Zapytanie ofertowe nr BOT/47/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót rozbiórkowych wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki trzech budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) oraz placu utwardzonego w Kartoszynie, gm. Krokowa, pow. pucki (dz. nr 198/1, 198/14, 198/15, 198/27) - nr postępowania BOT/47/2018 z dn. 09.02.2018r.

Termin składania ofert: do dn. 23.02.2018 r. do godz. 13.00.

 Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Zaproszeniu nr BOT/47/2018 z dn. 09.02.2018 r. 

Zaproszenie nr BOT-47-2018_roboty rozbiórkowe budynków szatniowych w Kartoszynie (777kB) pdf
Zał nr 1 do Zaproszenia BOT-47-2018_Wzór umowy (1053kB) pdf
Zał nr 2 do Zaproszenia BOT-47-2018 - Formularz ofertowy (125kB) pdf
Zał nr 3 do Zaproszenia BOT-47-2018 - Oświadczenie Wykonawcy - gwarancja (57kB) pdf
Zał nr 4 do Zaproszenia BOT-47-2018 - Wykaz zrealizowanych zleceń (70kB) pdf
Zał nr 5a do Zaproszenia BOT-47-2018_Projekt rozbiórki (6531kB) pdf
Zał nr 5b_Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę (247kB) pdf
Zał nr 5c do Zaproszenia BOT-47-2018_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (570kB) pdf
Zał nr 5d do Zaproszenia BOT-47-2018_Kosztorys ślepy - przedmiar (1209kB) pdf
Zał nr 6 do Zaproszenia BOT-47-2018_Dokumentacja zdjęciowa placu (297kB) pdf
 
W związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści Zaproszenia nr BOT/47/2018 z dn. 09.02.2018r. do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz zamieszcza dodatkowe załączniki uzupełniające. Treść udzielonych odpowiedzi znajduje się w załączonych pismach. 

Odpowiedzi na pytania - 1_19.02.2018 (96kB) pdf
Odpowiedzi na pytania - 2_19.02.2018 (274kB) pdf
Odpowiedzi na pytania - 3_19.02.2018 (68kB) pdf
Przedmiar roboty rozbiórkowe Kartoszyno 20.07.2017-ZEW-65 (55kB) excel
Przedmiar roboty rozbiórkowe Kartoszyno 21.07.2017_ZEW-66 (55kB) excel
Przedmiar roboty rozbiórkowe Kartoszyno 21.07.2017_ZEW-67 (55kB) excel  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym informuje o anulowaniu postępowania nr BOT/47/2018 wszczętego dnia 09.02.2018 r. o udzielenie zamówienia na wykonanie robót rozbiórkowych wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki trzech budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) oraz placu utwardzonego w Kartoszynie, gm. Krokowa, pow. pucki (dz. nr 198/1, 198/14, 198/15, 198/27). Informacja o anulowaniu postępowania znajduje się w załączniku. 

Informacja o anulowaniu postępowania BOT-47-2018 (52kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (9 lutego 2018)
Opublikował: Wiktoria Mazur (9 lutego 2018, 13:30:35)

Ostatnia zmiana: Wiktoria Mazur (12 marca 2018, 08:09:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1089