Zapytanie ofertowe nr BOT/237/AL/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/237/AL/2019 z dn. 19.06.2019r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie monitoringu wraz z oczyszczeniem, odmuleniem i częściowym frezowaniem rurociągów oraz założeniem Książki Obiektu Budowlanego - dla kanalizacji deszczowej o śr. od 160 do 1600mm i długości łącznej ok. 15.000,0 m – zlokalizowanych na terenie Podstrefy Żarnowiec w m. Kartoszyno (gm. Krokowa) i Nadole (gm. Wejherowo)”.

Termin składania ofert: 05.07.2019r., g. 14:00
Termin realizacji zadania: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postepowaniu znajdują się w załącznikach.

1_Zapytanie ofertowe BOT-237-AL-2019 (440kB) pdf
2_Zał nr 1 do Zapytania BOT-237-AL-2019 - Wzór umowy (421kB) pdf
3_Zał nr 1 do Umowy - Formularz oferty (119kB) pdf
4_Zał nr 2 do Umowy_protokół zdawczo-odbiorczy (84kB) pdf
5_Zał nr 3 do Umowy_mapy orientacyjne (4665kB) pdf
6_Zał nr 4 do Umowy_Instrukcja BHP dla PODWYKONAWCY_20.06.2018r (384kB) pdf
7_Zał nr 2 do Zapytania BOT-237-AL-2019 - wykaz zrealizowanych zleceń (64kB) pdf
8_Zał nr 3 do Zapytania BOT-237-AL-2019_RODO (80kB) pdf

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/237/2019 z dn. 19.06.2019r. - opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej dn. 21.06.2019r., dotyczącego zamówienia na wykonanie monitoringu wraz z oczyszczeniem, odmuleniem i częściowym frezowaniem rurociągów oraz założeniem Książki Obiektu Budowlanego - dla kanalizacji deszczowej o śr. od 160 do 1600mm i długości łącznej ok. 15.000,0 m – zlokalizowanych na terenie Podstrefy Żarnowiec w m. Kartoszyno (gm. Krokowa) i Nadole (gm. Wejherowo).
Informacja o unieważnieniu znajduje się w załączniku.

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania BOT-237-2019 (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (19 czerwca 2019)
Opublikował: Dominik Boratyński (21 czerwca 2019, 11:33:13)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (9 lipca 2019, 11:08:28)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 455