Zapytania Ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/374/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie i montaż 6 stanowisk interaktywnych z zakresu edukacji przyrodniczej na wystawie interaktywnej EduParku Centrum Edukacji dla Dzieci i Młodzieży, znajdującej się w budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr postępowania GP-Z/374/2015).

Termin składania ofert: do dn. 11.09.2015 r. do godz. 11.00.

Szczegółowe informacja w załączonym Zaproszeniu do złożeniu oferty nr GP-Z/374/2015 z dn. 31.08.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty GPZ/374/2015 (295kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zaproszenia GP-Z/374/2015 (118kB) pdf  

Załącznik nr 2 do Zaproszenia GP-Z/374/2015 (65kB) pdf

Załącznik nr 3 do Zaproszenia GP-Z/374/2015 (37kB) pdf

Załącznik nr 4 do Zaproszenia GP_Z/374/2015 (419kB) pdf


Informacja o zmianie w postępowaniu nr BR-149/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., Zamawiający w postępowaniu nr BR-149/2015 dotyczącym wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pod powierzchnie biurowe pomieszczenia nr 2.38B o powierzchni 332,92 m2, zlokalizowanego w budynku biurowo-laboratoryjnym „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku, niniejszym dokonuje modyfikacji treści Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty nr BR-149/2015.
Pozostałe zapisy Zaproszenia do złożenia oferty oraz załączników pozostają bez zmian.
W załączeniu Zamawiający udostępnia Dokumentację Projektową z uwzględnionymi zmianami.

Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa BR-149/2015 - aktualizacja.rar

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr BR-149/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pod powierzchnie biurowe pomieszczenia nr 2.38B o powierzchni 332,92 m2, zlokalizowanego w budynku biurowo-laboratoryjnym „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.

Termin składania ofert: do dn. 13.04.2015 do godz. 12.00 w siedzibie Pomorskiej SSE sp. z o.o., ul. Władysława IV 9 w Sopocie.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia – w zaproszeniu do złożenia oferty nr BR-149/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa.rar
Załącznik nr 2 - Specyfikacja materiałowa.pdf
Załącznik nr 3 - Formularz oferty.doc
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o warunkach.doc
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.doc
Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia.doc

***

Informacja o zmianie w postępowaniu nr GP-Z/284/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., Zamawiający w postępowaniu nr GP-Z/284/2014 dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż 5 stanowisk interaktywnych z zakresu fizyki i biologii w budynku biurowo-technologicznym „B” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III", niniejszym dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/284/2014 w ten sposób, że zmienia dotychczasowe brzmienie pkt. 6 lp. 1 Specyfikacji Technicznej na następujące:
„Zakres zagadnień, których dotyczyć ma wyposażenie:
a. Materia i energia - 3 stanowiska umożliwiające poprzez doświadczenia, manipulacje i zabawę:
- poznawanie i/lub badanie właściwości i przemiany materii i energii oraz oddziaływania między nimi,
lub:
- udowadnianie i wyjaśnianie podstawowych zależności miedzy materią i energią obowiązujących w przyrodzie
b. Organizmy żywe – 2 stanowiska umożliwiające poprzez doświadczenia, manipulacje i zabawę:
- poznawanie i/lub badanie budowy oraz funkcjonowania organizmów żywych”

Pozostałe zapisy Zaproszenia do złożenia oferty oraz załączników pozostają bez zmian.
W załączeniu Zamawiający udostępnia tekst jednolity Specyfikacji Technicznej, uwzględniający w/w zmianę.

Załacznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/284/2014 - Aktualizacja

***

Informacja o zmianach w postępowaniu nr GP-Z/283/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., Zamawiający w postępowaniu nr GP-Z/283/2014 dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż 11 stanowisk interaktywnych zakresu fizyki i technologii w budynku biurowo-technologicznym „B” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III", niniejszym dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/283/2014 w ten sposób, że:
1. zmienia dotychczasowe brzmienie pkt. 6 lp. 1a Specyfikacji Technicznej na następujące:
„Zasada działania kamery termowizyjnej - poprzez prezentacje w czasie rzeczywistym na dużym monitorze obiektów ruchomych i nieruchomych; z rozdzielczością kamery nie mniejszą niż 80 x 60 pikseli;”
2. zmienia dotychczasowe brzmienie pkt. 6 lp. 1f Specyfikacji Technicznej na następujące:
„2 stanowiska - wirtualnego symulatora mechaniki i mechaniki płynów pozwalające na interaktywną zabawę ruchem przedmiotów i płynów na ekranie o przekątnej powyżej 22 cali”
3. dodaje w pkt. 6 Specyfikacji Technicznej nowy podpunkt – nr 8 – o następującej treści:
"2 roboty humanoidalne, o których mowa w lp. 1d powyżej, muszą posiadać certyfikat CE i zabezpieczenia wymagane do pracy w miejscu publicznym"
Pozostałe zapisy Zaproszenia do złożenia oferty oraz załączników pozostają bez zmian.
W załączeniu Zamawiający udostępnia tekst jednolity Specyfikacji Technicznej, uwzględniający w/w zmiany.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GPZ-283-2014 - Aktualizacja.pdf


***

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr GP-Z/268/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., Zamawiający w postępowaniu nr GP-Z/268/2014 dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia laboratoryjnego dla Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo–laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”, niniejszym :

1. udziela odpowiedzi na pytania wykonawców zgłoszone w postępowaniu (pismo w załączeniu)
2. prostuje oczywistą omyłkę pisarską na stronie tytułowej Zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/268/2014 w zakresie nazwy przedmiotu zamówienia poprzez zmianę z :
„Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo–laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego”
na:
„Dostawa i montaż wyposażenia laboratoryjnego dla Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo–laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego”.

Pozostałe zapisy Zaproszenia do złożenia oferty oraz załączników pozostają bez zmian.

Pytania i odpowiedzi do postepowania nr GP-Z.268/2014

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/283/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż 11 stanowisk interaktywnych z zakresu fizyki i technologii w budynku biurowo-technologicznym „B” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania GP-Z/283/2014) w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".
Termin składania ofert : do dn. 31.12.2014 r. do godz. 10.00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia – w zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/283/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/283/2014

Załacznik nr 1 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/284/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż 5 stanowisk interaktywnych z zakresu fizyki i biologii w budynku biurowo-technologicznym „B” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania GP-Z/284/2014) w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".
Termin składania ofert : do dn. 31.12.2014 r. do godz. 10.00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia – w zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/284/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/284/2014

Załacznik nr 1 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia

***

Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr GP-Z/279/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., Zamawiający w postępowaniu dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż Linii do izolacji ludzkich wysp trzustkowych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/279/2014) w ramach realizacji Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”,
zmienia termin składania ofert z:
„do dnia 29 grudnia 2014 r. do godz. 12.00” na: „do dnia 30 grudnia 2014 r. do godz. 12.00”.

