Zapytanie ofertowe nr BOT/146/2019


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/146/2019 z dn. 31.05.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę nieużytkowanych budynków biurowych ZEW-80 (C, D, E, E/1 F, G) oraz ZEW-81 A i B, położonych na działce o numerze ewidencyjnym 198/30, obręb Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. Puck”.

Termin składania ofert: 13.06.2019r., g. 15:00
Termin realizacji zadania: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postepowaniu znajduje się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe_BOT-146-2019_Projekt wyburzenia budynków ul. Widokowa w Kartoszynie (346kB) pdf
1.0_Zał. nr 1 do zapytania BOT-146-2019_Wzór umowy (477kB) pdf
1.1_Zał. nr 1 do Umowy_Oświadczenie Wykonawcy ws przekazania autorskich praw majątkowych (172kB) pdf
1.2_Zał. nr 2 do Umowy_Protokół zdawczo odbiorczy (79kB) pdf
1.3_Zał. nr 3 do Umowy_Sprawozdanie z postepprac projektowych (53kB) pdf
1.4_Zał. nr 4 do Umowy_FORMULARZ OFERTY (128kB) pdf
1.5_Zał. nr 5 do Umowy_Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (3927kB) pdf
2.0_Zał. nr 2 do zapytania BOT-146-2019_Wykaz wykonanych usług (66kB) pdf
3.0_Zał. nr 3 do zapytania BOT-146-2019_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące klauzuli RODO. (110kB) pdf

Zamawiający publikuje zaktualizowany załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, który należy złożyć wraz z ofertą.

3.0_Zał. nr 3 do zapytania BOT-146-2019_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące klauzuli RODO - zmiana (799kB) pdf

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 6.06.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 6.06.2019 r. (76kB) pdf

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania (50kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (31 maja 2019)
Opublikował: Dominik Boratyński (3 czerwca 2019, 15:40:24)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (21 czerwca 2019, 11:27:31)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 396