Świadczenie usługi kompleksowej organizacji i realizacji programu akceleracyjnego pn. „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego"

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi kompleksowej organizacji i realizacji programu akceleracyjnego pn. „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego.”Termin składania ofert: do dn. 21.03.2017 r. do godz. 10:00. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym SIWZ DPS_68_2017.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało również umieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod nr 41115-2017 z dnia 10.03.2017 r.

SIWZ DPS_68_2017.pdf (1056kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf (237kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf (40kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf (34kB) pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf (695kB) pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf (34kB) pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf (35kB) pdf

Na podstawie art. 86 ust 5 Prawa zamówień publicznych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. niniejszym zawiadamia o otwarciu ofert w postępowaniu nr DPS/68/2018 na: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji i realizacji programu akceleracyjnego pn. „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego” 

Protokół otwarcia DPS 68 (353kB) pdf

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. niniejszym zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr DPS/68/2017 na: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji i realizacji programu akceleracyjnego pn. „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż Scale UP.

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania_DPS.68.2017 (51kB) pdf

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. niniejszym zawiadamia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego  na „Świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych w postaci mentoringu biznesowego i technicznego w ramach programu akceleracyjnego pn. „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego”, nr: DPS/68/2017. 

Informacja o udzieleniu zamówienia_DPS.68.2017 (165kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mateusz Maksymiuk (13 marca 2017)
Opublikował: Michał Rafałowicz (13 marca 2017, 13:23:47)
Podmiot udostępniający: PSSE

Ostatnia zmiana: Wiktoria Mazur (26 kwietnia 2017, 15:31:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 751