***

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr GP-Z/255/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym udziela odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu nr GP-Z/255/2014 z dn. 4.12.2014 r. dotyczącym zamówienia na dostawę wyposażenia dla centrum zarządzania przestrzeniami laboratoryjnymi zlokalizowanego na parterze budynku biurowo - technologicznego "B" Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".
Termin składania ofert pozostaje bez zmian : do dnia 18.12.2014 r. do godz. 12.00

Pytania i odpowiedzi do postepowania GP-Z/255/2014
Wzór załacznika nr 3 do Umowy

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/279/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż Linii do izolacji ludzkich wysp trzustkowych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo-laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo–Technologiczny – Etap III”.

Termin składania ofert : do dn. 29.12.2014 r. do godz. 12.00.

W załączeniu szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/279/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPZ/279/2014
Załącznik nr 1_00 do Zaproszenia nr GPZ/279/2014
Załącznik nr 1_01 do Zaproszenia nr GPZ/279/2014
Załącznik nr 2_00 do Zaproszenia nr GPZ/279/2014
Załącznik nr 2_01 do Zaproszenia nr GPZ/279/2014
Załącznik nr 2_02 do Zaproszenia nr GPZ/279/2014
Załącznik nr 2_03 do Zaproszenia nr GPZ/279/2014
Załącznik nr 2_04 do Zaproszenia nr GPZ/279/2014

Invitation to tender No. GP-Z/279/2014

The Pomeranian Special Economic Zone Sp. z o.o. invites all potentiall tenderers to tender for purchase and assembly of the human pancreatic islets isolation system, together with the installation qualification (IQ) and operational qualification (OQ), in the Laboratory of Cell Therapy and Preparation of Tissues for Transplantation located on the 2nd floor of building „A”of the Gdańsk Science and Technology Park, within the Project „Gdańsk Science and Technology Park – Stage III”.
The deadline for the quotes delivery is: 29 December 2014, 12.00 p.m.(Central Europe-Warsaw Time).
Details and terms of the subject of delivery to be found in the Invitation to Tender No. GP-Z/279/2014 enclosed.

Invitation to Tender No GPZ/279/2014
Annex No 1_00 to Invitation No GPZ/279/2014
Annex No 1_01 to Invitation No GPZ/279/2014
Annex No 2_00 to Invitation No GPZ/279/2014
Annex No 2_01 to Invitation No GPZ/279/2014
Annex No 2_02 to Invitation No GPZ/279/2014
Annex No 2_03 to Invitation No GPZ/279/2014
Annex No 2_04 to Invitation No GPZ/279/2014

***

Informacja dotycząca postępowania nr GP-Z/269/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym informuje o zmianach dotyczących zaproszenia do złożenia oferty (nr postępowania GP-Z/269/2014) w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlokalizowanego na IV piętrze budynku biurowo-technologicznego „B” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".
Szczegółowe informacje – w załączonej „Informacji dotyczącej postępowania nr GP-Z/269/2014”.

Informacja dotycząca postępowania nr GP-Z/269/2014

***

Informacja dotycząca postępowania nr GP-Z/268/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym informuje o zmianach dotyczących zaproszenia do złożenia oferty (nr postępowania GP-Z/268/2014) w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż wyposażenia laboratoryjnego dla Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".
Szczegółowe informacje – w załączonej „Informacji dotyczącej postępowania nr GP-Z/268/2014".

Informacja dotycząca postępowania nr GP-Z/268/2014

***

Informacja dotycząca postępowania nr GP-Z/265/2014
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym informuje o zmianach dotyczących zaproszenia do złożenia oferty (nr postępowania GP-Z/265/2014) w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlokalizowanego na IV piętrze budynku biurowo-technologicznego „B” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".
Szczegółowe informacje – w załączonej „Informacji dotyczącej postępowania nr GP-Z/265/2014”.

Informacja dotycząca postępowania nr GP-Z/265/2014

***

Informacja dotycząca postępowania nr GP-Z/267/2014
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym informuje o zmianach dotyczących zaproszenia do złożenia oferty (nr postępowania GP-Z/267/2014) w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż sanitarnych mebli laboratoryjnych ze stali nierdzewnej dla laboratorium Polpharma Biologics zlokalizowanego na parterze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".
Szczegółowe informacje – w załączonej „Informacji dotyczącej postępowania nr GP-Z/267/2014”.

Informacja dotycząca postępowania nr GP-Z/267/2014

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/269/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlokalizowanego na IV piętrze budynku biurowo-technologicznego „B” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania GP-Z/269/2014) w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".

Termin składania ofert : do dn. 24.12.2014 r. do godz. 11.00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia – w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/269/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/269/2014

Załacznik nr 1_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 1_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/268/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż wyposażenia laboratoryjnego dla Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/268/2014) w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.

Termin składania ofert : do dnia 24 grudnia 2014 r. do godz. 11.00.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/268/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r.”

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/268/2014

Załacznik nr 1_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 1_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/267/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż sanitarnych mebli laboratoryjnych ze stali nierdzewnej dla laboratorium Polpharma Biologics zlokalizowanego na parterze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (postępowanie nr GP-Z/267/2014), w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo–Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert : do dn. 24.12.2014 r. do godz. 11.00
Szczegółowe informacje - w zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/267/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r.”

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/267/2014

Załacznik nr 1 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3 do zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do zaproszenia
Załacznik nr 6 do Zaproszenia


***


Pytania i odpowiedzi do postępowania nr GP-Z/253/2014


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym udziela odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu nr GP-Z/253/2014 z dn. 2.12.2014 r. dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż dysków twardych wraz z szafą typu rack dla Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlokalizowanego na IV piętrze budynku biurowo - technologicznego "B" Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".
Termin składania ofert pozostaje bez zmian : do dnia 16.12.2014 r. do godz. 12.00

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr GP-Z/253/2014

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/265/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlokalizowanego na IV piętrze budynku biurowo-technologicznego „B” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (postępowanie nr GP-Z/265/2014), w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo–Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert : do dn. 18.12.2014 r. do godz. 11.00
Szczegółowe informacje - w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/265/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/254/2014

Załacznik nr 1 do Zaproszenia
Załacznik nr 1_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załcznnik nr 5 do Zaproszenia
Załacznik nr 6 do Zaproszenia

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/264/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych i wyposażenia dla Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlokalizowanego
na IV piętrze budynku biurowo-technologicznego „B” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania GP-Z/264/2014) w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".
Termin składania ofert: do dn. 18.12.2014 r. do godz. 11.00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia – w zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/264/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/264/2014

Załacznik nr 1 do Zaproszenia
Załacznik nr 1_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia


***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/255/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia dla centrum zarzadzania przestrzeniami laboratoryjnymi zlokalizowanego na parterze budynku biurowo-technologicznego „B” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania GP-Z/255/2014) w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".

