Publikacja zaproszenia ofertowego - nr postępowania BOT/233/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu przebudowy instalacji wod-kan oraz montażu zastawu hydroforowego na instalacji hydrantowej w budynku Biura Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie, przy ul. Władysława IV nr 9.  (nr postępowania BOT/233/2016). 

Termin składania ofert: do dn. 28.09.2016 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje w załączonym Zaproszeniu nr BOT/233/2016 z dn. 16.09.2016 r

UWAGA!
W związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert w postępowaniu nr BOT/233/2016 o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej p.n.: „Projekt przebudowy instalacji wod-kan oraz montażu zastawu hydroforowego na instalacji hydrantowej w budynku Biura Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie, przy ul. Władysława IV nr 9”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.
Treść pytań i odpowiedzi wg załącznika Odpowiedzi na pytania Wykonawcy (425kB) pdf


Zaproszenie nr BOT-233-2016.pdf (3038kB) pdf
Zał nr1 do Zaproszenia BOT-233-2016 - WZÓR UMOWY.pdf (2562kB) pdf
Zał nr2 do Zaproszenia BOT-233-2016 - Wzór formularza ofertowego.pdf (623kB) pdf
Zał nr3 do Zaproszenia BOT-233-2016 - Wykaz zrealizowanych zleceń.pdf (387kB) pdf
Zał nr4 do Zaproszenia BOT-233-2016 - Wzór oświadczenia.pdf (344kB) pdf
Zał nr5 do Zaproszenia BOT-233-2016 - wyciąg z dok. arch. (rzut piwnic + aksonometria inst. wod-kan).pdf (690kB) pdf
Zał nr6 do Zaproszenia BOT-233-2016 - dokumentacja zdjęciowa - proponowana lokalizacja hydroforu.pdf (434kB) pdf
Zał nr1 do UMOWY - Oświadczenie Wykonawcy.pdf (1013kB) pdf
Zał nr2 do UMOWY - Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej.pdf (391kB) pdf
Zał nr3 do UMOWY - Sprawozdania z postępu prac projektowych.pdf (314kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Szczupakowski (16 września 2016)
Opublikował: Iwona Paliszewska (16 września 2016, 12:58:04)

Ostatnia zmiana: Anna Różycka (26 września 2016, 09:47:00)
Zmieniono: Zamieszczenie odpowiedzi na pytania Wykonawcy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 661