Obwieszczenia nr PSSE.St.6740.1.41.3.2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., wypełniając obowiązek wynikający z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zamieszcza obwieszczenie z informacją dotyczącą udzielenia pozwolenia na budowę. 

obwieszczenia nr PSSE.St.6740.1.41.3.2017 (378kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Pasternak (14 lutego 2018)
Opublikował: Wiktoria Mazur (14 lutego 2018, 13:07:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549