Przedmiot działania Spółki

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest:

  • 68.10.Z      Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
  • 68.20.Z      Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
  • 68.31.Z      Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
  • 68.32.Z      Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.Spółka zarządza Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i zgodnie z planem rozwoju strefy, wydanym regulaminem strefy oraz przepisami prawa podejmuje działania zmierzające do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

metryczka


Wytworzył: Iwona Paliszewska (15 lipca 2013)
Opublikował: Iwona Paliszewska (16 lipca 2013, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7852