Zapytanie ofertowe nr BOT/119/2019


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: „Opracowanie projektu budowy parkingu Gp-330/2 usytuowanegow miejscowości Gdynia, przy ul. Czechosłowackiej 3 i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Termin składania ofert: do dn. 08.04.2019 r. do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert: dn. 08.04.2019 r. , godz. 12.00.

Zaproszenie do złożenia ofery BOT_119_2019 (Gp-330_2) (425kB) pdf
Załącznik nr 1 do Zaproszenia-wzór umowy (Gp-330_2) (455kB) pdf
Załącznik nr 2 do Zaproszenia_formularz ofertowy (182kB) word
Załącznik nr 3 do Zaproszenia_wykaz zrealizowanych zleceń (178kB) word
Załącznik nr 4 do Zaproszenia_wzór oświadczenia Wykonawcy (177kB) word
Załącznik nr 5 do Zaproszenia-informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gp-330_2) (47kB) pdf
Załącznik nr 6 do Zaproszenia-opis przedmiotu zamówienia (Gp-330_2) (87kB) pdf
Załącznik nr 7 Mapa z lokalizacją parkingu Gp-330_2 (142kB) pdf
Załącznik nr 1 do regulaminu-parking Gp-330_2 (42kB) pdf
Załącznik nr 1 do Umowy-Oświadczenie Wykonawcy nr 1 (Gp-330_2) (111kB) pdf
Załącznik nr 2 do Umowy-formularz ofertowy (Gp-330_2) (94kB) pdf
Załącznik nr 3 do Umowy-protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej (Gp-330_2) (102kB) pdf
Załącznik nr 4 do Umowy-sprawozdanie z postępu prac (Gp-330_2) (38kB) pdf
Załącznik nr 5 do Umowy-informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gp-330_2) (47kB) pdf
Załącznik nr 6 do Umowy-opis przedmiotu zamówienia (Gp-330_2) (87kB) pdf
Załącznik nr 9 do Umowy-oświadczenie Wykonawcy nr 2 (Gp-330_2) (44kB) pdf

Informacja o rozsrzygnięciu postępowania BOT_119_2019

Informacja o rozsrzygnięciu postępowania BOT_119_2019 (38kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (20 marca 2019)
Opublikował: Dominik Boratyński (21 marca 2019, 16:02:10)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (18 kwietnia 2019, 15:36:15)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 472