Zarząd

„W dniu 19 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego w drodze uchwał nr 8/2019 i 9/2019 udzielono absolutorium Panu Przemysławowi Sztanderze – Prezesowi Zarządu w 2018 r. oraz Panu   Pawłowi Lulewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu w 2018 r z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.”
„W dniu 10 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego, w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki, została podjęta uchwała nr 37/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania, z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, podczas którego zostaną zatwierdzone sprawozdania za rok obrotowy 2018, na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pana Przemysława Sztandery”.


 
„W dniu 10 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego, w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki, została podjęta uchwała nr 39/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania, z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, podczas którego zostaną zatwierdzone sprawozdania za rok obrotowy 2018, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pana Pawła Lulewicza”.

W dniu 28 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego w drodze uchwał 8/2018, 9/2018 i 10/2018 udzielono absolutorium Pani Aleksandrze Jankowskiej - Prezesowi Zarządu w 2017 r., Panu Andrzejowi Marszk - Wiceprezesowi Zarządu w 2017 r. oraz Panu Pawłowi Lulewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu w 2017 r. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
***
W dniu 25 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej podczas którego została podjęta uchwała nr 51/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania Pani Aleksandry Jankowskiej z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

***
 W dniu 23 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego w drodze uchwał nr 11/2017 i 12/2017 nie udzielono absolutorium Pani Teresie Kamińskiej – Prezesowi Zarządu w 2016 r. oraz Panu Józefowi Adamowi Bela – Wiceprezesowi Zarządu w 2016 r. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwał nr 13/2017 i 14/2017 udzieliło absolutorium Pani Aleksandrze Jankowskiej – Prezesowi Zarządu w 2016 r. oraz Panu Andrzejowi Marszk – Wiceprezesowi Zarządu w 2016 r. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

***
W dniu 4 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego została podjęta uchwała nr 14/2017 z dnia 4 marca 2017 roku w sprawie powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pana Pawła Lulewicza.

***
W dniu 7 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej podczas którego została podjęta uchwała nr 9/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie odwołania Pana Andrzeja Marszk z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

***
W dniu 27 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego przedstawiciel Ministra Rozwoju złożył oświadczenie (zgodnie z § 19 ust. 1 Umowy Spółki) w sprawie powołania z dniem 27 czerwca 2016 r. na nową, wspólną kadencję dwóch członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.:
- Panią Aleksandrę Jankowską na funkcję Prezesa Zarządu,
- Pana Andrzeja Marszk na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w drodze uchwał nr 8/2016 i 9/2016 nie udzielono absolutorium Pani Teresie Kamińskiej – Prezesowi Zarządu w 2015 r. oraz Panu Jozefowi Adamowi Bela – Wiceprezesowi Zarządu w 2015 r. z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.”

***
W dniu 8 lutego 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego przedstawiciel Ministra Rozwoju złożył oświadczenie (zgodnie z § 19 ust. 1 Umowy Spółki) o odwołaniu dotychczasowego Zarządu tj. Pani Teresy Kamińskiej – Prezes Zarządu i Pana Józefa Adama Bela – Wiceprezesa Zarządu, a także o powołaniu nowego Zarządu w składzie:Pani Aleksandra Jankowska – Prezes Zarządu,Pan Andrzej Marszk – Wiceprezes Zarządu.

***
W dniu 12 czerwca 2015  r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego  w drodze uchwał nr 10/2015 i 11/2015 udzielono absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

***
W dniu 6 czerwca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego:
- uchwałami nr 7/2014 i 8/2014 udzielono absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

***
 W dniu 7 czerwca 2013 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego przedstawiciel Ministra Gospodarki (zgodnie z § 19 ust. 1 Umowy Spółki) przedstawił Wspólnikom oświadczenie Ministra Gospodarki w sprawie powołania z dniem 7 czerwca 2013 r. na nową wspólną kadencję dwóch członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.:
Panią Teresę Kamińską na funkcję Prezes Zarządu,Pana Józefa Adama Bela na funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Kompetencje Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (0kB) html

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wawrzyniak (29 czerwca 2016)
Opublikował: Iwona Paliszewska (9 czerwca 2014, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Danuta Kostenecka (21 czerwca 2019, 11:24:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11961