Termin składania ofert : do dn. 18.12.2014 r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia – w zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/255/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zaproszenie do złozenia ofertynr GP-Z/255/2014

Załacznik nr 1 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3 do Zaproszenia
Załącznik nr 4 do Zaproszenia

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/253/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż dysków twardych wraz z szafą typu Rack dla Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlokalizowanego na IV piętrze budynku biurowo-technologicznego „B” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania GP-Z/253/2014) w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".

Termin składania ofert : do dn. 16.12.2014 r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia – w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/253/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/253/2014.pdf
Załącznik nr 1 do Zaproszenia
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Załącznik nr 3 do Zaproszenia
Załącznik nr 4 do Zaproszenia
Załącznik nr 5 do Zaproszenia
Załącznik nr 6 do Zaproszenia

***

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr GP-Z/163/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego nr GP-Z/163/2014 dotyczącego zamówienia na dostawę i montaż hybrydowego systemu przetwarzania i przechowywania danych o dużej pojemności wraz z oprogramowaniem i niezbędną infrastrukturą dla Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku zlokalizowanego na III piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.

Szczegóły w załączonej „Informacji o rozstrzygnięciu postępowania nr GP-Z/163/2014".

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr GP-Z/163/2014

***

Pytania i odpowiedzi do postępowania GP-Z/234/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym udziela odpowiedzi (pismo w załączeniu) na pytania wykonawców w postępowaniu nr GP-Z/234/2014 z dn. 21.11.2014 r. dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo - laboratoryjnego "A" Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".

Termin składania ofert : do dnia 8.12.2014 r. do godz. 12.00.

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr GP-Z/234/2014

***

Pytania i odpowiedzi - postępowanie przetargowe nr GP-Z/236/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym udziela odpowiedzi (pismo w załączeniu) na pytania wykonawców zgłoszone w postępowaniu nr GP-Z/236/2014 z dn. 25.11.2014 r. dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert: do dnia 03.12.2014 r. do godz. 14.00

Pytania i odpowiedzi - postępowanie przetargowe GP-Z/236/2014

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/236/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/236/2014) w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III".
Termin składania ofert : do dn. 3.12.2014 r. do godz. 14.00.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/236/2014 z dnia 25 listopada 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/236/2014

Załacznik nr 1 do Zaproszenia
Załacznik nr 1_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_02 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_03 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_04 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia
Załacznik nr 6 do Zaproszenia
Załacznik nr 7 do Zaproszenia

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/235/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż analizatora spektrofotometrycznego TOC i ChZT dla Laboratorium Ochrony Środowiska zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/235/2014) w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 8.12.2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/235/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/235/2014

Załacznik nr 1 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia
Załacznik nr 6 do Zaproszenia

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/234/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/234/2014) w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.


Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 8.12.2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/234/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/234/2014

Załącznik nr 1_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 1_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_02 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_03 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_04 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_05 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_06 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_07 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia
Załącznik nr 6 do Zaproszenia
Załacznik nr 7 do Zaproszenia

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/212/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu zarządzania energetyką budynku dla Laboratorium Ochrony Środowiska i Laboratorium Badań Molekularnych zlokalizowanych na II piętrze budynku biurowo–laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/212/2014) w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert : do godz. 14.00 dn. 2.12.2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/212/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPZ/212/2014.pdf
Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GPZ/212/2014.pdf
Załącznik nr 2 do Zaproszenia nr GPZ/212/2014.pdf
Załącznik nr 3_1.1 do Zaproszenia nr GPZ/212/2014.pdf
Załącznik nr 3_1.2 do Zaproszenia nr GPZ/212/2014.pdf
Załącznik nr 3_1.3 do Zaproszenia nr GPZ/212/2014.pdf
Załącznik nr 3_2.1 do Zaproszenia nr GPZ/212/2014.pdf
Załącznik nr 3_2.2 do Zaproszenia nr GPZ/212/2014.pdf
Załącznik nr 3_2.3 do Zaproszenia nr GPZ/212/2014.pdf
Załącznik nr 4 do Zaproszenia nr GPZ/212/2014.pdf
Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GPZ/212/2014.pdf
Załącznik nr 6 do Zaproszenia nr GPZ/212/2014.pdf

***

Zaproszenie do złozenia oferty nr GP-Z/211/ 2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż sanitarnych mebli laboratoryjnych ze stali nierdzewnej dla laboratorium Polpharma Biologics zlokalizowanego na parterze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania GP-Z/211/2014) w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".
Termin składania ofert : do dn. 28.11.2014 r. do godz. 14.00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia – w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/211/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Zaproszenie do złozenia oferty nr GP-Z/211/2014

Załacznik nr 1 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_02 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_03 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia

Załacznik nr 6 do Zaproszenia

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/210/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli i wyposażenia dla Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlokalizowanego na IV piętrze budynku biurowo-technologicznego „B” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania GP-Z/210/2014) w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".
Termin składania ofert : do dn. 28.11.2014 r. do godz. 14.00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia – w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/210/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Zaproszenie do złozenie oferty GP-Z/210/2014

Załącznik nr 1_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 1_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/195/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż Linii do izolacji ludzkich wysp trzustkowych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo-laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo–Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert : do godz. 14.00 dn. 24.11.2014 r.
W załączeniu szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/195/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.

Invitation to Tender No. GP-Z/195/2014
The Pomeranian Special Economic Zone Sp. z o.o. invites all potentiall tenderers to tender for purchase and assembly of the human pancreatic islets isolation system, together with the installation qualification (IQ) and operational qualification (OQ), in the Laboratory of Cell Therapy and Preparation of Tissues for Transplantation located on the 2nd floor of building „A”of the Gdańsk Science and Technology Park, within the Project „Gdańsk Science and Technology Park – Stage III”.
The deadline for the quotes delivery is: 24 November 2014, 2.00 p.m.(Central Europe-Warsaw Time).
Details and terms of the subject of delivery – in the Invitation to Tender No. GP-Z/195/2014 enclosed.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPZ-195-2014.pdf
Załącznik nr 1_00 do Zaproszenia nr GPZ-195-2014.pdf
Załącznik nr 1_01 do Zaproszenia nr GPZ-195-2014.pdf
Załącznik nr 2_00 do Zaproszenia nr GPZ-195-2014.pdf
Załącznik nr 2_01 do Zaproszenia nr GPZ-195-2014.pdf
Załącznik nr 2_02 do Zaproszenia nr GPZ-195-2014.pdf
Załącznik nr 2_03 do Zaproszenia nr GPZ-195-2014.pdf
Załącznik nr 2_04 do Zaproszenia nr GPZ-195-2014.pdf

Invitation to Tender No GPZ-195-2014.pdf
Annex No 1_00 to Invitation to Tender No GPZ-195-2014.pdf
Annex No 1_01 to Invitation to Tender No GPZ-195-2014.pdf

