Zapytanie ofertowe nr DOP/1/5/2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: realizację usługi przeprowadzenia szkolenia Prince2®Foundation lub równoważnego oraz AgilePM® Foundation lub równoważnego wraz z organizacją certyfikowanych egzaminów w ramach projektu „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 02. Przedsiębiorstwa, Działanie 02.04. Otoczenie biznesu, Poddziałanie 02.04.02. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

ZAPYTANIE OFERTOWE (8051kB) pdf
WZÓR UMOWY (964kB) pdf
Załączniki edytowalne (119kB) word

Wyjaśnienia_zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 16.05.2019 r.

Wyjaśnienia_zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 16.05.2019 r. (652kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (312kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dominik Boratyński (10 maja 2019)
Opublikował: Dominik Boratyński (13 maja 2019, 14:55:47)

Ostatnia zmiana: Dominik Boratyński (27 czerwca 2019, 14:54:51)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 516