Zapytanie ofertowe nr BOT/309/AL/2019


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/309/AL/2019 z dn. 23.07.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie monitoringu wraz z oczyszczeniem, odmuleniem i częściowym frezowaniem rurociągów oraz założeniem Książki Obiektu Budowlanego - dla kanalizacji deszczowej o śr. od 150 do 1600mm i długości łącznej ok. 15.000,0 m – zlokalizowanych na terenie Podstrefy Żarnowiec w m. Kartoszyno (gm. Krokowa) i Nadole (gm. Wejherowo)”.

Termin składania ofert: 05.08.2019r., g. 14:00

Termin realizacji zadania: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postepowaniu znajdują się w załącznikach.


1_Zapytanie ofertowe BOT-309-AL-2019 (4652kB) pdf
2_Zał nr 1 do Zapytania BOT-309-AL-2019 - Wzór umowy (1814kB) pdf
3_Zał nr 1 do Umowy - Formularz oferty (1306kB) pdf
4_Zał nr 2 do Umowy_protokół zdawczo-odbiorczy (725kB) pdf
5_Zał nr 3 do Umowy_mapy orientacyjne (4665kB) pdf
6_Zał nr 4 do Umowy_Instrukcja BHP dla PODWYKONAWCY_20.06.2018r (384kB) pdf
7_Zał nr 2 do Zapytania BOT-309-AL-2019 - wykaz zrealizowanych zleceń (673kB) pdf
8_Zał nr 3 do Zapytania BOT-309-AL-2019_RODO (838kB) pdf


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/309/AL/2019 z dn. 23.07.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie monitoringu wraz z oczyszczeniem, odmuleniem i częściowym frezowaniem rurociągów oraz założeniem Książki Obiektu Budowlanego - dla kanalizacji deszczowej o śr. od 150 do 1600mm i długości łącznej ok. 15.000,0 m – zlokalizowanych na terenie Podstrefy Żarnowiec w m. Kartoszyno (gm. Krokowa) i Nadole (gm. Wejherowo)”.

Informacja o wyborze Wykonawcy zadania, znajduje się w załączniku.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania BOT-309-2019 (451kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (23 lipca 2019)
Opublikował: Dominik Boratyński (29 lipca 2019, 15:53:51)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (14 sierpnia 2019, 16:19:23)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 330