Zapytanie ofertowe nr BOT/155/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/155/2018 z dn. 26.04.2018r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. Roboty rozbiórkowe wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki trzech budynków szatniowych (ZEW-65; ZEW-66; ZEW-67) oraz placu utwardzonego w Kartoszynie, gm. Krokowa, pow. pucki (dz. nr 198/1, 198/14, 198/15, 198/27),  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu znajduje się w załącznikach.

Zaproszenie do złożenia oferty (794kB) pdf
Załącznik nr 1 - wzór umowy (457kB) pdf
Załącznik nr 1a - projekt rozbiórki (6545kB) pdf
Załącznik nr 1b - decyzja (282kB) pdf
Załącznik nr 1c - przedmiar (1224kB) pdf
Załącznik nr 1d - STWiOR (578kB) pdf
Załącznik nr 6 do umowy - protokół odbioru częściowego (135kB) pdf
Załącznik nr 7 do umowy - protokół odbioru końcowego (226kB) pdf
Załącznik nr 2 - formularz oferty (120kB) pdf
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych zleceń (71kB) pdf
Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa (1366kB) pdf
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/155/2018 z dn. 26.04.2018r., dotyczącego zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót rozbiórkowych wraz z pozyskaniem kruszywa z rozbiórki trzech budynków szatniowych w Kartoszynie, gm. Krokowa, pow. pucki. Informacja o rozstrzygnięciu, znajduje się w załączniku.
Informacja o roztrzygnieciu postępowania (49kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (26 kwietnia 2018)
Opublikował: Dominik Boratyński (26 kwietnia 2018, 11:27:45)

Ostatnia zmiana: Danuta Kostenecka (14 maja 2018, 10:36:00)
Zmieniono: Informacja o rozstrzygnięciu postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 507