Zapytanie ofertowe nr GPNT/218/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych dla zadania:
„Wymiana pokrycia dachu budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego” (numer sprawy: GPNT/218/2017). 

ZAPYTANIE OFERTOWE (4160kB) pdf
Zał. 1.1_Wzór umowy (691kB) pdf
Zał. 1.2_Umowa_Harmonogram rzeczowo-finansowy (348kB) pdf
Zał. 1.3_Umowa_Protokół Odbioru Technicznego Elementu (711kB) pdf
Zał. 1.4_Umowa_Protokół Odbioru Końcowego (587kB) pdf
Zał. 2_Formularz oferty (727kB) pdf
Zał. 3_Formularz cenowy (379kB) pdf
Zał. 4_Szczegółowe postanowienia (618kB) pdf
Zał. 5.1_OPZ_Program_Funkcjonalno_Użytkowy (260kB) pdf
5.2 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) Zał. 1.1_Wzór umowy (685kB) pdf  
5.2 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) - część I - strona tytułowa (20kB) pdf
5.2 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) - Opis ppoż. (92kB) pdf
5.2 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) - opis techniczny - Projekt Budowlany (154kB) pdf
5.2 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) RZUT DACHU (426kB) pdf
5.2 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) RZUT I PIĘTRA (1692kB) pdf
5.2 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) RZUT PARTERU (1916kB) pdf
5.2 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) RZUT PIĘTRA 2-3-4 (1875kB) pdf
5.2 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) RZUT PIWNICY (1622kB) pdf
Zał. 5.3 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE (2279kB) pdf
Zał. 5.3 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II PRZEKRÓJ A-A (833kB) pdf  
Zał. 5.3 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II PRZEKRÓJ B-B (680kB) pdf
Zał. 5.3 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II PRZEKRÓJ C-C (627kB) pdf
Zał. 5.3 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II PRZEKRÓJ D-D (268kB) pdf
Zał. 5.3 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II PRZEKRÓJ E-E (814kB) pdf
Zał. 5.3 Projekt budowlany architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II PRZEKRÓJ F-F (527kB) pdf
5.4 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część I 3A - RZUT PARTERU (3032kB) pdf
5.4 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część I 4A - RZUT I PIĘTRA (1153kB) pdf
5.4 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część I 5A - RZUT II PIĘTRA (470kB) pdf
5.4 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część I 6A - RZUT III PIĘTRA (524kB) pdf
5.4 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część I 7A - RZUT IV PIĘTRA (589kB) pdf  
5.4 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część I 8A - RZUT DACHU (1159kB) pdf  
5.4 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część I OPIS TECHNICZNY (186kB) pdf
5.4 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część I STRONA TYTUŁOWA (412kB) pdf
5.5 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II 2A - RZUT PIWNICY (2475kB) pdf
5.5 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II 16A - PRZEKRÓJ A-A (997kB) pdf
5.5 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II 17A - PRZEKRÓJ B-B (753kB) pdf
5.5 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II 18A - PRZEKRÓJ C-C, G-G (808kB) pdf
5.5 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II 19A - PRZEKRÓJ D-D (219kB) pdf
5.5 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II 20A - PRZEKRÓJ E-E (884kB) pdf
5.5 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II 21A - PRZEKRÓJ F-F (354kB) pdf  
5.5 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część II STRONA TYTUŁOWA (412kB) pdf
5.5 Projekt wykonawczy architektoniczny budynku C (wyciąg) - część IIOPIS TECHNICZNY (186kB) pdf
5.6 Projekt wykonawczy instalacji wod-kan budynku C (wyciąg) Opis-inst.wod-kan (58kB) pdf
5.6 Projekt wykonawczy instalacji wod-kan budynku C (wyciąg) str.tyt.-inst.wod-kan (83kB) pdf
5.6 Projekt wykonawczy instalacji wod-kan budynku C (wyciąg) WK-2 (1782kB) pdf
5.6 Projekt wykonawczy instalacji wod-kan budynku C (wyciąg) WK-3 (1211kB) pdf
5.6 Projekt wykonawczy instalacji wod-kan budynku C (wyciąg) WK-4 (1007kB) pdf
5.6 Projekt wykonawczy instalacji wod-kan budynku C (wyciąg) WK-5 (552kB) pdf
5.6 Projekt wykonawczy instalacji wod-kan budynku C (wyciąg) WK-13 (216kB) pdf
5.6 Projekt wykonawczy instalacji wod-kan budynku C (wyciąg) WK-14 (220kB) pdf
Zał. 5.7_OPZ_Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku C (aktualizacja 22_03_2017) (2106kB) pdf
Zał. 5.8_OPZ_Rzut dachu budynku C z oznaczniem charakterystycznych obszarów (516kB) pdf
Zał. 5.9_OPZ_Opis konstrukcji nośnych charakterystycznych obszarów dachu budynku C (227kB) pdf
Zał. 5.10_OPZ_Karty katalogowe prefabrykatów konstrukcji dachu budynku C (917kB) pdf
Zał. 6_Wykaz usług (489kB) pdf
Zał. 7_Wykaz robót budowlanych (296kB) pdf
Zał. 8_Wykaz osób (353kB) pdf  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.  (Zamawiający) niniejszym przedstawia wyjaśnienia treści ogłoszenia: 
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego (397kB) pdf  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.  (Zamawiający) niniejszym przedstawia informację o unieważnieniu postępowania: 
Informacja o unieważnieniu postępowania (359kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Artur Badeński (8 grudnia 2017)
Opublikował: Wiktoria Mazur (8 grudnia 2017, 18:56:40)

Ostatnia zmiana: Wiktoria Mazur (18 grudnia 2017, 15:10:47)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 978