Zapytanie ofertowe nr DOT-ZOT.260.21.1.2022.AL

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr DOT-ZOT.260.21.1.2022.AL z dn. 14.09.2022r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na wykonywanie przeglądów okresowych oraz usuwanie i utylizacja zawiesin i substancji olejowych z 3 zespołów podczyszczających wody opadowe i roztopowe (osadnik/separator), zlokalizowanych w miejscowości Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie, prowadzonych w okresie od 03.10.2022r. – 31.05.2024 r., w ramach Zadania nr 3.
 
Termin składania ofert: 28.09.2022r., g. 14:00
Termin realizacji zadania: od 03.10.2022 do 31.05.2024r.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach

0.0_Zaproszenie nr DOT-ZOT.260.21.1.2022.AL_przeglądy separat. Kartoszyno_Zadanie nr 3.pdf (8192kB) pdf

1.0_Zał. 1 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.21.1.2022.AL-Zadanie nr 3_Wzór umowy.pdf (746kB) pdf
1.1_Zał. 1 do Umowy-Zadanie nr 3_OPZ.pdf (8192kB) pdf
1.2_Zał. 2 do Umowy-Zadanie nr 3_Formularz ofertowy.pdf (1903kB) pdf
1.3_Zał. 3 do Umowy-Zadanie nr 3_Harmonogram rzezczowo-finansowy.pdf (695kB) pdf
1.6_Zał. 6 do Umowy-Zadanie nr 3_Zakres inf. przekaz. przez Wykonawcę.pdf (895kB) pdf
1.7_Zał. 7 do Umowy-Zadanie nr 3_Zakres inf. przekaz. przez Zamawiającego.pdf (824kB) pdf
2.0_Zał. 2 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.21.1.2022.AL-Zadanie nr 3_Wykaz zleceń.pdf (613kB) pdf
3.0_Zał. 3 do Zaproszenia DOT-ZOT.260.21.1.2022.AL-Zadanie nr 3_Klauzula RODO.pdf (769kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Chajewski (15 września 2022)
Opublikował: Dominik Boratyński (16 września 2022, 13:39:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179