Zapytanie ofertowe DOT-ZOB.260.7.1.KS.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Remont dachu budynku nr Ga/Gs39 zlokalizowanego w obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o.  w mieście Gdynia ul. Czechosłowacka 3 - działka nr ewidencyjny 586 obręb 0026.

Zaproszenie do złożenia oferty (7123kB) pdf

Załącznik nr 1 do zaproszenia - wzór Umowy (8192kB) pdf
Załącznik nr 2 do zaproszenia - formularz oferty (1575kB) pdf
Załącznik nr 3 do zaproszenia - wykaz usług (445kB) pdf
Załącznik nr 4 do zaproszenia - oświadczenie Wykonawcy (452kB) pdf
Załącznik nr 5 do zaproszenia - Program Funkcjonalno-Użytkowy (8192kB) pdf
Załącznik nr 6 do zaproszenia - protokół odbycia wizji lokalnej (355kB) pdf
Załącznik nr 7 do zaproszenia - oświadczenie RODO (1686kB) pdf

Załącznik nr 1 do Umowy - Program Funkcjonalno-Użytkowy (8192kB) pdf
Załącznik nr 3 do Umowy - oświadczenie Wykonawcy (2039kB) pdf
Załącznik nr 4 do Umowy - szczegółowy zakres dokumentacji odbiorowej (650kB) pdf
Załącznik nr 5 do Umowy - zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom działających w jego imieniu (916kB) pdf
Załącznik nr 6 do Umowy - zakres informacji przekazywanych przez Zamawiającego osobom działających w jego imieniu (843kB) pdf
Załącznik nr 7 do Umowy - protokół zdawczo-odbiorczy (549kB) pdf
Załącznik nr 8 do Umowy - wzór protokołu końcowego odbioru robót (4032kB) pdf
Załącznik nr 10 do Umowy - obowiązki w zakresie BHP (8192kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf (422kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (506kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Chajewski (14 września 2021)
Opublikował: Dominik Boratyński (20 września 2021, 12:02:42)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (3 listopada 2021, 15:57:07)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 406