/8/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty na: Roboty rozbiórkowe wraz z pozyskaniem surowców wtórnych na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/366/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: „Wykonanie rozbiórki, wraz z pozyskaniem złomu i kruszywa z rozbiórki, trzech budynków [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/8/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: Roboty rozbiórkowe wraz z pozyskaniem surowców wtórnych na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku. [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/350/2018

„Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n.: „Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych wraz z oczyszczeniem osadników i separatorów [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/5/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: wycinkę siedmiu drzew zlokalizowanych w Gdańsku na Wyspie Ostrów.  [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/339/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/339/2018 z dn. 19.07.2018r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Remont [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/4/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad: opracowaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali nr [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad: opracowaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali nr 33, hali [...]

DPN-T/BPNT/BK/205/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi polegającej na odświeżeniu poprzez malowanie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku G-330 w Gdyni przy ul. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Modernizacja hali nr 26". [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową kontenerowej stacji transformatorowej (strona [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/7/6/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową kontenerowej stacji transformatorowej (strona [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/6/6/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) ponownie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Modernizacja hali nr 26”. [...]

Zapytanie ofertowe nr DPNT/W/KJ/85/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (zwana dalej „Zamawiającym”), zaprasza do złożenia oferty na preparat do usuwania kamienia moczowego z sanitariatów bezpieczny dla uszczelek i rur (FS CIP NITRIC) w Gdańskiem Parku [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/291/2018

„Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: „Wykonanie podziału działek o nr: 660, 658, 655, 650 i 683 obr. 0026 Śródmieście na terenie PSSE sp. z [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/290/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na "Założenie ewidencji dla dróg i obiektów mostowych PSSE (wraz z fotograficzną rejestracją pasa drogowego) z wdrożeniem systemu [...]

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. ogłasza konkurs na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/3/6/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Modernizacja hali nr 26”. [...]

Zapytanie ofertowe DOP/1/6/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali nr 33, hali nr 26 wraz z otoczeniem w [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/06/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na usługę wdrożenia oprogramowania Microsoft Project Online w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o. o.  [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/6/5/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu fotograficznego, teleinformatycznego oraz teletechnicznego wraz z oprogramowaniem: [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/1/5/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych dla zadania:  Remont dachu Hali nr 33 [...]

Zapytanie ofertowe nr DOP/2/5/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową kontenerowej stacji transformatorowej.  [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/168/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac polegających na okoszeniu dróg wewnętrznych PSSE,  chodników, placu postojowego na tzw. „górnej półce”, [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/163/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. niniejszym zaprasza do dołożenia ofert na wykonanie prac dla zadania: Okoszenie drogi dojazdowej oraz wykoszenie roślinności z terenu otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/154/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. niniejszym zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac dla zadania: Wycinka drzew i krzewów usytuowanych na działce nr 3/1 w Tczewie Czatkowy przy ul. Malinowskiej (wraz z uprzątnięciem [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/155/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/155/2018 z dn. 26.04.2018r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na pełnienie Nadzoru [...]

Zapytanie ofertowe - DOP/3/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: przygotowanie, przeprowadzenie oraz obsługę imprezy jubileuszowej typu piknik rodzinny. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna [...]

Zapytanie ofertowe nr DEF/1/3/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: renowację żurawia marki VEB Kranbau Eberswalde mieszczącego się przy ul. Na Ostrowiu 15/20 w Gdańsku. Pomorska Specjalna [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/111/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót rozbiórkowych wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki trzech budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) oraz placu [...]

Zapytanie ofertowe nr BPNT/BK/168/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu podziału istniejącego pomieszczenia o powierzchni około 105 m2 na mniejsze – [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/81/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Wycinka oraz usunięcie drzew i krzewów usytuowanych na działkach nr 603/1 oraz 603/3 obręb Rychnowy gmina [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/73/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na budowę zjazdu z drogi serwisowej „wschodniej” DK91 wraz z zagospodarowaniem terenu zbiornika retencyjnego „SUMIKA” w [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/57/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu przebudowy odcinka ul. Spokojnej (dz. nr ewid. 199/184, 207, 199/161, 205/1, 199/165, 199/169) w miejscowości [...]

