Zapytanie ofertowe nr BOT/118/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: „Opracowanie projektu budowy parkingu Gp-213 usytuowanegow miejscowości Gdynia, przy ul. Czechosłowackiej 3 i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Termin składania ofert: do dn. 08.04.2019 r. do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert: dn. 08.04.2019 r. , godz. 12.00.


Zaproszenie do złożenia oferty BOT_118_2019 (Gp-213) (413kB) pdf
Załącznik nr 1 do Zaproszenia-wzór umowy (Gp-213) (449kB) pdf
Załącznik nr 2 do Zaproszenia_formularz ofertowy (181kB) word
Załącznik nr 3 do zaproszenia_wykaz zrealizowanych zleceń (178kB) word
Załącznik nr 4 do Zaproszenia_wzór oświadczenia Wykonawcy (177kB) word
Załącznik nr 5 do Zaproszenia-informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gp-213) (45kB) pdf
Załącznik nr 6 do Zaproszenia-opis przedmiotu zamówienia (Gp-213) (92kB) pdf
Załącznik nr 7 Mapa z lokalizacja parkingu Gp-213 (180kB) pdf
Załącznik nr 1 do regulaminu-parking Gp-213 (43kB) pdf
Załącznik nr 1 do Umowy-oświadczenie Wykonawcy nr 1 (Gp-213) (110kB) pdf
Załącznik nr 2 do Umowy-formularz ofertowy (Gp-213) (84kB) pdf
Załącznik nr 3 do Umowy-protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej (Gp-213) (95kB) pdf
Załącznik nr 4 do Umowy-sprawozdanie z postępu prac (Gp-213) (37kB) pdf
Załącznik nr 5 do Umowy-informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gp-213) (49kB) pdf
Załącznik nr 6 do Umowy-opis przedmiotu zamówienia (Gp-213) (105kB) pdf
Załącznik nr 9 do Umowy-oświadczenie Wykonawcy nr 2 (Gp-213) (42kB) pdf


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania BOT_118_2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania BOT_118_2019 (41kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (20 marca 2019)
Opublikował: Dominik Boratyński (21 marca 2019, 15:50:41)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (18 kwietnia 2019, 15:34:13)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 385