Zapytanie ofertowe nr BOT/117/2019


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: „Opracowanie projektu budowy parkingu Gp-04 usytuowanego w miejscowości Gdynia, przy ul. Czechosłowackiej 3 i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Termin składania ofert: do dn. 08.04.2019 r. do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert: dn. 08.04.2019 r. , godz. 12.00.

Zaproszenie do złożenia oferty BOT_117_2019 (Gp-04) (411kB) pdf
Załącznik nr 1 do Zaproszenia-wzór umowy (Gp-04) (457kB) pdf
Załącznik nr 2 do Zaproszenia_formularz ofertowy (182kB) word
Załącznik nr 3 do zaproszenia_wykaz zrealizowanych zleceń (178kB) word
Załącznik nr 4 do Zaproszenia_wzór oświadczenia Wykonawcy (177kB) word
Załącznik nr 5 do Zaproszenia-informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gp-04) (46kB) pdf
Załącznik nr 6 do Zaproszenia-opis przedmiotu zamowienia (Gp-04) (2386kB) pdf
Załącznik nr 7 Mapa z lokalizacją parkingu Gp-04 (190kB) pdf
Załącznik nr 1 do regulaminu-parking Gp-04 (41kB) pdf
Załącznik nr 1 do Umowy-oświadczenie Wykonawcy nr 1 (Gp-04) (109kB) pdf
Załącznik nr 2 do Umowy-formularz ofertowy (Gp-04) (91kB) pdf
Załącznik nr 3 do Umowy-protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej (Gp-04) (96kB) pdf
Załącznik nr 4 do Umowy-sprawozdanie z postępu prac (Gp-04) (39kB) pdf
Załącznik nr 5 do Umowy-informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gp-04) (47kB) pdf
Załącznik nr 6 do Umowy-opis przedmiotu zamówienia (Gp-04) (2373kB) pdf
Załącznik nr 9 do Umowy-oświadczenie Wykonawcy nr 2 (Gp-04) (44kB) pdf

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania BOT_117_2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania BOT_117_2019 (38kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (20 marca 2019)
Opublikował: Dominik Boratyński (21 marca 2019, 15:38:26)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (18 kwietnia 2019, 15:32:26)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 282