W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula RODO

XML

Treść

Klauzula informacyjna rejestr odwiedzających i monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
 
1.      Administratorem Państwa danych osobowych (Administrator) jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-172) przy ulicy Trzy Lipy 3 bud. B (IV piętro), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033744, kapitał zakładowy 376.603.000,00 złotych opłacony w całości, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 588-00-19-192, REGON 190315182.
2.      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Paweł Okoniewski, Dane kontaktowe rodo@strefa.gda.pl.
3.      Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a.      W celu wykonania zawartej umowy lub do zawarcia umowy, między innymi do:
i.     realizacji obsługi usług świadczonych przez Administratora;
ii.     realizacja zleceń związanych z obsługą projektów realizowanych przez Administratora lub we współpracy z Administratorem;
iii.     zapewnienia obsługi zapytań i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie;
iv.     obsługi reklamacji.
 
b.      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w następujących celach:
i.     informowania w sposób bezpośredni o ofercie;
ii.     zarządzania relacjami i w celach marketingowych;
iii.     kontaktowych;
iv.     windykacji należności;
v.     prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych;
vi.     przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;
vii.     Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz gości Administratora;
viii.     Ochrony mienia;
ix.     Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy;    
 
c.      Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:
i.     przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
ii.     przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Administratora;
iii.     zapisywania danych w plikach cookies;
iv.     przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 
d.      Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:
i.     wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
ii.     zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
iii.     wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.
 
 
4.      Podanie danych jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, również może być niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 
5.      Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub usługi świadczonej przez Administratora. Dane przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami prawa od momentu zakończenia świadczenia umowy. Jeżeli wyrażone zostaną zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 
6.      Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a.      Uprawnione organy publiczne,
b.      Podmiot realizujący usługi doradcze na podstawie wewnętrznych umów i przepisów prawa,
c.      Podmioty dostarczające korespondencję,
d.      Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
e.      Podmioty świadczące usługi wspomagające, między innymi takie jak księgowość, obsługa IT.
 
7.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
8.      Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Aby skorzystać z ww. praw należy skontaktować się bezpośrednio pod adres administratora podany w pkt.1 bądź pisząc do Inspektora Ochrony Danych pod adres e-mail wskazany w pkt.2.
 
9.      W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje skarga do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.