Inne ogłoszenia

Inne ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki z dnia 21.10.2020 r.

W dniu 21 października 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 40/2020 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.  Ogłoszenie [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki

„W związku z upływem kadencji Zarządu, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 7 maja 2019 r. została podjęta uchwała nr 26/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa [...]

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko prezesa zarządu PSSE Media Operator sp. z o.o.

Rada Nadzorcza PSSE Media Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-873), przy ul. Na Ostrowiu 15/20, działając na podstawie § 13 ust. 2 Umowy PSSE Media Operator Sp. z o.o. oraz uchwały nr 2 z dnia 6 maja 2019 roku Rady Nadzorczej [...]

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z dnia 13.11.2018 r.

W dniu 8 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego została podjęta uchwała nr 51/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej [...]

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z dnia 9.11.2018 r.

W dniu 8 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego została podjęta uchwała nr 49/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu [...]

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z dnia 4.10.2018 r.

W dniu 2 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej podczas którego została podjęta uchwała nr 47/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu [...]

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego "START - UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów"

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego: "START - UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów". [...]

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z dnia 19.04.2018 r.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego została podjęta uchwała nr 15/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu [...]

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego Poland Prize

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego: Poland Prize. [...]

Obwieszczenie nr PSSE.P.6740.1.2.4.2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., wypełniając obowiązek wynikający z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenia nr PSSE.St.6740.1.41.3.2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., wypełniając obowiązek wynikający z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie nr PSSE.Tc.6740.1.42.3.2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., wypełniając obowiązek wynikający z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

W dniu 12 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej podczas którego została podjęta uchwała nr 7/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej [...]

Ogłoszenie dot. naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego została podjęta uchwała nr 71/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej [...]

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

W dniu 23 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego została podjęta uchwała nr 61/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu [...]

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu Spółki

W dniu 25 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej podczas którego została podjęta uchwała nr 52/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej [...]

Zaproszenie do składania zgłoszeń PSSE_13_DB z dnia 15.05.2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9 Zaprasza do składania zgłoszeń inwestorów podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach objętych [...]

Zaproszenie do składania zgłoszeń PSSE_12_DB z dnia 15 maja 2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9 Zaprasza do składania zgłoszeń inwestorów podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach objętych [...]

Odwołanie Wiceprezesa PSSE

W dniu 7 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej podczas którego została podjęta uchwała nr 9/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie odwołania Pana Andrzeja Marszk z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki [...]

Postępowanie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W dniu 7 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej podczas którego została podjęta uchwała nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej [...]

Zaproszenie do składania zgłoszeń inwestorów przez podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku, objętej granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, zaprasza do składania zgłoszeń inwestorów podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku, objętej [...]

metryczka