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/196/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu nowoczesnego zarządzania obiektem z optymalizacją zużycia mediów wraz z kontrolą dostępu zlokalizowanego na terenie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo–Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 24.11.2014 r.
W załączeniu szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/196/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPZ-196-2014.pdf
Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GPZ-196-2014.pdf
Załącznik nr 2 do Zaproszenia nr GPZ-196-2014.pdf
Załącznik nr 3_01 do Zaproszenia nr GPZ-196-2014.pdf
Załącznik nr 3_02 do Zaproszenia nr GPZ-196-2014.pdf
Załącznik nr 3_03 do Zaproszenia nr GPZ-196-2014.pdf
Załącznik nr 3_04 do Zaproszenia nr GPZ-196-2014.pdf
Załącznik nr 4 do Zaproszenia nr GPZ-196-2014.pdf
Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GPZ-196-2014.pdf
Załącznik nr 6 do Zaproszenia nr GPZ-196-2014.pdf
Załącznik nr 7 do Zaproszenia nr GPZ-196-2014.pdf

***

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania nr GP-Z/170/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., Zamawiający w postępowaniu nr GP-Z/170/2014 z dn. 23.10.2014 r. dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo–laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”, niniejszym udziela odpowiedzi na pytania wykonawców zgłoszone w wyznaczonym w Zaproszeniu do złożenia oferty terminie do dnia 29 października włącznie (pismo w załączeniu).
Termin składania ofert: do dnia 14.11.2014 r. do godz. 12.00.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania nr GP-Z/170/2014.pdf

***

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania nr GP-Z/175/2014 z dn. 27.10.2014 r.

Niniejszym Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., Zamawiający w postępowaniu dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”:
1) udziela odpowiedzi na zgłoszone przez wykonawców pytania dotyczące przedmiotowego postępowania – w załączeniu pismo nr GP-Z/AP/192/2014 z dn. 6.11.2014 r. wraz z poprawionym załącznikiem nr 3_06 do Zaproszenia do złożenia oferty;
2) zmienia termin składania ofert z:
„do dnia 12.11.2014 r. do godz. 12.00” na: „do dnia 14.11.2014 r. do godz. 12.00”.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania nr GP-Z/175/2014 z dn. 27.10.2014 r..pdf

Załącznik popr nr 3_06 do zaproszenia nr GP-Z/175/2014.pdf

***

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie nr 15 - dot. postępowania nr GP-Z/176/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., Zamawiający w postępowaniu dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Ochrony Środowiska zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo–laboratoryjnego „A” w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”, niniejszym koryguje treść odpowiedzi na pytanie nr 15 udzielonej w piśmie nr GP-Z/AP/191/2014 z dnia 5.11.2014 r:
Nowe brzmienie odpowiedzi na powyższe pytanie– w załączonym sprostowaniu nr GP-Z/AP/193/2014 z dn. 6.11.2014 r.

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie nr 15 - dot. postępowania nr GP-Z/176/2014.pdf

***

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania nr GP-Z/176/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym udziela odpowiedzi (pismo w załączeniu) na pytania wykonawców w postępowaniu nr GP-Z/176/2014 z dn. 27.10.2014 r. dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Ochrony Środowiska zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo–laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian: do dnia 12.11.2014 r. do godz. 12.00.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania nr GP-Z/176/2014.pdf

***

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania nr GP-Z/177/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym udziela odpowiedzi (pismo w załączeniu) na pytania wykonawców w postępowaniu nr GP-Z/177/2014 z dn. 27.10.2014 r. dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Badań Molekularnych zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo–laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian: do dnia 12.11.2014 r. do godz. 12.00.

Pytania i odpowiedzi GP-Z/177/2014.pdf

***

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/185/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlokalizowanego na IV piętrze budynku biurowo-technologicznego „B” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo–Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 18.11.2014 r.
W załączeniu szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/185/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPZ-185-2014.pdf

Załącznik nr 1_00 do Zaproszenia GPZ-185-2014.pdf
Załącznik nr 1_01 do Zaproszenia GPZ-185-2014.pdf
Załącznik nr 2 do Zaproszenia GPZ-185-2014.pdf
Załącznik nr 3 do Zaproszenia GPZ-185-2014.pdf
Załącznik nr 4 do Zaproszenia GPZ-185-2014.pdf
Załącznik nr 5 do Zaproszenia GPZ-185-2014.pdf
Załącznik nr 6 do Zaproszenia GPZ-185-2014.pdf

***

Informacja dotycząca postępowania nr GP-Z/170/2014 z dn. 23.10.2014 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. – Zamawiający w postępowaniu dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo-laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”,
uprzejmie informuje iż:
1) Zamawiający nie później niż do dnia 7.11.2014 r. włącznie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania zgłoszone przez wykonawców. Informacja zawierająca pytania i odpowiedzi zostanie opublikowana na stronach internetowych Zamawiającego:
www.strefa.gda.pl
www.bip.strefa.gda.pl
www.gpnt.pl
oraz rozesłana bezpośrednio do wykonawców;
2) Zamawiający w związku z powyższymi pkt. 1) zmienia termin składania ofert z:
„do dnia 6.11.2014 r. do godz. 12.00” na: „do dnia 14.11.2014 r. do godz. 12.00”.

Informacja dot. postępowania nr GP-Z/170-2014

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług związanych z objęciem stanowiska Key Account Manager w okresie od 01.12.2014 r. do 31.12.2015 r., na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z realizacją Projektu pt.: „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 5 Osi Priorytetowej „Dyfuzja Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2014 r. do godz. 11.00.

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Załącznik nr 1.doc

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprzestaje procedury wyboru wykonawcy usługi związanej z objęciem stanowiska Key Account Manager. W załączniku stosowna informacja.

Zaprzestanie procedury

***

Informacja dot. postępowania nr GP-Z/176/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) uprzejmie informuje, iż w postępowaniu nr GP-Z/176/2014 dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Ochrony Środowiska zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo–laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego prostuje oczywistą omyłkę pisarską w treści Zaproszenia do złożenia oferty oraz treści załącznika nr 7 - formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1 - poprzez zmianę nazwy urządzenia z „spektrofotometr” na „spektrometr”.
Pozostałe zapisy Zaproszenia oraz załączników pozostają bez zmian.