Zapytanie ofertowe nr BPNT/AŻ/93/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwignicowych w budynku biurowym o symbolu G-330 oraz całodobowej [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/45/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej w m. Ostaszewo, skrzyżowanie DK91 z DG (dz. nr 20) gm. Łysomice, powiat toruński.- nr [...]

Zapytanie ofertowe nr BOT/47/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót rozbiórkowych wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki trzech budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) oraz placu [...]

Zapytanie ofertowe nr BPNT/AŻ/65/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę przepompowni ścieków sanitarnych (nr postępowania BPNT/AŻ/65/2018 ). Termin składania ofert: do dn. 28.02.2018r. do [...]

Zapytanie ofertowe nr DPS/RW/5/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wynajęcie sali konferencyjnej wraz z cateringiem (numer sprawy: DPS/RW/5/2018).  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z [...]

Zapytanie ofertowe nr DPM/2/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: zaprojektowanie i dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby promocji Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o [...]

Zapytanie ofertowe nr DEF/1/1/2018

}Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: renowację żurawia marki VEB Kranbau Eberswalde mieszczącego się przy ul. Na Ostrowcu 15/20 w Gdańsku (numer sprawy: [...]

Zapytanie ofertowe nr DPM/1/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług cateringowych na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. w 2018 roku (numer sprawy: [...]

Zapytanie ofertowe nr GPNT/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie przeglądów okresowych rocznych systemów BMS w budynkach A, B i C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy [...]

Zapytanie ofertowe nr DPS/1/01/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (numer sprawy: DPS/1/01/2018).  [...]

Zapytanie ofertowe nr GPNT/225/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie, dostarczenie i montaż stanowiska interaktywnego z dedykowaną grą edukacyjną. [...]

Zapytanie ofertowe nr GPNT/224/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych dla zadania: „Wymiana pokrycia dachu budynku „C”  Gdańskiego [...]

Zaproszenie DEF/1/12/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) przedstawia Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o. o. Pomorska Specjalna [...]

Zapytanie ofertowe nr GPNT/218/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych dla zadania: „Wymiana pokrycia dachu budynku „C” Gdańskiego [...]

Zapytanie ofertowe nr GPNT/215/2017 z dn. 08.12.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na przeglądy okresowych rocznych systemów BMS w budynkach A,B i C w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w [...]

Zaproszenie DPS/2/12/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (numer sprawy: DPS/2/12/2017) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. [...]

Zaproszenie nr BOT/402/2017 z dn. 16.11.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozbiórki trzech niepodpiwniczonych, czterokondygnacyjnych budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) w Kartoszynie, gm. [...]

Zaproszenie GPNT/209/2017 z dn. 15.11.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na przegląd okresowy wentylacji i klimatyzacji w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w [...]

Zaproszenie nr BOT/393/2017 z dn. 09.11.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie podziału działek na terenie PSSE Żarnowiec o nr ew.: 199/153; 199/173 i 199/189 w m. Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. Puck oraz [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BPNT/AŻ/327/2017 z dnia 06.11.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi zimowego utrzymania ulic i parkingów na obszarze postoczniowym w Gdyni (nr postępowania BPNT/AŻ/327/2017 [...]

Zapytanie ofertowe nr GPNT/201/2017 z dn. 31.10.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi odśnieżania dachu budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w [...]

Zaproszenie DPS 1/10/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (numer sprawy: DPS/1/10/2017) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPNT/189/2017 z dn. 20.10.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi odśnieżania dachu budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w [...]

Zaproszenie BOT/357/2017 z dn. 18.10.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Zimowe utrzymanie ulic i chodników w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w [...]

