W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenie o zamówieniu nr DOP.260.41.1.2022.DB

XML

Treść

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach oraz na terenie zewnętrznym PSSE Sp. z o. o.

Zamawiający na podstawie art. 524 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza kopię odwołania, jakie wpłynęło w dniu 10.11.2022 r., wzywając jednocześnie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art. 525 przywołanej ustawy:
1. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
2. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
4. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
Wyjaśnienia_zmiana treści SWZ z dnia 21.11.2022 
Wyjaśnienia_zmiana treści SWZ z dnia 24.11.2022
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki