Zapytanie ofertowe nr BOT/471/AL/2019


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/471/AL/2019 z dn. 24.10.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie renowacji komór rewizyjnych, oczyszczenie syfonu o śr. 1000 mm i dłg. 12 mb, monitoring przykanalików o średnicach Dn 150 – 315 mm i dłg. ok 300 mb. oraz wykonanie przeglądów dwóch zespołów podczyszczających (osadnik/separator substancji ropopochodnych) na sieci deszczowej PSSE sp. z o.o. – zlokalizowanej na terenie Podstrefy Tczew Czatkowy – rejon ulic Retmańskiej, Mamerta Stankiewicza, Czatkowskiej i Malinowskiej”.


Termin składania ofert: 31.10.2019r., g. 14:00
Termin realizacji zadania: 4 tygodnie od dnia przyjęcia umowy do realizacji.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postepowaniu znajdują się w załącznikach.


Zapytanie ofertowe BOT-471-AL-2019_naprawa KD w Tczewie (4256kB) pdf
Zał. 1 do Zapytania BOT-471-AL-2019_wzór umowy (1719kB) pdf
Zał. 1.1 do Zapytania BOT-471-AL-2019_OPZ (8192kB) pdf
Zał. 1.1.1 do Zapytania BOT-471-AL-2019_zał. 1 do OPZ-mapa orientacyjna (2756kB) pdf
Zał. 1.1.2 do Zapytania BOT-471-AL-2019_zał. 2 do OPZ-wzór wniosku materiałowego (33kB) pdf
Zał. 1.2 do Zapytania BOT-471-AL-2019_Formularz Oferty (1163kB) pdf
Zał. 1.3 do Zapytania BOT-471-AL-2019_Instrukcja dla Wykonawcy (1007kB) pdf
Zał. 2 do Zapytania BOT-471-AL-2019_wykaz zrealizowanych zleceń (669kB) pdf
Zał. 3 do Zapytania BOT-471-AL-2019_klauzula RODO (783kB) pdf


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/471/AL/2019 z dn. 24.10.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie renowacji komór rewizyjnych, oczyszczenie syfonu o śr. 1000mm i dłg. 12 mb, monitoring przykanalików o średnicach Dn 150 – 315 mm i dłg. ok 300 mb. oraz wykonanie przeglądów dwóch zespołów podczyszczających (osadnik/separator substancji ropopochodnych) na sieci deszczowej PSSE sp. z o.o. – zlokalizowanej na terenie Podstrefy Tczew Czatkowy – rejon ulic Retmańskiej, Mamerta Stankiewicza, Czatkowskiej i Malinowskiej.”

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania, znajduje się w załączniku.

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania BOT-471-AL-2019 (475kB) pdf

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o anulowaniu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/471/AL/2019 z dn. 24.10.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie renowacji komór rewizyjnych, oczyszczenie syfonu o śr. 1000mm i dłg. 12 mb, monitoring przykanalików o średnicach Dn 150 – 315 mm i dłg. ok 300 mb. oraz wykonanie przeglądów dwóch zespołów podczyszczających (osadnik/separator substancji ropopochodnych) na sieci deszczowej PSSE sp. z o.o. – zlokalizowanej na terenie Podstrefy Tczew Czatkowy – rejon ulic Retmańskiej, Mamerta Stankiewicza, Czatkowskiej i Malinowskiej."

Informacja o anulowaniu postępowania, znajduje się w załączniku.

Informacja o anulowaniu postepowania BOT-471-AL-2019 (460kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (24 października 2019)
Opublikował: Dominik Boratyński (24 października 2019, 14:52:14)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (15 listopada 2019, 10:58:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270