Zaproszenie BOT/356/2017 z dn. 13.10.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Zimowe utrzymanie ulic i chodników w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 na terenie PSSE, podstrefa Żarnowiec, m.Kartoszyno, gm. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BPNT/AŻ/290/2017 z dnia 12.10.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi legalizacji zbiorników w 80 gaśnicach typu GP-6X ABC oraz ewentualną wymianę w nich środka gaśniczego (nr [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BBPNT/AŻ/264/2017 z dnia 19.09.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądów budowlanych obiektów zlokalizowanych na obszarze postoczniowym w Gdyni (nr postępowania BPNT/AŻ/264/2017 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BBPNT/AŻ/259/2017 z dnia 13.09.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na likwidację fizyczną studni nr 1k na terenie postoczniowym w Gdyni (nr postępowania BBPNT/AŻ/259/2017 ). Termin składania ofert: do [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPNT/169/2017 z dn. 13.09.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zakup mebli biurowych, montaż oraz dostarczenie do pomieszczeń w budynku „B” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. [...]

Postępowanie BOT/316/2017 z dnia 12.09.2017 r

„Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Wykonanie przeglądu separatorów i osadników zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej do zbiorników [...]

Zaproszenie nr DPM/63/2017 z dn. 08.09.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i dostawę wizytówek na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. Szczegółowe informacje [...]

Zaproszenie nr BOT/278/2017 z dn. 18.08.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na budowę ogrodzenia terenu wraz z pracami towarzyszącymi dla przepompowni wód deszczowych F-13, zlokalizowanej w Podstrefie Żarnowiec - [...]

Zaproszenie nr BOT/279/2017 z dn. 18.08.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie monitoringu wraz z oczyszczeniem i założeniem trzech Książek Obiektu Budowlanego dla kanalizacji deszczowej w Tczewie, na [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zapytanie ofertowe 1/08/DIF/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie dokumentacji dotyczącej wytrzymałości nabrzeża pod kątem możliwości posadowienia na nim urządzenia do wodowania [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/228/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej praw do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej (nr [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/226/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej praw do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej (nr [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/227/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej praw do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej (nr [...]

Zaproszenie nr BOT/265/2017 z dn. 28.07.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Budowę dwóch zatok postojowych – teren „CRYSTAL PARK” na działkach nr ewid. 1/17, 1/19 w miejscowości Ostaszewo obręb 0008, [...]

Zaproszenie nr BOT/266/2017 z dn. 28.07.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na „Przebudowa fragmentu drogi oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej Podstrefy PSSE Tczew Rokitki zlokalizowanej [...]

Zaproszenie nr BOT/234/2017 z dn. 26.07.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa dwóch zatok postojowych – teren „CRYSTAL PARK” na działkach [...]

Zaproszenie nr BOT/229/2017 z dn. 18.07.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na „Przebudowa fragmentu drogi oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej Podstrefy PSSE Tczew Rokitki zlokalizowanej [...]

Zaproszenie nr BOT/227/2017 z dn. 14.07.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Budowę dwóch zatok postojowych – teren „CRYSTAL PARK” na działkach nr ewid. 1/17, 1/19 w miejscowości Ostaszewo obręb 0008, [...]

Zaproszenie DPM/46/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (nr postępowania [...]

Zaproszenie DPM/45/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Zaprojektowanie i dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby promocji Pomorskiej Specjalnej Strefy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPNT/147/2017 z dn. 30.06.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wybór Najemcy i Operatora Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym  (nr [...]

Zaproszenie BOT/198/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania:    „Przebudowa fragmentu drogi oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej [...]

Zaproszenie nr BOT/208/2017 z dn. 26.06.2017 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na modernizację przepompowni wód opadowych F-13 wraz z pracami towarzyszącymi, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - [...]

Zaproszenie DPM/38/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Zaprojektowanie i dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby promocji Pomorskiej Specjalnej Strefy [...]

