Zapytanie ofertowe nr BOT/111/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót rozbiórkowych wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki trzech budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) oraz placu utwardzonego w Kartoszynie, gm. Krokowa, pow. pucki (dz. nr 198/1, 198/14, 198/15, 198/27) - nr postępowania BOT/111/2018 z dn. 21.03.2018r.

Termin składania ofert: do dn. 03.04.2018 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Zaproszeniu nr BOT/111/2018 z dn. 21.03.2018 r.

Zaproszenie nr BOT-111-2018_roboty rozbiórkowe budynków szatniowych w Kartoszynie (925kB) pdf
Zał nr 1 do Zaproszenia BOT-111-2018_Wzór umowy (1161kB) pdf
Zał nr 2 do Zaproszenia BOT-111-2018 - Formularz ofertowy (131kB) pdf
Zał nr 2a do Zaproszenia BOT-111-2018 - Formularz cenowy (86kB) pdf
Zał nr 3 do Zaproszenia BOT-111-2018 - Oświadczenie Wykonawcy - gwarancja (60kB) pdf
Zał nr 4 do Zaproszenia BOT-111-2018 - Wykaz zrealizowanych zleceń (73kB) pdf  
Zał nr 5a do Zaproszenia BOT-111-2018_ Projekt rozbiórki - zatwierdzony_ skan wersji papierowej (6531kB) pdf
Zał nr 5b do Zaproszenia BOT-111-2018_Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę (251kB) pdf  
Zał nr 5c do Zaproszenia BOT-111-2018_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (577kB) pdf
Zał nr 5d do Zaproszenia BOT-111-2018_Kosztorys ślepy - przedmiar (1209kB) pdf
Zał nr 6 do Zaproszenia BOT-111-2018_Dokumentacja zdjęciowa placu (305kB) pdf

W związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści Zaproszenia nr BOT/111/2018 z dn. 21.03.2018r. do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania. Treść udzielonych odpowiedzi znajduje się w załączonym piśmie.

Odpowiedzi na pytania - 1_26.03.2018 (58kB) pdf

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/111/2018 z dn. 21.03.2018r., dotyczącego zamówienia na roboty rozbiórkowe wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki trzech budynków szatniowych w Kartoszynie, gm. Krokowa, pow. pucki. Informacja o rozstrzygnięciu znajduje się w załączniku.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (47kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (21 marca 2018)
Opublikował: Wiktoria Mazur (21 marca 2018, 11:27:28)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (19 kwietnia 2018, 09:46:04)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 868