Zapytanie ofertowe nr BOT/535/AL/2019


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/535/AL/2019 z dn. 15.11.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie renowacji komór rewizyjnych, oczyszczenie syfonu o śr. 1000mm i dłg. 12 mb, monitoring przykanalików o średnicach Dn 150 – 315 mm i dłg. ok 300 mb. oraz wykonanie przeglądów dwóch zespołów podczyszczających (osadnik/separator substancji ropopochodnych) na sieci deszczowej PSSE sp. z o.o. – zlokalizowanej na terenie Podstrefy Tczew Czatkowy – rejon ulic Retmańskiej, Mamerta Stankiewicza, Czatkowskiej i Malinowskiej".

Termin składania ofert: 25.11.2019r., g. 14:00
Termin realizacji zadania: 4 tygodnie od dnia przyjęcia umowy do realizacji.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postepowaniu znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe BOT-535-AL-2019_naprawa KD w Tczewie (4442kB) pdf
Zał. 1 do Zapytania BOT-535-AL-2019_wzór umowy (1719kB) pdf
Zał. 1.1 do Zapytania BOT-535-AL-2019_OPZ (8192kB) pdf
Zał. 1.1.1 do Zapytania BOT-535-AL-2019_zał. 1 do OPZ-mapa orientacyjna (2756kB) pdf
Zał. 1.1.2 do Zapytania BOT-535-AL-2019_zał. 2 do OPZ-wzór wniosku materiałowego (33kB) pdf
Zał. 1.2 do Zapytania BOT-535-AL-2019_Formularz Oferty (1241kB) pdf
Zał. 1.3 do Zapytania BOT-535-AL-2019_Instrukcja dla Wykonawcy (1007kB) pdf
Zał. 2 do Zapytania BOT-535-AL-2019_wykaz zrealizowanych zleceń (669kB) pdf
Zał. 3 do Zapytania BOT-535-AL-2019_klauzula RODO (783kB) pdf


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/535/AL/2019 z dn. 15.11.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie renowacji komór rewizyjnych, oczyszczenie syfonu o śr. 1000mm i dłg. 12 mb, monitoring przykanalików o średnicach Dn 150 – 315 mm i dłg. ok 300 mb. oraz wykonanie przeglądów dwóch zespołów podczyszczających (osadnik/separator substancji ropopochodnych) na sieci deszczowej PSSE sp. z o.o. – zlokalizowanej na terenie Podstrefy Tczew Czatkowy – rejon ulic Retmańskiej, Mamerta Stankiewicza, Czatkowskiej i Malinowskiej".

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania, znajduje się w załączniku.

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania BOT-535-AL-2019 (499kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (15 listopada 2019)
Opublikował: Dominik Boratyński (15 listopada 2019, 15:32:28)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (6 grudnia 2019, 12:53:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 476