Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.33.1.2021.AL

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DOT-ZOT.260.33.1.2021.AL z dn. 26.08.2021r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na naprawę uszkodzonego drenażu Dn 300 oraz uszkodzonej studzienki rewizyjnej na kanalizacji deszczowej Dn 500 w Kartoszynie, gm. Krokowa, pow. pucki – podstrefa Żarnowiec. 

Termin składania ofert: 10.09.2021r., g. 14:00

Termin realizacji zadania: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Zaproszenie nr DOT-ZOT.260.33.1.2021.AL- naprawa drenażu Kartoszyno (6993kB) pdf
1.0_zał. 1 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.33.1.2021.AL_Wzór umowy (8192kB) pdf
1.1_zał. 1 do Umowy_OPZ (8192kB) pdf
1.2_zał. 2 do Umowy_Formularz ofertowy (1529kB) pdf
1.3_zał. 3 do Umowy_wzór protokołu końcowego odbioru robót (2146kB) pdf
1.5_zał. 5 do Umowy_szczegółowy zakres dokument. odbiorowej (868kB) pdf
1.8_zał. 8 do Umowy_inf.przek. przez Wykonawcę (809kB) pdf
1.9_zał. 9 do Umowy_inf. przek. przez Zamawiającego (827kB) pdf
2.0_zał. 2 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.33.1.2021.AL_Wykaz zleceń (581kB) pdf
3.0_zał. 3 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.33.1.2021.AL_RODO (784kB) pdf

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wprowadzeniu zmiany do postępowania nr DOT-ZOT.260.33.1.2021.AL z dn. 26.08.2021r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na naprawę uszkodzonego drenażu Dn 300 oraz uszkodzonej studzienki rewizyjnej na kanalizacji deszczowej Dn 500 w Kartoszynie, gm. Krokowa, pow. pucki – podstrefa Żarnowiec, polegającej na dołączeniu do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 1.0 do Zaproszenia, dodatkowego załącznika opatrzonego nr 10, tj. oświadczenia Zamawiającego o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.
 
Szczegóły zmian zawierają załączniki:
 
- informacja o zmianie,
- Zał. 10 do Umowy

20210830_DOT-ZOT.260.33.2.2021.AL_informacja o zmianie (505kB) pdf
1.10_zał. 10 do Umowy_oświadczenie Zamawiającego (425kB) pdf

Informacja o anulowaniu postępownania

Informacja o anulowaniu postępownania (495kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Chajewski (26 sierpnia 2021)
Opublikował: Dominik Boratyński (27 sierpnia 2021, 14:02:35)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (20 września 2021, 15:31:21)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 257