Informacja dot. postepowania nr GP-Z/176/2014
Zaktualizowany Załącznik nr 7 do Zaproszenia - Formularz asortymentowo-cenowy

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/180/2014) w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 12.11.2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/180/2014 z dnia 28 października 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/180/2014

Załacznik nr 1_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 1_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_02 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_03 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_04 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia
Załacznik nr 6 do Zaproszenia
Załacznik nr 7 do Zaproszenia

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Ochrony Środowiska zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III” (nr postępowania: GP-Z/176/2014).
Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 12.11.2014r.
Szczegółowe informacje w załączonym Zaproszeniu nr GP-Z/176/2014 z dn. 27.10.2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/176/2014

Załącznik nr 1_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 1_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_01 do zaproszenia
Załacznik nr 3_02 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_03 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_04 do zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia
Załacznik nr 6 do Zaproszenia
Załacznik nr 7 do Zaproszenia

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Badań Molekularnych zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III” (nr postępowania: GP-Z/177/2014).
Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 12.11.2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/177/2014 z dnia 27 października 2014 r

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/177/2014

Załacznik nr 1_00 do Zaproszenia
Załącznik nr 1_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_02 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia
Załacznik nr 6 do Zaproszenia
Załacznik nr 7 do Zaproszenia

***
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/175/2014) w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 12.11.2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/175/2014 z dnia 27 października 2014 r

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/175/2014
Załacznik nr 1_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 1_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_00 do Zaproszenia
Zalacznik nr 3_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_02 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_03 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_04 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_05 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_06 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_07 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia
Załacznik nr 6 do Zaproszenia
Załącznik nr 7 do Zaproszenia

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/170/2014) w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 06.11.2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/170/2014 z dnia 23 października 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/170/2014
Załacznik nr 1_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 1_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_00 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_01 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_02 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_03 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_04 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_05 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_06 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_07 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_08 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_09 do Zaproszenia
Załącznik nr 3_10 do Zaproszenia
Załacznik nr 3_11 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia
Załacznik nr 6 do Zaproszenia
Załacznik nr 7 do Zaproszenia

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań/badań przygotowujących do uzyskania akredytacji w laboratoriach badawczych w związku z realizacją Projektu pt.: „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 5 Osi Priorytetowej „Dyfuzja Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym"

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie 06.11.2014 r. do godz. 10.00

Zaproszenie
Załącznik nr 1 do Zaproszenia
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Załąćznik nr 3 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załącznik nr 5 do Zaproszenia

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż hybrydowego systemu przetwarzania i przechowywania danych o dużej pojemności wraz z oprogramowaniem i niezbędną infrastrukturą dla Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku zlokalizowanego na III piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/163/2014) w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert: do godz. 12.00 dn. 4.11.2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/163/2014 z dnia 21 października 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GPZ/163/2014.pdf
Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GPZ/163/2014.pdf
Załącznik nr 2 do Zaproszenia nr GPZ/163/2014.pdf
Załącznik nr 3 do Zaproszenia nr GPZ/163/2014.pdf
Załącznik nr 4 do Zaproszenia nr GPZ/163/2014.pdf
Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GPZ/163/2014.pdf
Załącznik nr 6 do Zaproszenia nr GPZ/163/2014.pdf

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty świadczenie usług związanych z objęciem stanowiska Key Account Manager w okresie od 01.11.2014 r. do 31.12.2015 r., na podstawie umowy cywilnoprawnej zgodnie z wymaganiami w związku z realizacją Projektu pt.: „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 5 Osi Priorytetowej „Dyfuzja Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie do 27.10.2014 r. do godz. 11.00.

Zaproszenie
Załącznik nr 1 do zaproszenia

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie niezbędnych dokumentów i przeprowadzenie procesów koniecznych do akredytacji badań małych turbin wiatrowych laboratorium Moduł małej energetyki wiatrowej w związku z realizacją Projektu pt.: „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 5 Osi Priorytetowej „Dyfuzja Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie do 27.10.2014 r. do godz. 11.00

Zaproszenie
Załącznik nr 1 do zaproszenia
Załącznik nr 2 do zaproszenia
Załącznik nr 3 do zaproszenia
Załącznik nr 4 do zaproszenia
Załącznik nr 5 do zaproszenia

***


Pytania i odpowiedzi dot. Zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/151/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym udziela odpowiedzi (pismo w załączeniu)na pytania wykonawców w postępowaniu nr GP-Z/151/2014 z dn. 19.09.2014 r. dotyczącym zamówienia do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia laboratoryjnego dla Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo - laboratoryjnego "A" Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego w ramach Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".

Termin składania ofert : do dnia 14.10.2014 r. do godz. 12.00

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr GP-Z/151/2014.pdf

***

Informacje dot. Zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/152/2014

1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym udziela odpowiedzi (pismo w załączeniu) na pytania wykonawców w postępowaniu nr GP-Z/152/2014 z dn. 30.09.2014 r. dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjno-sprawnościowej OQ/PQ dla laboratorium Polpharma-Biologics zlokalizowanego w budynku biurowo - laboratoryjnym "A" Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego w ramach
Projektu pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".

2. Zamawiający zmienia termin składania ofert z: "do dnia 14.10.2014 r. do godz. 12.00" na: "do dnia 15.10.2014 r. do godz. 12.00"

Pytania i odpowiedzi - postępowanie przetargowe nr GP-Z/152/2014.pdf

Informacja o zmianie terminu składania ofert - postępowanie nr GP-Z/152/2014.pdf

***

Informacja dot. Zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/151/2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w załączeniu przekazuje informację o zmianach w postępowaniu nr GP-Z/151/2014 z dn. 19.09.2014 r. dotyczącym zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia laboratoryjnego dla Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III"..
1) Zamawiający niniejszym dokonuje modyfikacji dotychczasowego Załącznika nr 7 do Zaproszenia do złożenia oferty i zastępuje go nowym Załącznikiem nr 7 załączonym do niniejszego pisma;
2) Zamawiający do dnia 9.10.2014 r. udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania zgłoszone przez wykonawców w terminie do 1.10.2014 r., który był określony w Rozdz. II ust. 8 Zaproszenia do złożenia oferty. Informacja zawierająca pytania i odpowiedzi zostanie opublikowana na stronach internetowych Zamawiającego:

  • www.strefa.gda.pl
  • www.bip.strefa.gda.pl
  • www.gpnt.pl

oraz rozesłana bezpośrednio do wykonawców;
3) Zamawiający w związku z powyższymi pkt. 1) i 2) zmienia termin składania ofert z: „do dnia 9.10.2014 r. do godz. 12.00” na: „do dnia 14.10.2014 r. do godz. 12.00”.

Aktualizacja załącznika nr 7 do Zaproszenia nr GPZ-151-2014

Informacja dot. postępowania nr GPZ-151-2014

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone przez wykonawców w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III” (nr postępowania: GP-Z/150/2014 z dnia 19.09.2014 r.) – treść pytań i odpowiedzi zamieszczono w załączniku „Pytania i odpowiedzi do postępowania nr GPZ-150-2014.pdf”.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: do dnia 7 października 2014 r. do godz. 12.00.

