Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok.
Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. – 2016 rok” należy składać pod adresem: Rada Nadzorcza PSSE sp. z o.o., ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot, w terminie do dnia 18 listopada 2016 r. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje zawarte są w Zaproszeniu.

Zaproszenie (43kB) word


metryczka


Wytworzył: Marcin Łada (9 września 2016)
Opublikował: Iwona Paliszewska (27 września 2016, 11:00:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716