Zapytanie ofertowe BI/WM/1/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego na wycenę wartości rynkowej prawa własności nieruchomości (nr postępowania BI/WM/1/2017). Termin [...]

Zapytanie ofertowe BPNT/BK/173/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na usługę mycia elewacji szklano - metalowej oraz parapetów zewnętrznych budynku biurowego G-330 - "Akwarium" zlokalizowanego w Gdyni [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BPNT/AŻ/169 /2017 z dnia 01.06.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi oczyszczenia kanału przechodniego(przełazowego) na terenie postoczniowym w Gdyni (nr postępowania BPNT/AŻ/ 169 [...]

Zaproszenie nr BOT/173/2017 z dn. 30.05.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem  pozwolenia wodnoprawnego, dla Podstrefy Żarnowiec (gm. Krokowa/Gniewino, pow. [...]

Zaproszenie nr BOT/150/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Okoszenie drogi dojazdowej oraz wykoszenie roślinności z terenu otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BZ/03/2017 z dn. 18.05.2017r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu informatycznego. Termin składania ofert: do dn. 25.05.2017 r. do godz. 10.00. Szczegółowe informacje znajdują [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BZ/02/2017 z dn. 18.05.2017r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu informatycznego. Termin składania ofert: do dn. 25.05.2017 r. do godz. 10.00. Szczegółowe informacje znajdują [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BZ/01/2017 z dn. 18.05.2017r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu informatycznego. Termin składania ofert: do dn. 25.05.2017 r. do godz. 10.00. Szczegółowe informacje znajdują [...]

Zaproszeniu nr BOT/145/2017 z dn. 18.05.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem  pozwolenia wodnoprawnego, dla Podstrefy Żarnowiec (gm. Krokowa/Gniewino, pow. [...]

Zaproszenie nr BOT/144/2017 z dn. 18.05.2017 r.

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na budowę ogrodzenia otwartego zbiornika retencyjnego Z1 na terenie Podstrefy Żarnowiec w m. Nadole, gm. Gniewino, [...]

Zaproszenie nr BOT/128/2017 z dn. 18.05.2017 r.

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: ”Wykonanie okoszenia dróg wewnętrznych w Podstrefie Tczew Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPNT_119_2017.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Najemcy pomieszczeń Instytutu Hilarego Koprowskiego, którego częścią jest Laboratorium EduLab w Gdańskim Parku Naukowo – [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/144/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów w budynku zlokalizowanym  na terenie postoczniowym w [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/ 140 /2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi serwisowania układów podczyszczających wody opadowe i roztopowe sieci kanalizacji deszczowej na terenie [...]

Zaproszenie nr DPM/28/2017 z dn. 24.04.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na produkcję i dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby promocji PSSE (nr postępowania DPM /28/2017 z dn. 24.04.2017 [...]

Zaproszenie BOT_125_2017 z dn. 24.04.2017r.- Projekt zjazdu z drogi serwisowej DK91 w Ostaszewie

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu z drogi serwisowej DK91 na działkę nr 17/17 przy zbiorniku retencyjnym „Sumika” [...]

oferta - DPM/27/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę upominków dla osób o statusie VIP przeznaczonych na cele reprezentacyjne PSSE (nr postępowania DPM [...]

Zaproszenie do złożenia ofert nr GPNT_96_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Operatora Laboratorium Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy [...]

Zaproszenie BOT_94_2017 z dn. 05.04.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę trzech budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) w Kartoszynie, [...]

GPNT_91_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Najemcy pomieszczeń Instytutu Hilarego Koprowskiego, którego częścią jest Laboratorium EduLab w Gdańskim Parku Naukowo – [...]

Zaproszenie nr DPM/20/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów piśmienniczych przeznaczonych na cele reprezentacyjne PSSE (nr postępowania DPM /20/2017 z dn. [...]

