Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług zarządzania nieruchomościami

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług zarządzania nieruchomościami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni przy ul. Czechosłowacka 3 oraz w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3 (zakres świadczonych usług oraz wymagania zostały określone w Zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach). 
Zarządzanie obejmuje zarówno budynki, jak również powierzchnie zewnętrzne. Oferta dotyczy świadczenia usług do końca roku 2016 z możliwością przedłużenia na czas określony 5 lat - po tym czasie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do renegocjacji warunków umowy. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość przesunięcia terminów planowanych zarówno podpisania umowy jak również rozstrzygnięcia postępowania. Złożone oferty mają charakter wiążący. PSSE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny. 

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej Zamawiającemu na adres: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2016 r. do godz. 10.00.


metryczka


Wytworzył: Wiktoria Mazur (29 kwietnia 2016)
Opublikował: Anna Różycka (29 kwietnia 2016, 17:27:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 999