Struktura własnościowa

Postanowieniem z dnia 12.05.2015 r. (sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/008634/15/417) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zarejestrował zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Spółki polegające na:

  • podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 376.603.000,00 PLN,
  • zmianie struktury własnościowej.

LISTA WSPÓLNIKÓW Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA z siedzibą w Sopocie

Lp.WspólnikLiczba udziałówWartość 1 uziałuŁączna nominalna warość udziałów
1.2. 3.4.5.
1. SKARB PAŃSTWA225.2251.000,-225.225.000,-
2. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE16.0001.000,-16.000.000,-
3.GMINA MIASTA GDAŃSK12.7141.000,-12.714.000,-
4. GMINA MIASTA TCZEW7.3781.000,-7.378.000,-
5.GMINA MIASTA MALBORK1.3201.000,-1.320.000,-
6. GMINA CHOJNICE8571.000,-857.000,-
7. GMINA CZŁUCHÓW5171.000,-517.000,-
8.GMINA MIASTA KWIDZYN3.5321.000,-3.532.000,-
9.WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE11.0001.000,-11.000.000,-
10.GMINA - MIASTO i GMINA SZTUM4131.000,-413.000,-
11.GMINA MIASTA STARGARD
7.0001.000,-7.000.000,-
12.AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.90.0001.000,-90.000.000,-

RAZEM375 956*x375.956.000,-**

Wysokość kapitału zakładowego to 376 603 000 zł. Kapitał zakładowy jest wyższy od łącznej wartości nominalnej istniejących udziałów, ponieważ uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 2/2009 z dnia 16.06.2009 r.  umorzono z czystego zysku spółki 647 udziałów objętych przez GMINĘ TCZEW.

Kapitał zakładowy: 376.603.000,00 PLN (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące 00/100)

***

Postanowieniem z dnia 11.10.2013 r. (sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/017646/13/810) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zarejestrował zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Spółki polegające na:

  • podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 255.603.000,00 PLN,
  • zmianie struktury własnościowej.
LISTA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Lp. Wspólnik Liczba udziałów Wartość 1 uziału Łączna nominalna warość udziałów
1. 2.  3. 4. 5.
1.  SKARB PAŃSTWA 179.225 1.000,- 179.225.000,-
2.  WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 16.000 1.000,- 16.000.000,-
3. GMINA MIASTA GDAŃSK 12.714 1.000,- 12.714.000,-
4.  GMINA MIASTA TCZEW 7.378 1.000,- 7.378.000,-
5. GMINA MIASTA MALBORK 1.320 1.000,- 1.320.000,-
6.  GMINA CHOJNICE 857 1.000,- 857.000,-
7.  GMINA CZŁUCHÓW 517 1.000,- 517.000,-
8. GMINA MIASTA KWIDZYN 3.532 1.000,- 3.532.000,-
9. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE 11.000 1.000,- 11.000.000,-
10. GMINA - MIASTO i GMINA SZTUM 413 1.000,- 413.000,-
11. GMINA MIASTA STARGARD
7.000 1.000,- 7.000.000,-
12. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 15.000 1.000,- 15.000.000,-

RAZEM 254 956* x 254.956.000,-*

        *Wysokość kapitału zakładowego to 255 603 000 zł. Kapitał zakładowy jest wyższy od łacznej wartosci nominalnej istniejacych udziałow, ponieważ uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 2/2009 z dnia 16.06.2009 r.  umorzono z czystego zysku spółki 647 udziałow objetych przez GMINĘ TCZEW.

Kapitał zakładowy: 255.603.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sześćset trzy tysiące 00/100)

***

Postanowieniem z dnia 17.01.2013 r. (sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/022448/12/059) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zarejestrował zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Spółki polegające na:

  • podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 240.603.000,00 PLN,
  • zmianie struktury własnościowej.
LISTA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Wspólnik Liczba
udziałów
Wartość udziału Razem wartość udziałów
1. Skarb Państwa 179 225 1 000 179 225 000
2. Woj. Pomorskie 16 000 1 000 16 000 000
3. Gmina Miasta Gdańsk 12 714 1 000 12 714 000
4. Woj Kujawsko-Pomorskie 11 000 1 000 11 000 000
5. Gmina Miasta Tczew 7 378 1 000 7 378 000
6. Gmina miasta Kwidzyn 3 532 1 000 3 532 000
7. Gmina Miasta Malbork 1 320 1 000 1 320 000
8. Gmina Chojnice 857 1 000 857 000
9. Gmina Człuchów 517 1 000 517 000
10. Gmina - Miasto i Gmina Sztum 413 1 000 413 000
11. Gmina Miasta Starogard
7 000 1 000 7 000 000
RAZEM: 240 603 X 240 603 000

(słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset trzy udziały)

Kapitał zakładowy: 240.603.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście czterdzieści milionów sześćset trzy tysiące 00/100)

metryczka


Wytworzył: Jacek Formela (2 czerwca 2015)
Opublikował: Iwona Paliszewska (22 października 2013, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Michał Rafałowicz (3 października 2017, 07:52:21)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9393