BOT_79_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na naprawę uszkodzeń nawierzchni dróg na terenie PSSE Żarnowiec, w m. Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki (nr postępowania BOT/79/2017 [...]

Zapytanie ofertowe BBPNT/AŻ/102/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego na wycenę wartości rynkowej praw do użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budowlami (nr [...]

Zaproszenie do złożenia ofert nr GPNT_78_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Operatora Laboratorium Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BOT/55/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowych analiz wody w latach 2017 i 2018 (wiosenna i jesienna analiza) w zbiorniku retencyjnym PSSE w m. Nadole (teren PSSE [...]

Ogłoszenie nr DPS/34/2017 z dn. 02.02.2017r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest świadczenie usługi [...]

Ogłoszeniu nr DPS/31/2017 z dn. 02.02.2017r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym na podstawie Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest: świadczenie usługi [...]

Zapytanie ofertowe nr BBPNT/AŻ/31/2017 z dnia 02.02.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na likwidację studni nr 3 na terenie po stoczniowym w Gdyni (nr postępowania BBPNT/AŻ/31/2017 ). Termin składania ofert: do [...]

Zaproszenie nr BOT/13/2017 z dn. 25.01.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: “Wymiana istniejącej oraz posadowienie nowej tablicy informacyjnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w [...]

Zamówienie nr GPNT/11/2017 z dn. 17.01.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (nr postępowania [...]

Konkurs DPS/8/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszymogłasza o KONKURSIE na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadachrealizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych wperspektywie finansowej [...]

Zaproszenie nr GPNT/03/2017 z dn. 09.01.2017 r.”

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (nr postępowania [...]

Zaproszenie nr BOT/365/2016 z dn. 30.12.2016 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: “Wymiana istniejącej oraz posadowienie nowej tablicy informacyjnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w [...]

Zaproszenie nr BOT/379/2016 z dn. 30.12.2016 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż nowej szafy sterowniczej istniejącej pompowni, remont instalacji elektrycznych pompowni oraz [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BPNT 336/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonaniu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem systemu [...]

Zaproszenie nr GPNT/427/2016 z dn. 19.12.2016 r

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Ochronę fizyczną osób i mienia na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (nr postępowania GPNT/427/2016). [...]

Zaproszeniu nr GPNT/426/2016 z dn. 19.12.2016 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Utrzymywanie czystości powierzchni na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (nr postępowania GPNT/426/2016). [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oraz remontu pomieszczeń w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr postępowania GPNT/415/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oraz remontu pomieszczeń w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BOT/328/2016 z dn. 21.11.2016 r

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oczyszczania otwartego zbiornika retencyjnego Z1 zlokalizowanego na działce nr 293/37 na terenie PSSE Żarnowiec w m. Nadole, [...]

Zaproszenie do złożenia oferty GPNT/399/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na Wybór Najemcy i Operatora Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym przy ul. Trzy Lipy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BOT/316/2016 na dostawę i montaż nowej szafy sterowniczej istniejącej pompowni, remont instalacji elektrycznych pompowni oraz remont ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania zbiornika retencyjnego.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż nowej szafy sterowniczej istniejącej pompowni, remont instalacji elektrycznych pompowni oraz [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BZ/2/2016 na dostawę sprzętu informatycznego.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu informatycznego   Termin składania ofert: do dn. 30.11.2016 r. do godz. 11.00. Szczegółowe informacje [...]

Zmiana do zaproszenia BOT/318/2016 opublikowanego dn. 08.11.2016r

Zmiana w Załączniku nr3, polegająca na wprowadzeniu właściwej nazwy przedmiotu zamówienia. Zapis przed zmianą:„Zaproszenia do złożenia oferty na oczyszczanie otwartego zbiornika retencyjnego Z1 zlokalizowanego na działce nr 293/37 na [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr BZ/1/2016 na dostawę oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej:   Przygotowanie środowiska fizycznego i wirtualnego do implementacji [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie podziału działek - nr postępowania BOT/318/2016

„Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie podziału działek nr 293/35; 293/33; 293/32 w miejscowości Nadole, gm. Gniewino, pow. wejherowski oraz działki 199/124 w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty BOT/314/2016 z dnia 04-11-2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oczyszczania otwartego zbiornika retencyjnego Z1 zlokalizowanego na działce nr 293/37 na terenie PSSE Żarnowiec w m. Nadole, [...]

