Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.16.1.2022.AL

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DOT-ZOT.260.16.1.2022.AL z dn. 13.07.2022r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na wykonanie oczyszczenia i zabezpieczenia odcinków kanału technologicznego, podziemnego oraz studzienek nieczynnej kanalizacji, zlokalizowanych na dz. nr 199/191, 199/180, 199/195, 199/104 i 199/74 obręb Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki. 
 
Termin składania ofert: 26.07.2022r., g. 14:00
Termin realizacji zadania: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.


Zaproszenie nr DOT-ZOT.260.16.1.2022.AL.pdf (8192kB) pdf

1.0_Zał. 1 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.16.1.2022.AL_Wzór umowy.pdf (8192kB) pdf
1.1_Zał. 1 do Umowy_OPZ.pdf (8192kB) pdf
1.2_Zał. 2 do Umowy_Formularz ofertowy.pdf (1676kB) pdf
1.3_Zał. 3 do Umowy_Wzór protokołu odb. końcowego.pdf (2220kB) pdf
1.4_Zał. 4 do Umowy_Szczegółowy zakres dok. odbiorowej.pdf (804kB) pdf
1.5_Zał. 5 do Umowy_Zakres inf. przekazywanej przez Wykonawcę.pdf (906kB) pdf
1.6_Zał. 6 do Umowy_Zakres inf. przekazywanych przez Zamawiajacego.pdf (825kB) pdf
2.0_Zał. 2 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.16.1.2022.AL_Wykaz zrealizowanych zleceń.pdf (627kB) pdf
3.0_Zał. 3 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.16.1.2022.AL_RODO.pdf (803kB) pdf

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia niniejszym o udzieleniu odpowiedzi na pytania Wykonawców zgłoszone do postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DOT-ZOT.260.16.1.2022.AL z dn. 13.07.2022r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na wykonanie oczyszczenia i zabezpieczenia odcinków kanału technologicznego, podziemnego oraz studzienek nieczynnej kanalizacji, zlokalizowanych na dz. nr 199/191, 199/180, 199/195, 199/104 i 199/74 obręb Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki.
Szczegóły dotyczące pytań i odpowiedzi zawiera załącznik - pismo nr DOT-ZOT.260.16.2.2022.AL 

20220721_DOT-ZOT.260.16.2.2022.AL_odpowiedź na pytanie Wykonawcy_1.pdf (751kB) pdf

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 
informacja o rozstrzygnięciu postępowania DOT_ZOT.260.16.1.2022.AL.pdf (564kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Chajewski (14 lipca 2022)
Opublikował: Dominik Boratyński (14 lipca 2022, 14:46:28)

Ostatnia zmiana: Anna Kątna (27 lipca 2022, 12:26:32)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 169