Inne przetargi

Inne przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP.4.12.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: realizację szkoleń grupowych dla Uczestników projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości” - trzecia grupa szkoleń. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu DOP.1.12.2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [...]

Ogłoszenie o zamówieniu DOP/6/10/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: realizację szkoleń grupowych dla Uczestników projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości” - druga grupa szkoleń.  [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/4/10/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. w imieniu własnym oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:Wycenę aktywów PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych na Wyspie Ostrów oraz wartości [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/1/9/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zaprasza do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na: świadczenie obsługi prawnej na rzecz PSSE Sp. z o.o. z siedzibąw Sopocie z wyłączeniem bieżącej obsługi [...]

Ogłoszenie o zamówieniu DOP/4/8/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zaprasza ponownie do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: realizację szkoleń grupowych dla Uczestników projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości”. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu DOP/3/8/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: realizację szkoleń grupowych dla Uczestników projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości”. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/1/3/2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zaprasza do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na: świadczenie obsługi prawnej na rzecz PSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie z wyłączeniem bieżącej [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/2/12/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Pomorskiej [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/3/6/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza ponownie do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Realizację szkoleń grupowych z zakresu podstaw rachunkowości z elementami rachunkowości [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/4/4/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Realizacja szkoleń grupowych z zakresu podstaw rachunkowości z elementami rachunkowości informatycznej.W dniu [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/3/2/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający)  zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Realizację w systemie projektuj i buduj zadania p.n.: „Modernizacja Żurawi wypadowych WEB Eberswalde nr1 i nr4 [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/6/12/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym ponownie zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: "Realizację szkoleń grupowych „ECDL PROFILE DIGCOMP 6”wraz z usługami towarzyszącymi" [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/6/11/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: dostawę dwóch bram rolowanych. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/4/11/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Pomorskiej [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP/5/10/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. [...]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM - numer sprawy: DOP/2/10/2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż kanalizacji teletechnicznej, czyli urządzenia przesyłowego w rozumieniu art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, przebiegającej na odcinku od Elektrowni Szczytowo – Pompowej w Czymanowie [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DPS/1/7/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: "Realizację szkoleń grupowych „ECDL PROFILE DIGCOMP 6”wraz z usługami towarzyszącymi" [...]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM - numer sprawy: DOP/4/6/2018

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż kanalizacji teletechnicznej, czyli urządzenia przesyłowego w rozumieniu art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, przebiegającej na odcinku od Elektrowni Szczytowo – Pompowej w [...]

Ogłoszenie GPNT/217/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Pomorskiej [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DPS_1_12_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Przeprowadzenie szkoleń grupowych w ramach projektu  „Kwalifikacje dla Pomorzan” – kursy SEP [...]

Ogłoszenie GPNT/2/PN/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usług zarządzania oraz administrowania nieruchomościami wraz z usługami towarzyszącymi [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr DPS_1_09_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie szkoleń grupowych w ramach projektu „Kwalifikacje dla Pomorzan” (nr postępowania [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr GPNT_1_PN_2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług zarządzania oraz administrowania nieruchomościami wraz z usługami towarzyszącymi w [...]

Ogłoszenie nr DPS/83/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie [...]

Ogłoszenie o zamówieniu nr GPNT/71/2017.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. – Bałtyckiego [...]

Świadczenie usługi kompleksowej organizacji i realizacji programu akceleracyjnego pn. „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego"

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi [...]

Ogłoszenie nr DPS/37/2017 z dn. 20.02.2017r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi [...]

Inne przetargi

 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wybór Wykonawcy projektu i robót budowlanych dot.: Modernizacji i przebudowy budynku G 321 na potrzeby prototypowni w formule „Zaprojektuj [...]

metryczka