Pytania i odpowiedzi dopostępowania nr GPZ-150-2014

***
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjno-sprawnościowej OQ/PQ dla laboratorium Polpharma Biologics zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/152/2014) w ramach realizacji Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 14.10.2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/152/2014 z dnia 30 września 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/152/2014.pdf

Załącznik nr 1_00 do Zaproszenia

Załącznik nr 1_01 do Zaproszenia

Załącznik nr 1_02 do Zaproszenia

Załącznik nr 1_03 do Zaproszenia

Załącznik nr 1_04 do Zaproszenia

Załącznik nr 1_05 do Zaproszenia

Załącznik nr 1_06 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_00 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_01 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_02 do Zaproszenia

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Załącznik nr 5 do Zaproszenia

Załącznik nr 6 do Zaproszenia

Załącznik nr 7 do Zaproszenia

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia laboratoryjnego dla Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/151/2014) w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 09.10.2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/151/2014 z dnia 19 września 2014 r

Zaproszenie do złozenia oferty GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 1_00 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 1_01 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 2 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 3_00 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 3_01 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 3_02 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 3_03 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 3_04 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 3_05 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 3_06 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 4 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 5 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 6 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf
Załącznik nr 7 do Zaproszenia GPZ-151-2014.pdf

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (nr postępowania: GP-Z/150/2014) w ramach Projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin składania ofert - do 7 października 2014 do godz. 12.00
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/150/2014 z dnia 19 września 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 1_00 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 1_01 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 1_02 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 2 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 3_00 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 3_01 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 3_02 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 3_03 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 3_04 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 3_05 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 3_06 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 3_07 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 3_08 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 3_09 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 3_10 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 3_11 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 4 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 5 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 6 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf
Załącznik nr 7 do Zaproszenia GP-Z/150/2014.pdf

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone przez wykonawców w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę
i montaż mebli laboratoryjnych i dygestorium dla laboratorium Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III” (nr postępowania: GP-Z/123/2014 z dnia 29.08.2014 r.) – treść pytań i odpowiedzi zamieszczono w załączniku „Pytania i odpowiedzi do postępowania GP-Z-123-2014.pdf”
Termin składania ofert pozostaje bez zmian : do dnia 5 września 2014 r. do godz. 10.00.

Pytania i odpowiedzi do postępowania GP-Z-123-2014

***
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych i dygestorium dla laboratorium Instytutu Hilarego Koprowskiego zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III” (nr postępowania: GP-Z/123/2014).


Termin składania ofert : do dnia 5 września 2014 r. do godz. 10.00
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/123/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/123/2014.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_00 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_01 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_02 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_03 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_04 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_05 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_06 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_07 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_08 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_09 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_10 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_11 do Zaproszenia

Załącznik nr 3_12 do Zaproszenia

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Załącznik nr 5 do Zaproszenia

Załącznik nr 6 do Zaproszenia

***
Niniejszym Pomorska Specjalna Stefa Ekonomiczna sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania wykonawców (w załączniku) zgłoszone w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia i mebli dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo-laboratoryjnym "A" Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, realizowanego w ramach projektu pn. "Gdański Park
Naukowo-Technologiczny - Etap III" (zaproszenie nr GP-Z/114/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.).

Jednocześnie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) wyznacza nowy termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu - do dnia 28.08.2014 r. do godz. 10.00.

Pytania i odpowiedzi GP-Z-114-2014.pdf

****

Niniejszym informujemy, iż z uwagi na dużą ilość pytań wykonawców, otrzymanych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia i mebli dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo-laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, realizowanego w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III” (zaproszenie nr GP-Z/114/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.), Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) udzieli odpowiedzi na zadane pytania w terminie późniejszym niż 20 sierpnia 2014 r., informując też wówczas o wyznaczeniu nowego terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja dot. postępowania GP-Z/114/2014.pdf

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone przez wykonawców w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 2 zestawów urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Badań Molekularnych zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III” (nr postępowania: GP-Z/115/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.) – treść pytań i odpowiedzi zamieszczono w załączniku „Pytania i odpowiedzi do postępowania GP-Z-115-2014.pdf ”

Pytania i odpowiedzi do postępowania GP-Z-115-2014.pdf

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. informuje, że wśród załączników do ogłoszenia na stronie BIP PSSE z dnia 5 sierpnia 2014 r. o zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia i mebli dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III” (nr postępowania: GP-Z/114/2014), został omyłkowo załączony niewłaściwy plik z projektem umowy tj. załącznik nr 2 do zaproszenia.
Niniejszym Zamawiający udostępnia poprawny załącznik z projektem umowy.

Załącznik nr 2 do Zaproszenia GP-Z/114/2014.rar

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż 2 zestawów urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Badań Molekularnych zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III” (nr postępowania: GP-Z/115/2014).
Termin składania ofert : do godz. 10.00 dn. 26.08.2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/115/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/115/2014

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

***
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia i mebli dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III” (nr postępowania: GP-Z/114/2014).
Termin składania ofert : do godz. 10.00 dn. 25.08.2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty nr GP-Z/114/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/114/2014

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

***
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym w załączonym piśmie nr GP-Z/78/2014 z dn. 14.05.2014 r. udziela odpowiedzi na zgłoszone przez wykonawcę pytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty (nr GP-Z / 69 / 2014 z dn. 30.04.2014 r.) na dostawę i montaż wyposażenia i mebli dla laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III”.
Jednocześnie Zamawiający pismem nr GP-Z/79/2014 z dn. 14.05.2014 r. zawiadamia o nowym nieprzekraczalnym terminie składania ofert: do dnia 21 maja 2014 r. do godz. 10.00.
Pozostałe warunki zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/69/2014 pozostają bez zmian.

1/ Odpowiedź na zgłoszone pytania dot. zaproszenia do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia i mebli dla laboratorium (nr GP-Z/78/2014 z dn. 14.05.2014 r.)

2/ Zawiadomienie o nowym nieprzekraczalnym terminie składania ofert (nr GP-Z/79/2014 z dnia 14.05.2014 r.)

***
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie usług doradczych dla pracowników MŚP ukierunkowanych na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych w związku z realizacją Projektu pt.: „Od pomysłu do Innowacji w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działania 8.2. „Transfer Wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2014 r. do godz. 12:00

1/ Zaproszenie do złożenia oferty
2/ Załącznik nr 1
3/ Załącznik nr 2
4/ Załącznik nr 3
5/ Załącznik nr 4
6/ Załącznik nr 5

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym w załączonym piśmie udziela odpowiedzi na zgłoszone przez wykonawców pytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty (nr GP-Z /66/2014 z dn. 25.04.2014 r.) na dostawę i montaż zestawu urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Ochrony Środowiska zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo–laboratoryjnego „A” w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”:
Jednocześnie Zamawiający ustala nowy nieprzekraczalny termin składania ofert: do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 12.00.
Pozostałe warunki zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/66/2014 pozostają bez zmian.

Informacja o zmianie terminu skłądania ofert

Pytania i odpowiedzi

***

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia i mebli laboratoryjnych dla Laboratorium Terapii Komórkowych i Przygotowania Tkanek do Przeszczepów zlokalizowanego w budynku biurowo – laboratoryjnym „A” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III” (nr postępowania: GP-Z/69/2014).

Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 16.05.2014 r.

Zaproszenie

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Załącznik nr 3a - Architektura

Załącznik nr 3b - Instalacje sanitarne

Załącznik nr 3c - Instalacje elektryczne

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Załącznik nr 5 do Zaproszenia

Załącznik nr 6 do Zaproszenia

***

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż zestawu urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Ochrony Środowiska zlokalizowanego na II piętrze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III” (nr postępowania: GP-Z/66/2014).
Termin składania ofert : do godz. 12.00 dn. 9.05.2014r.

