Organy Spółki - Zarząd

Organy Spółki - Zarząd

Prezes Zarządu

„W dniu 17 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego została podjęta uchwała nr 60/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania z dniem 18.12.2018 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej [...]

Zarząd

„W dniu 19 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego w drodze uchwał nr 8/2019 i 9/2019 udzielono absolutorium Panu Przemysławowi Sztanderze – Prezesowi Zarządu w 2018 r. oraz Panu   [...]

metryczka