Zapytanie ofertowe nr BOT/339/2018

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/339/2018 z dn. 19.07.2018r., dotyczącego zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Remont i modernizacja podziemnych zbiorników retencyjnych wód opadowych oraz pompowni w obrębie tych zbiorników, oznaczonych jako ZR1 i ZR2, zlokalizowanych w m. Ostaszewo, gm. Łysomice, pow. toruński, na terenie podstrefy „Łysomice” na działkach nr 17/17 (ZR1) oraz 1/38 (ZR2). Informacja o warunkach udziału w postępowaniu znajduje się w załącznikach. 

Zaproszenie BOT-339-2018_Remont zbiorników retencyjnych ZR1 i ZR2 w Ostaszewie (517kB) pdf
Zał nr 1 do Zaproszenia BOT-339-2018_Wzór umowy (1389kB) pdf
Zał nr 2 do Zaproszenia BOT-339-2018 - Formularz ofertowy (162kB) pdf
Zał nr 3 do Zaproszenia BOT-339-2018 - Wykaz zrealizowanych zleceń (67kB) pdf
Zał nr 4 do Zaproszenia BOT-339-2018 - OPZ (2227kB) pdf
Zał nr 5 do Zaproszenia BOT-339-2018_RODO-Oświadczenie Wykonawcy (109kB) pdf

 Informacja o udzieleniu odpowiedzi Zamawiającego na zadane przez Wykonawcę pytania

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.07.2018 r. (1966kB) pdf

Zmiana terminu składania ofert: do dn. 06.08.2018 r. do godz. 9.00.

Zmiana terminu z dnia 30.07.2018 r. (751kB) pdf

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr BOT/339/2018 z dn. 19.07.2018r., dotyczącego zamówienia na remontu i modernizacji podziemnych zbiorników retencyjnych wód opadowych oraz pompowni w obrębie tych zbiorników, oznaczonych jako ZR1 i ZR2, zlokalizowanych w m. Ostaszewo, gm. Łysomice, pow. toruński, na terenie podstrefy „Łysomice” na działkach nr 17/17 (ZR1) oraz 1/38 (ZR2). Informacja o rozstrzygnięciu, znajduje się w załączniku.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (46kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (19 lipca 2018)
Opublikował: Dominik Boratyński (19 lipca 2018, 15:55:48)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (16 sierpnia 2018, 13:26:12)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 557