Zaproszenie

Załacznik nr 1 do Zaproszenia
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Załacznik nr 3 do Zaproszenia
Załacznik nr 4 do Zaproszenia
Załacznik nr 5 do Zaproszenia
Załacznik nr 6 do Zaproszenia

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO przygotowującego do uzyskania akredytacji w laboratorium badawczym zgodnie ze specyfikacją (załącznik nr 3 do Zaproszenia) w związku z realizacją Projektu pt.: „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 5 Osi Priorytetowej „Dyfuzja Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie 09.05.2013 r. do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załączniki:
Załacznik nr 1 do zaproszenia
Załacznik nr 2 do zaproszenia
Załącznik nr 3 do zaproszenia
Załącznik nr 4 do zaproszenia
Załacznik nr 5 do zaproszenia
Załacznik nr 6 do zaproszenia
Załacznik nr 7 do zaproszenia

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług mentora dla podmiotów ekonomii społecznej w związku z realizacją Projektu pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie ekonomii społecznej” w wymiarze średnio 10h/m-c przez okres 11 miesięcy (Poszukiwanych jest 7 osób, zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej. Każda z osób świadczyć będzie usługę mentora w wymiarze ok. 10h./m-c, przez okres 11 miesięcy). Kod CPV: 85.30.00.00-2.

Ofezeniartę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2014 r. do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Załącznik nr 1 do Zaproszenia.doc
Załącznik nr 2 do Zaproszenia .doc
Załącznik nr 3 do Zaproszenia.doc
Załącznik nr 4 do Zaproszenia.doc

********
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie indywidualnego doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) w wymiarze 600h w okresie 04.2014 r. – 05.2015 r. w związku z realizacją Projektu pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie ekonomii społecznej”.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2014 r. do godz. 10:00.

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Załącznik nr 1 do Zaproszenia.doc
Załącznik nr 2 do Zaproszenia.doc
Załącznik nr 3 do Zaproszenia.pdf
Załącznik nr 4 do Zaproszenia.pdf

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług marketingowych/promocyjnych (wizualizacja i materiały) dla podmiotów ekonomii społecznej w okresie 04.2014 r. – 05.2015 r. w związku z realizacją Projektu pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie ekonomii społecznej”.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2014 r. do godz. 10:00.

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Załącznik nr 1 do Zaproszenia.doc
Załącznik nr 2 do Zaproszenia.doc
Załącznik nr 3 do Zaproszenia.pdf
Załącznik nr 4 do Zaproszenia.pdf

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie szkoleń/enia na podstawie umowy cywilno – prawnej w terminie nie wcześniej niż 1.03.2014 r. i nie później niż 31.05.2014r. (CPV: 80500000-9) w ramach Projektu pt.: „Od pomysłu do innowacji w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw zgodnie z wymaganiami określonymi w załączeniu.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.2014r. do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

***
W związku z realizacją Projektu pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie ekonomii społecznej”, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (partner Projektu) zaprasza do złożenia oferty na świadczenie indywidualnego doradztwa ds. marketingu w wymiarze 150h (Kod CPV: 79400000-8; 79410000-1; 79000000-4; 79340000-9) zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2014 r. do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zaproszenia

Załacznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzajace spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Załacznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wymagania Indywidualne Doradztwo ds Merketingu Podmiotów Ekonomii Społecznej

***


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup oraz dostawę dwóch kompletów systemu ekspozycyjnego (konstrukcje nośne do systemu: ścianki, kratownice o przekroju trójkąta, oświetlenie) w ramach Projektu pt.: „Transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez modernizację infrastruktury w GPN-T” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 „Rozwój i innowacje w MŚP”, poddziałanie 1.5.1 „Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych” zgodnie z wymaganiami określonymi w załączeniu.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2013 r. do godz. 10:00.

1/ zapytanie ofertowe

2/ załącznik nr 1do zaproszenia

3/ załącznik nr 2 do zaproszenia

4/ załącznik nr 3 do zaproszenia

5/ załącznik nr 4 do zaproszenia

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na doposażenie infrastruktury technicznej i teleinformatycznej Data Center w związku z realizacją Projektu pt.: „Transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez modernizację infrastruktury w GPN-T” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 „Rozwój i innowacje w MŚP” jako działanie „Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych”, poddziałanie „Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych” (1.5.1) zgodnie z wymaganiami określonymi w załączeniu.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2013 r. do godz. 10:00.

1/ zapytanie ofertowe

2/ załącznik nr 1 do zaproszenia

3/ załącznik nr 2 do zaproszenia

4/ załącznik nr 3 do zaproszenia

5/ załącznik nr 4 do zaproszenia

****

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9 (zwany dalej Zamawiającym), zaprasza do udziału w postępowaniu na wybór Inżyniera Kontraktu na prowadzenie inwestycji:

„Modernizacja i przebudowa budynku po-stoczniowego G-321 na potrzeby prototypowni w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

do dnia 16.12.2013 r. do godz. 12:00.

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają Warunki Zamówienia.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Zał. - Warunki Zamówienia wraz z załącznikami:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy;

Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Zał. nr 3 - Wykaz głównych usług

Zał. nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia;

Zał. nr 5 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

Zał. nr 6 - Program funkcjonalno-użytkowy (Pfu);

Rys.1 Plan Sytuacyjny

Rys.2 Rzut piwnicy

Rys.3 Rzut przyziemia

Rys.4 Rzuty I-III piętra

Rys.5 Rzut IV piętra

Rys.6 Rzut V piętra

Rys.7 Rzut VI piętra

Warunki techniczne - OPEC

Warunki techniczne - NETIA

Warunki techniczne - TPSA

Uchwała nr XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni

Plan MPZP

Zał. nr 7 - Podstawowe obowiązki Inżyniera Kontraktu

Zał. nr 8 – Istotne postanowienia umowy

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup oraz dostawę dwóch kompletów systemu ekspozycyjnego (konstrukcje nośne do systemu: ścianki, kratownice o przekroju trójkąta, oświetlenie) w ramach Projektu pt.: „Transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez modernizację infrastruktury w GPN-T” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 „Rozwój i innowacje w MŚP”, poddziałanie 1.5.1 „Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych” zgodnie z wymaganiami określonymi w załączeniu.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2013 r. do godz. 10:00.

Zaproszenie

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

***


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w związku z realizacją Projektu pt.: „Podniesienie aktywności pomorskich przedsiębiorstw z branży ICT na rynku międzynarodowym poprzez organizację misji gospodarczych do Finlandii i Federacji Rosyjskiej (Kaliningradu i Republiki Tatarstanu)” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.6: Promocja gospodarcza regionu, Poddziałanie 1.6.2: Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączeniu.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2013 r. do godz. 10.00.

