W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

XML

Treść

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. przedstawia raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za okres od 20 września 2019 roku do 1 stycznia 2021roku.
Raport ten, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  jest składany co 4 lata i zawiera  informacje w zakresie spełniania przez dany podmiot, w ramach prowadzonej działalności, minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Dane podmiotu
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp.  z o.o.
ul. Władysława IV 9
81-703 Sopot
Województwo: pomorskie
Powiat: M. Sopot
Gmina: M. Sopot
REGON: 190315182
Stan w dniu: 1 stycznia 2021 roku
Termin przekazania: do 31 marca 2021 roku.
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: Wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:  11
1.     Czy podmiot zapewnia w tym budynku (w tych budynkach)wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?
W części budynków tak, w części budynków nie.
Podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne w 7 budynkach.
2.     Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
W części budynków tak, w części budynków nie.
Podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w 6 budynkach.
3.     Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
W części budynków tak, w części budynków nie.
Podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy w 6 budynkach.
4.     Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
TAK
5.     Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
W części budynków tak, w części budynków nie.
Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób w 5 budynkach.
6.     Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
W budynkach znajdujących się na terenie GPNT podczas budowy i/lub remontu/przebudowy zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. Wejścia do budynków dostosowane są do dla osób z ograniczeniami (podjazdy, rampy). W budynkach znajdują się windy umożliwiające poruszanie się w przestrzeni komunikacyjnej, toalety dla osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze znajduje się informacja wizualna dotycząca rozkładu pomieszczeń.
W zakresie Bałtyckiego Portu Nowych Technologii: W budynku G330 zainstalowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych z windami. Istnieje możliwość dostania się osób z ograniczoną sprawnością ruchową na wszystkie kondygnacje. W budynku parku konstruktorów zainstalowano dwa podnośniki dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dostania się osób z ograniczoną sprawnością ruchową na wszystkie kondygnacje za pomocą wind.
Budynek w Sopocie nie jest wyposażony w rozwiązania architektoniczne oraz środki techniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to budynek willowy wpisany do rejestru zabytków i podlega pod Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt. 2 ustawy UzD.
1.     Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
2.     Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0
 Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
https://www.strefa.gda.pl/ - częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt. 2 Ustawy z  dnia 19 lipca 2019 roku  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
https://gpnt.pl/ - niezgodna z  Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt. 2 Ustawy z  dnia 19 lipca 2019 roku  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3.     Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona https://strefa.gda.pl/ posiada możliwość włączenia wysokiego kontrastu dla osób słabowidzących.

Dział 3. Dostępność informacyjno- komunikacyjna
1.     Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/ środków wspierających komunikowanie się?
a.      Kontakt telefoniczny- TAK
b.      Kontakt korespondencyjny- TAK
c.      Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystywaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych- TAK
d.      Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych- TAK
e.      Przesyłanie faksów- TAK
f.       Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenia online)- NIE
g.      Pomoc tłumacza języka migowego- kontakt osobisty- NIE
h.      Kontakt z pomocą tłumacza- przewodnika (kontakt osobisty)- NIE
2.     Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2
3.     Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a.      Tekstu odczytywalnego maszynowo- NIE
b.      Nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci plików wideo- NIE
c.      Informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)- NIE
4.     Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym, tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
NIE

Dział 4. Informacje o dostępie alternatywnym
1.     Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
NIE
2.     Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
NIE
3.     Czy  w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
NIE
4.     Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
NIE
 
Poniżej Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za okres od dnia 20 września 2019 roku do dnia 1 stycznia 2021 roku w formie pliku PDF.

Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021

Załączniki