Uzupełnienie do postępowania GPNT/385/2016 dotyczącego Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 3-11-2016r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (Zamawiający) w nawiązaniu do Zaproszenia do złożenia oferty na „Kompleksowe mycie wszystkich okien, elewacji szklanych i aluminiowych metodą alpinistyczną w budynkach A, B i C wraz z [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksowe mycie wszystkich okien, elewacji szklanych i aluminiowych metodą alpinistyczną w GPNT przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na „Kompleksowe mycie wszystkich okien, elewacji szklanych i aluminiowych metodą alpinistyczną w budynkach A, B i C wraz z łącznikiem [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie PSSE, podstrefa Żarnowiec.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie PSSE, podstrefa Żarnowiec, m. Kartoszyno, gm. Krokowa, powiat pucki (nr postępowania [...]

Zaproszenie do złożenia oferty GPNT/370/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku B Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego  przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku zgodnie z [...]

Zaproszenie do złożenia oferty GPNT/371/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku zgodnie z wymaganiami [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację stacji transformatorowej P-17

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: „Modernizację stacji transformatorowej P-17 na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu”. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie roll-up-u reklamowego

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. "Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE)", nr R021 w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie roll-up-u [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wydruk ulotek

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. "Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE)", nr R021 w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego zaprasza do złożenia oferty na wydruk [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wydruk plakatów

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w zwiazku z realizacją projektu pt. "Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE)", nr R021 w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego zaprasza do złożenia oferty na wydruk plakatów [...]

Publikacja zaproszenia ofertowego - nr postępowania BOT/233/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu przebudowy instalacji wod-kan oraz montażu zastawu hydroforowego na instalacji hydrantowej w budynku Biura Zarządu [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr postępowania GPNT/329/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach A, B i C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok.Pisemne oferty w zapieczętowanej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na budowę ogrodzenia zbiornika retencyjnego na terenie CRYSTAL PARKU

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na budowę ogrodzenia zbiornika retencyjnego „SHARP” na terenie ”CRYSTAL PARK” w Ostaszewie, gm. Łysomice  (nr postępowania [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPNT/274/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na pranie wykładzin oraz krzeseł tapicerowanych w pomieszczeniach Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku przy ul. Trzy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty GPNT/271/216

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie aranżacji polegającej na malowaniu i kafelkowaniu pomieszczeń w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na remont sal konferencyjnych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na remont sal konferencyjnych w budynku A, B i C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr [...]

Zaproszenie do złożenia oferty

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług indywidualnego doradztwa biznesowego z tworzenia, aktualizowania Biznesplanów oraz ze sprzedaży i marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług zarządzania nieruchomościami

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług zarządzania nieruchomościami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni przy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/93/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wymianę elementów bramy przemysłowej w budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr postępowania: [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/27/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.  przedstawia pytania i odpowiedzi dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty (nr postępowania GP-Z/27/2016) na wymianę wymiennika obrotowego w centrali wentylacyjnej budynku B Gdańskiego [...]

Zapytania Ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/374/2015Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie i montaż 6 stanowisk interaktywnych z zakresu edukacji przyrodniczej na [...]

Korekta Załącznika nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/222/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu polegającego na wymianie 23 szt. świetlików dachowych w budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego przy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/227/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji istniejącego systemu parkingowego wraz z oznakowaniem poziomym i montażem znaków pionowych na potrzeby zmiany [...]

metryczka