Zproszenie - Asystent Kierownika Projektu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w związku z realizacją Projektu pt.: „Od pomysłu do innowacji w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw zgodnie z wymaganiami określonymi w załączeniu.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11. 2013 r. do godz. 10.00.

Zaproszenie - Kierownik Projektu

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w związku z realizacją Projektu pt.: „Transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez modernizację infrastruktury w GPN-T” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 „Rozwój i innowacje w MŚP”, poddziałanie 1.5.1 „Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych”, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu elektroniczno-komputerowego zgodnie z wymaganiami określonymi w załączeniu.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2013 r. do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik do zaproszenia nr 1

Załącznik do zaproszenia nr 2

Załącznik do zaproszenia nr 3

Załącznik do zaproszenia nr 4

***

Pytania i odpowiedzi do publikowanego poniżej zaproszenia do złożenia oferty na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych, dygestoriów, komór laminarnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ oraz przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich użytkowania i konserwacji, dla laboratorium Polpharma Biologics zlokalizowanego na parterze budynku biurowo – laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego realizowanego w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo – Technologiczny – Etap III” (nr postępowania: GP-Z/281/2013).

Pytania i odpowiedzi do postępowania GP-Z/281/2013

Pytania i odpowiedzi (cz. 2) do postępowania GP-Z/281/2013

Informacja dotycząca odpowiedzi na pytanie nr 34 do postępowania GP-Z/281/2013

***
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty (zaproszenie nr GP-Z/281/2013) na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych, dygestoriów i komór laminarnych wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ oraz przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich użytkowania i konserwacji, dla laboratorium Polpharma Biologics zlokalizowanego na parterze budynku biurowo-laboratoryjnego „A” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego realizowanego w ramach zadania pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III”

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Specyfikacja.rar

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Projekt umowy.rar

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – Wykaz dokumentacji projektowej, składający się z:

Załącznik nr 3_00 do Zaproszenia - Wykaz dokumentacji projektowej.pdf
Projekt wykonawczy, branża architektura
Zał_3_01_A-2 rew C Rzut I kondygnacji 1:50.pdf
Projekt wykonawczy, instalacja wentylacji i klimatyzacji
Zał_3_02_A-WK1 rew D Wentylacja – schemat cz 1.pdf
Zał_3_03_A-WK2 rew C Wentylacja – schemat cz 2.pdf
Zał_3_04_A-WK3 rew C Wentylacja – schemat cz 3.pdf
Zał_3_05_A-WK5 rew E Rzut parteru.png
Zał_3_06_A-WK15 rew 0 Podłączenie urządzeń procesowych cz II.pdf
Zał_3_07_A-WK19 rew 0 Podłączenie urządzeń procesowych cz IV.pdf
Projekt wykonawczy, instalacje sanitarne
Zał_3_08_A-S2 rew D Kanalizacja – Rzut podziemia.pdf
Zał_3_09_A-S3 rew E Kanalizacja – Rzut kondygnacji I.pdf
Zał_3_10_A-S6 rew B Rozwinięcie kanalizacji laboratoryjnej.pdf
Zał_3_11_A-S7 rew C Rozwinięcie kanalizacji Bio Hazard i sanitarnej.pdf
Zał_3_12_S9 rew B Woda użytkowa – Rzut I kondygnacji.pdf
Zał_3_13_A-S11 rew A Schemat instalacji wody użytkowej.pdf
Zał_3_14_A-S17 rew B Woda SW, DW - Schemat.pdf
Zał_3_15_A-S18 rew B Woda zmiękczona (SW) i demineralizowana (DW) – rzut I kondygnacji.pdf

Projekt wykonawczy, instalacja sprężonego powietrza
Zał_3_16_A-SP1 rew E Sprężone powietrze – schemat.pdf
Zał_3_17_A-SP2 rew D Sprężone powietrze - rzut I kondygnacji.pdf
Projekt wykonawczy, instalacje gazów sprężonych i próżni
Zał_3_18_A-GT1 rew C Schemat instalacji gazów sprężonych i próżni.pdf
Zał_3_19_A-GT2 rew E Rzut instalacji gazów sprężonych i próżni – kondygnacja I.pdf
Projekt wykonawczy, instalacje elektryczne
Zał_3_20_E0 rew A Legenda.pdf
Zał_3_21_E2 rew A Rzut parteru – Plan instalacji siłowych.pdf
Zał_3_22_E3 rew B Rzut parteru – Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania urządzeń technologicznych.pdf
Projekt wykonawczy, instalacje teletechniczne (A-TL4)
• Zał_3_23_TL8-2 rew B Okablowanie strukturalne – Rzut I kondygnacji.pdf
Inna dokumentacja

• Zał_3_24_ST-OGÓLNA-A rew 01 Specyfikacja ogólna.pdf
• Zał_3_25_Wyciąg z Głównego Planu Walidacji.pdf

Załacznik nr 4 do Zaproszenia - Wykaz zrealizowanych zleceń

Załacznik nr 5 do Zaproszenia - Wzór formularza oferty

Załacznik nr 6 do Zaproszenia - Wzór oświadczenia

***
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostawy i montażu urządzeń dla laboratorium Polpharma Biologics zlokalizowanego na parterze budynku biurowo-laboratoryjnego „A” realizowanego w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”, wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ oraz przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich użytkowania i konserwacji. Termin oraz szczegółowe warunki złożenia oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu nr GP-Z/246/2013 z dnia 17.07.2013 r.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że ze względu na zbyt duży rozmiar pliku PDF, rysunek z projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji (A-WK) „Rzut parteru WK5 rew. E” stanowiący element nr 13 załącznika nr 3 do Zaproszenia, nie mógł być zamieszczony na stronie internetowej. Wersję elektroniczną rysunku można otrzymać od Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, ponadto Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępni do wglądu rysunek w wersji papierowej – dane kontaktowe Zamawiającego znajdą Państwo w Rozdziale XI Zaproszenia.

Zaproszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 3 01

Załacznik nr 3 02

Załacznik nr 3 03

Załacznik nr 3 04

Załacznik nr 3 05

Załacznik nr 3 06

Załacznik nr 3 07

Załacznik nr 3 08

Załacznik nr 3 09

Załacznik nr 3 10

Załacznik nr 3 11

Załacznik nr 3 12

Załącznik nr 3 14

Załącznik nr 3 15

Załącznik nr 3 16

Załacznik nr 3 17

Załacznik nr 3 18

Załacznik nr 3 19

Załacznik nr 3 20

Załacznik nr 3 21

Załacznik nr 3 22

Załącznik nr 3 23

Załacznik nr 3 24

Załącznik nr 3 25

Załacznik nr 3

metryczka


Wytworzył: Izabela Disterheft (31 sierpnia 2015)
Opublikował: Anna Różycka (9 kwietnia 2015, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Iwona Paliszewska (1 września 2015, 08:04:01)
Zmieniono: Opublikowano Zaproszenie do złożenia oferty GP-Z/374/2015

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3469