Zaproszenie do złożenia oferty

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług indywidualnego doradztwa biznesowego z tworzenia, aktualizowania Biznesplanów oraz ze sprzedaży i marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) w wymiarze łącznie 61 h (zakres doradztwa oraz wymagania określone w załączniku nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty) w związku z realizacją Projektu pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie ekonomii społecznej”.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. 
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2015 r. do godz. 10.00

Zaproszenie (199kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zaproszenia (479kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zaproszenia (467kB) pdf

Załącznik nr 3 do Zaproszenia (475kB) pdf

Załącznik nr 4 do Zaproszenia (154kB) word

Załącznik nr 5 do Zaproszenia (606kB) pdf

Załącznik nr 6 do Zaproszenia (469kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Cichowicz (2 sierpnia 2016)
Opublikował: Iwona Paliszewska (9 lipca 2015, 12:52:06)

Ostatnia zmiana: Iwona Paliszewska (2 sierpnia 2016, 14:04:35)
Zmieniono: opublikowano zaproszenie do złożenia oferty GPNT 264 2016

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1780